Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

aansprakelijkheidsverzekeringskosten

Het gebeurt snel en je morst een glas rode wijn op het nieuwe, dure tapijt van je vriend tijdens een luidruchtig feest. Dit is slechts een van de gevallen waarin een aansprakelijkheidsverzekering de opgelopen schade vergoedt. In een gesprek met de kostentracker-expert maken we duidelijk hoe hoog de premies voor deze belangrijke verzekering zijn en waar u op moet letten bij het afsluiten.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Kostencontrole: De wet regelt: iedereen die schade veroorzaakt, moet zich verantwoorden voor de gevolgen. Dat betekent: de persoon die de schade heeft veroorzaakt, moet de benadeelde vergoeden. Dit kan enorme gevolgen hebben, want u bent aansprakelijk met onroerend goed en huis, uw spaargeld en regelmatig inkomen. Zelfs een mogelijke loterijwinst of een erfenis is toegankelijk. Kortom: je moet met al je bezittingen verantwoordelijk zijn voor de schade, die in het ergste geval financiële ondergang kan betekenen.

Bescherming tegen schadeclaims wordt alleen geboden door een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Maar deze is niet alleen verantwoordelijk voor de financiële gevolgen, maar controleert ook of en in welke mate je überhaupt een schadevergoeding moet betalen.

Wat kost de aansprakelijkheidsverzekering?

Kostentracker: als u rekening houdt met de omvang van de services, is een aansprakelijkheidsverzekering niet duur. Een gezin met kinderen moet ongeveer 50 à 150 euro per jaar rekenen voor een premiumtarief met allround bescherming.

De kosten variëren afhankelijk van:

 • het bedrag van de dekking
 • de geselecteerde aanvullende services
 • evenals het bedrijf dat u kiest.

Het verzekerde bedrag is het bedrag van de maximale vergoeding. Een bedrag tussen 5 en 10 miljoen euro wordt aanbevolen. Kies dit niet te laag, want bij een claim zult u alle kosten boven de aangegeven dekking uit eigen zak moeten betalen.

De hoogte van het eigen risico heeft ook invloed op de premie. Houd er rekening mee dat u eventuele schade onder het afgesproken bedrag zelf moet betalen. Omdat het eigen risico minder invloed heeft op het premiebedrag dan vaak wordt aangenomen, is hier niet veel spaarpotentieel. Denk dus goed na of het de moeite waard is om dit punt in het contract op te nemen.

Wie heeft een particuliere aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Kostentracker: de particuliere aansprakelijkheidsverzekering is een van de weinige verzekeringen die iedereen zou moeten hebben. het dekt schade die u aan anderen toebrengt en kan u in geval van nood voor financiële ondergang behoeden beschermen.

Een kort moment van onoplettendheid kan vreselijk langdurige en dure gevolgen hebben. Als door uw schuld mensen gewond raken, bestaat het risico op schadeclaims ter waarde van miljoenen. De particuliere aansprakelijkheid dekt ook deze en weert indien nodig ongerechtvaardigde claims af.

Welke voordelen omvat de aansprakelijkheidsverzekering?

aansprakelijkheidsverzekeringskosten

Een glas wijn kan snel duur worden

Kostentracker: materiële schade, zoals het eerder genoemde glas wijn op het tapijt, leidt tot financiële compensatie. Met deze dekking garandeert uw verzekeringsmaatschappij dat zij de betrokkene een passende vergoeding zal betalen. Dit geldt echter alleen voor de dekking die in de polis is afgesproken.

Daarnaast dekt de verzekering financieel verlies en persoonlijk letsel. Financieel verlies treedt op wanneer de benadeelde materiële schade lijdt die echter geen materiële schade is.

Persoonlijk letsel is voornamelijk lichamelijk letsel. De verzekering vergoedt ook psychische beperkingen die direct verband houden met de schadelijke gebeurtenis.

Welke personen zijn ook verzekerd bij deze verzekering?

Kostentracker: deze groep mensen is meestal opgenomen in een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering:

 • U als verzekeringnemer,
 • Uw echtgenoot
 • Uw partner (in dit geval is vaak een aanvullende aanvraag nodig),
 • Minderjarige kinderen,
 • Volwassen kinderen die alleenstaand zijn en nog onderwijs volgen. Dit geldt ook voor pleeg-, stief- en adoptiekinderen.

Sommige bedrijven bieden speciale enkele tarieven, die goedkoper kunnen zijn vanwege het beperkte aantal mensen. Wil je hier later echter nog andere mensen bij betrekken, dan zal je moeten overstappen op een ander tarief.

Welke schade is uitgesloten?

