Wat kost de opleiding tot verzorger volgens §43b?

43-b-87b-opleidingskosten

Als u graag contact heeft met oudere mensen of mensen die zorg nodig hebben en hen wilt helpen het hoofd te bieden aan het dagelijkse leven, dan is het werk van alledaagse metgezel misschien iets voor u. In een gesprek met de kostentracker-expert maken we bijvoorbeeld duidelijk wat deze training kost, aan welke eisen je moet voldoen en wat je leert in de trainingsmodules.

Verzorger volgens 87b of 43b - welke functie is correct?

Kostentracker: de nieuwe functietitel verandert niets voor jou als werknemer. Jouw taak als verzorger is nog steeds om het soms eentonige dagelijkse leven voor de bewoners van intramurale voorzieningen afwisselend te maken door middel van extra zorg, activering en motivatie. Daarnaast worden aanwezigheidspersoneel, zoals mantelzorgers ook wel genoemd worden, ingezet in de privéomgeving of in woongroepen.

De nieuwe functietitel kwam met de wijziging van de Zorgwet in 2015. Anders dan voorheen hebben alle zorgbehoevenden nu recht op aanvullende zorg en activering. Deze regeling volgens §43b SGB XI verving de oude regeling volgens §87b SGB XI.

Wat kost de opleiding tot verzorger 43b?


Kostencontrole:
veel onderwijsinstellingen in heel Duitsland bieden de kwalificatie om supervisor te worden §43b. De kosten voor de cursussen verschillen aanzienlijk, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Kostenoverzichtprijs
Johanniter860 EUR
BFZ890 EUR
Online cursussenvanaf 100 EURO per maand
BRK1.260 EUR
Maltees830 EUR
Academie voor verpleegkundige en sociale beroepen1.120 EUR
Welzijn van werknemersEUR 1.050, -
Pari-scholen990 EUR

Door het grote aantal onderwijsinstellingen dat deze training aanbiedt, is er vrijwel altijd wel een organisatie bij jou in de buurt. Hierdoor blijven de reiskosten binnen een beheersbaar bereik en zijn er geen extra kosten voor accommodatie en maaltijden.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

43-b-87b-opleidingskosten

De training kan meestal worden gefinancierd


Kostencontrole:
Bijna alle aanbieders van deze maatregel zijn gecertificeerd volgens de "Accreditatie- en Toelatingsverordening AZAV" van het Uitzendbureau. Dit betekent dat de kwalificatie geheel of gedeeltelijk kan worden gefinancierd met een opleidings- of opleidingscheque. Voor meer informatie kunt u terecht bij het uitzendbureau of het arbeidsbureau.

Als u de cursus uit eigen zak financiert, kunt u uw uitgaven als fiscale bijscholingskosten aftrekken

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Kostentracker: je moet een hoog niveau van sociale vaardigheden en veel empathie hebben, omdat het niet altijd gemakkelijk is om je in te leven in mensen met aan dementie gerelateerde stoornissen of het vermogen om met psychische aandoeningen om te gaan.

Fysieke en mentale veerkracht en een goede taalvaardigheid zijn eveneens basisvereisten. Je moet zowel een goede luisteraar als een goede verteller zijn en een creatieve inslag hebben.

Voordat u met de training begint, moet u het bewijs leveren van een 40-urige oriëntatiestage die u in een volledige of deeltijdse klinische instelling kunt doen. Hierbij kan rekening worden gehouden met eerdere beroepservaring.

Sommige providers eisen ook een minimumleeftijd van 21 jaar.

Hoe lang duurt de opleiding?

Kostentracker: dat hangt ervan af of u een deeltijd- of een voltijdopleiding volgt. De looptijd is tussen de drie en zes maanden.

Wat leer ik tijdens de training?

Kostentracker: de inhoud van de training en het verloop van de training lijken voor alle aanbieders sterk op elkaar. De kwalificatie is meestal onderverdeeld in drie modules:

Module 1 (100 uur):

 • Basiszorgvoorwaarden (hulp bij voedselopname, incontinentie, pijn, wonden)
 • Zorgdocumentatie
 • Basiskennis van dementie, psychische aandoeningen en ouderdomsziekten
 • Hygiëne-eisen
 • EHBO cursus
 • Wat te doen in geval van nood?

Module 2 (80 uur):

43-b-87b-opleidingskosten

De supervisiestage is een belangrijk onderdeel van de opleiding

Wat je hebt geleerd, kun je toepassen in de daaropvolgende supervisiestage, die je afrondt in een full- of parttime intramurale voorziening. Jouw taak hier is om, onder begeleiding van een ervaren begeleider, mensen te motiveren tot alledaagse bezigheden zoals koken, wandelen, schilderen, knutselen of zingen en hen te begeleiden.

Module 3 (60 uur):

 • Verdieping van kennis
 • Basiskennis van het recht
 • Voeding
 • Werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding voor mensen met dementie
 • Oefening voor mensen met dementie, Parkinson en andere ouderdomsziekten
 • Samenwerking in het zorgteam
 • Communicatie met dierbaren
 • omgaan met sterven

Is er een tentamen?

Kostentracker: een landelijke test is niet vereist. Wel ontvang je van de aanbieder van de maatregel een attest waarmee je kunt aantonen wat je hebt geleerd.

Zijn er mogelijkheden voor bijscholing?

Kostentracker: er zijn verschillende opties voor bijscholing. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u worden opgeleid tot verpleegkundig assistent of gediplomeerd verpleegkundige of ouderengeneeskundige.

Verdere kwalificaties die voortbouwen op de kwalificatie als verzorger 43b zijn:

 • Zorg in de thuisomgeving
 • Thuis- of gezinsverzorgers
 • Residentiële groepsleider
 • Woongroepleider met aanvullende module bedrijfsadministratie.

Wat zijn de toekomstperspectieven:


Kostencontrole:
ouderenzorg is een van de belangrijkste servicetakken geworden. Naarmate het aandeel ouderen in onze samenleving toeneemt, neemt ook de behoefte aan gekwalificeerd verplegend personeel en verzorgers toe.