Septic tank met 3 kamers: welke kosten zijn te verwachten?

Kosten septic tank met 3 kamers

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe EU Kaderrichtlijn Water zijn conventionele septic tanks niet meer toegestaan. Het moet worden omgebouwd naar nieuwe systemen met een volledig biologische reinigingsfunctie. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten dergelijke 3-kamer-rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen veroorzaken.

Vraag: Wat kost een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie met een 3-kamersysteem?

Kostentracker-expert: dat is in het algemeen moeilijk te zeggen. De kosten zijn afhankelijk van het gekozen model en de afmetingen en de plaatselijke omstandigheden.

Voor de meeste huishoudens beginnen de kosten voor een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie rond de 3.500 euro tot 4.500 euro. Samen met de installatiekosten bedragen de totale kosten ongeveer 7.000 EUR tot 8.000 EUR.

Grotere systemen met complexere reinigingstechnieken kunnen tot 20.000 EUR kosten veroorzaken.

Kosten septic tank met 3 kamers

Ook de onderhoudskosten zijn niet te onderschatten

Naast de aanschaf- en installatiekosten moet ook rekening worden gehouden met de lopende kosten. De onderhoudskosten zijn afhankelijk van de grootte en het type installatie, de keuringskosten voor het testen van de afwateringskwaliteit worden bepaald door de verantwoordelijke gemeente. De totale kosten voor bediening en onderhoud bedragen gewoonlijk ongeveer 250 EUR per jaar (ongeveer 60 EUR tot 80 EUR per inwoner). De kosten kunnen per model verschillen. Als er reparaties nodig zijn, wordt het duurder.

De kosten voor de slibverwijdering, die één of twee keer per jaar moet worden uitgevoerd, bedragen ongeveer 200 EUR voor een eengezinswoning.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Voor een eengezinswoning wordt een nieuwe kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie aangeschaft en geïnstalleerd. Wettelijk is alleen reinigingsklasse C vereist. De vereiste systeemgrootte is 4 PE. Er wordt gebruik gemaakt van een compleet systeem van één fabrikant (SBR-systeem).

Postprijs
acquisitie kosten4.200 EUR
Levering, installatie en aansluiting2.700 EUR
totale prijs6.900 EUR

Dit is slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten van andere septic tanks met 3 kamers kunnen variëren.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie met 3 kamers afhankelijk?

Kostentracker-expert: Overweeg voor de kosten:

Kosten septic tank met 3 kamers

Installatie is slechts een deel van de kosten

  • welk systeem wordt gebruikt (het meest voorkomende systeem is tegenwoordig SBR)
  • welk model is verkregen van welke fabrikant
  • welk type septic tank wordt gebruikt (plastic of beton)
  • welke wettelijke eisen gelden (wettelijk voorgeschreven reinigingsklasse)
  • welke condities zijn er ter plaatse (plaatsing in bestaande tanks mogelijk, hoogte grondwaterpeil, bodemtype, bodemgesteldheid)
  • welke speciale uitrusting is geselecteerd voor de septic tank met 3 kamers (bijv. bewaking op afstand)

De individuele vormgeving van de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie speelt een belangrijke rol in de prijs. Ook de lokale omstandigheden kunnen de prijzen sterk beïnvloeden. Individuele planning in elk individueel geval is daarom essentieel.

Vraag: Welke schoonmaakklassen zijn er en hoe beïnvloedt dat de kosten?

Kostentracker-expert: de vereiste schoonmaakklasse is wettelijk verplicht voor een specifieke locatie. Het is absoluut noodzakelijk om u eraan te houden.

De wetgever voorziet in de volgende klassen:

Naam van de klasseSoort reiniging
CKoolstofuitputting
NNitrificatie
DDenitrificatie
+ Blzbovendien uitgevoerd fosfaatverwijdering
+ Hbovendien uitgevoerd hygiënisatie

In de meeste gevallen is alleen klasse C vereist. Alle 3-kamersystemen voldoen aan deze norm.

Strengere reinigingseisen worden doorgaans alleen voorgeschreven in karstgebieden en in aangewezen drinkwaterbeschermingszones. De kosten voor systemen met een extra reinigingsfunctie zijn beduidend hoger - niet alleen bij aanschaf, maar ook tijdens bedrijf. De kosten voor de benodigde testen stijgen dan ook, aangezien er extra parameters geanalyseerd moeten worden en er vaker onderhoud nodig is.

De hogere kosten voor systemen met een hogere kwaliteit van de reinigbaarheid dan vereist, zijn daarom geenszins de moeite waard.

Vraag: hoe wordt de systeemgrootte gespecificeerd?

Kostentracker-expert: meestal wordt hier de zogenaamde EW-waarde, het inwonerequivalent, gebruikt.

1 PE komt overeen met de gemiddelde hoeveelheid afvalwater veroorzaakt door 1 persoon. Systemen in de orde van grootte van 4 PE worden meestal gebruikt voor eengezinswoningen.

Naarmate de omvang toeneemt, nemen ook de kosten voor het systeem toe, zowel qua aanschaf als exploitatie.