Wat een container van 3 cbm kan kosten

3 cbm containerkosten

Sommige dingen passen gewoon niet in de vuilnisbak - en sommige mogen daar niet eens worden weggegooid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bouwpuin en gemengd bouwafval, tuinafval of grofvuil. Opgegraven aarde kan ook in de container worden gestort. In een interview met de kostentracker-expert komt u te weten met welke kosten u rekening moet houden bij kleine containers van 3 m³.

Vraag: Wat zijn de gebruikelijke kosten voor een container van 3 m³?

Kostentracker-expert: dat hangt bijna uitsluitend af van wat u erin wilt weggooien. Het onderdeel dat echt de prijs bepaalt, is het respectieve verwijderingsgoed en het gewicht ervan.

Het ter beschikking stellen van een container kost over het algemeen tussen 80 EUR en 120 EUR, dit omvat het afleveren en ophalen van de container, evenals een downtime die varieert afhankelijk van de containerservice ( gewoonlijk 7 dagen of 14 dagen) dagen).

Zodra de container vol is, wordt de inhoud gewogen en gefactureerd tegen de geldende verwijderingsprijs voor het afval.

Vast bedrag

Containerkosten

Een vast tarief is vaak handig bij het huren van een container

Als alternatief bieden veel containerservices u de mogelijkheid om een ​​container aan te vragen met forfaitaire facturering. U betaalt dan een vast bedrag voor het ter beschikking stellen van de container en het afvoeren van de inhoud ongeacht het gewicht.

Dit zorgt voor iets meer kostenzekerheid voor verwijdering, aangezien het als leek buitengewoon moeilijk is om het gewicht van veel verwijderingsgoederen in te schatten (bijv. Gemengd bouwafval, grofvuil, enz.). Ook andere kostenonzekerheden worden weggenomen. Bij gemengd bouwafval, bijvoorbeeld met een hoog aandeel gipsplaat, zou de verwijderingsprijs al snel aanzienlijk duurder kunnen worden dan bij andere soorten gemengd afval met een andere samenstelling.

De forfaitaire prijzen kunnen sterk verschillen voor de container van 3 m³, afhankelijk van het soort afval. Dit kan variëren van ongeveer € 250 tot € 1.000 en meer voor problematisch afval. Er zijn ook aanzienlijke regionale verschillen, aangezien de individuele verwijderingskosten sterk kunnen verschillen van gebied tot gebied.

Sample kosten

We hebben kleine renovaties in ons huis uitgevoerd. We bestellen een container met 3 m³ voor het opgehoopte bouwpuin tegen een forfaitaire vergoeding. Onze locatie is een kleine stad in Beieren. Vanwege de ruimte moeten we de container voor ons huis op de openbare weg neerzetten. De containerservice zal de nodige goedkeuring krijgen en de kosten aan ons doorberekenen.

Postprijs
Forfaitair tarief (transport en afvoer) 3 m³ container groenafval177 EUR
Installatie op openbaar terrein - goedkeuring voor 7 dagen79 EUR
totale prijs256 EUR

De hier getoonde kosten zijn gemaakt voor een specifieke containerservice voor een bepaald gebied en een bepaald type afval. Als we bijvoorbeeld gemengd bouwafval hadden willen afvoeren, waren de kosten twee keer zo hoog geweest. Daarentegen zouden we aanzienlijk minder hebben betaald voor groenstek en tuinafval.

Vraag: Wat bepaalt de kostprijs van een container van 3 m³?

Kostentracker-expert: het belangrijkste hier is:

Verwijderingskosten voor containers

Wat moet worden weggegooid, heeft een grote invloed op de containerprijs

  • wat wordt afgevoerd
  • in welk gebied (plaats, stad) wordt afgestoten
  • of er een vast tarief of een gewicht in rekening wordt gebracht
  • of de container op openbaar terrein moet worden opgesteld (goedkeuring vereist, meerkosten tussen de € 50 en € 100)
  • of de container direct kan worden afgehaald (bij overbevolking bijvoorbeeld een extra lege rit van maximaal € 100, - en meer)
  • of de container daadwerkelijk correct was gevuld (indien niet handmatig opnieuw sorteren - erg duur)

Vraag: Hoe groot is een container van 3 cbm en waar past hij in?

Kostentracker expert: u kunt de grootte van een container van 3 m³ benaderen als basisoppervlak van ongeveer 2,30 mx 1,50 m (ongeveer de oppervlakte van een middelgroot tweepersoonsbed) met een hoogte van ongeveer 1 m te introduceren.

Als je hier meubels zou proberen te plaatsen, zou dat ongeveer een halve woonkamer zijn. Bij bouwpuin hangt het af van de grootte van de afzonderlijke puincomponenten - wellicht heeft u ook hier een grotere container nodig.

Ook dient opgemerkt te worden dat een container slechts tot 10 cm onder de rand gevuld mag worden - anders mag hij om juridische redenen niet meer vervoerd worden door de containerservice. Als u dit negeert en de container te vol vult, riskeert u een zogenaamde lege reis, die 100 EUR en meer kan kosten als u de container niet vult om op te halen.