Kostentracker: uitgesloten van de service zijn schade:

aansprakelijkheidsverzekeringskosten

Uitgesloten van aansprakelijkheid is schade veroorzaakt door motorvoertuigen

 • op uitgeleende, geleasde of gehuurde zaken (uitzondering: huurschade),
 • die opzettelijk tot stand zijn gebracht,
 • voor beleefdheids- of vriendschapsdiensten,
 • door gebruik te maken van een lucht-, water- of motorvoertuig,
 • zoals boetes, boetes of schade veroorzaakt door het niet naleven van een contractuele verplichting,

Geleidelijke schade is een bijzonder geval, dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld vocht, temperatuur of gas gedurende langere tijd. Deze zijn, afhankelijk van de polis, uitgesloten of als aparte overeenkomst opgenomen in de omvang van de verzekering.

Dekt de verzekering schade veroorzaakt door gegevensuitwisseling?

Kostentracker: een onzorgvuldige muisklik kan nu genoeg zijn om miljoenen euro's schade te veroorzaken met virussen, Trojaanse paarden, wormen of phishing. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt ook schade aan gegevensuitwisseling, maar alleen als dit uitdrukkelijk in het contract wordt vermeld. Bij oudere polissen is dit vaak niet het geval. Met name als u veel internet gebruikt, is het raadzaam om de omvang van de verzekering hierop aan te passen.

Welke aanvullende services zijn handig?

Kostentracker: dit hangt af van uw individuele omstandigheden. Tegen een extra vergoeding kunt u de volgende optionele services in het contract laten opnemen:

krachtUitleg
StandaarddekkingDit dekt schade die u zelf lijdt aan anderen. Als de andere partij de kosten niet kan dragen, zij het omdat de vervuiler geen aansprakelijkheidsverzekering heeft en / of financieel niet in staat is, neemt uw verzekering het over. Het schadebedrag moet echter een bepaalde geldwaarde overschrijden en u moet een gerechtelijke titel hebben verkregen.
Dekking voor kinderen die niet in staat zijn tot onrechtmatige daadKinderen tot 7 jaar zijn niet aansprakelijk voor door hen veroorzaakte schade. Bij schade in het wegverkeer is de leeftijdsgrens zelfs 10 jaar. In dat geval ben je als ouders alleen aansprakelijk als kan worden aangetoond dat je de toezichtplicht hebt geschonden. Bij schade die niet opzettelijk door het nageslacht is veroorzaakt, worden de kosten gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Zorg ervoor dat ook kinderen verzekerd zijn en dat het schadebedrag voldoende hoog is.
VrijwilligerswerkOmdat vrijwilligerswerk geen privéactiviteit is, is schade alleen verzekerd als dit is opgenomen in de scope van het contract.
Sleutel schadeAls u de werkgeversleutel verliest, is deze alleen verzekerd als deze bijtelling in het contract is opgenomen.
Courtesy schadeBij gratis hulpverlening, bijvoorbeeld verhuisbijstand, is er alleen een aansprakelijkheidsclaim als dit in het contract staat vermeld.

Dekt de aansprakelijkheid mijn eigen schade?

Kostentracker: een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade die u aan andere mensen en dingen toebrengt. Schade aan familieleden die bij u in hetzelfde huishouden wonen en die bij u in hetzelfde contract zijn verzekerd, worden ook niet gedekt door de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is de aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan huurwoningen?

Kostentracker: als u een appartement heeft gehuurd, staat er permanent geïnstalleerde inventaris in. Inclusief:

 • Deuren, ramen
 • Vloerbedekkingen (parket, tegels, laminaat, vinyl, vloerbedekking)
 • Sanitaire voorzieningen (wastafel, ligbad, douchecabine, toilet)
 • Vaste inbouwkasten.

Als ze beschadigd zijn, moet u ze meestal vervangen. Omdat de vordering van uw verhuurder die van een derde is, neemt de aansprakelijkheidsverzekering het meestal voor hen over.

Tip: Gebruikt u als huurder een tuinhuisje of een buitenruimte, kijk dan zeker of hier een uitsluitingsclausule voor is. Breid indien nodig het contract uit.

Moet ik een wachttijd verwachten als ik een aansprakelijkheidsverzekering afsluit?

Kostentracker: Nee, met een aansprakelijkheidsverzekering bent u direct bij het sluiten van het contract verzekerd, er hoeft geen rekening te worden gehouden met wachttijden. Als u bijvoorbeeld op maandag het contract ondertekent en u in het weekend per ongeluk op de bril van uw vriend zit, dekt de verzekering u.

Wie heeft publieke aansprakelijkheid nodig en wat kost het?

aansprakelijkheidsverzekeringskosten

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is vooral handig voor leerkrachten

Kostentracker: dit is erg belangrijk voor docenten en docenten. Als er onder hun toezicht een ongeval gebeurt en een kind wordt verwond of er is iets beschadigd, dan is de werkgever in eerste instantie aansprakelijk. Indien echter kan worden aangetoond dat de leidinggevende met grove nalatigheid heeft gehandeld, kan door de werkgever een beroep worden gedaan. Als u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft, wordt de opgelopen schade vergoed.

U kunt een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten tegen het basistarief, met een eigen risico van 250 EUR, vanaf 50 EUR per jaar. Bij de comfortbescherming met een eigen risico van 250 EUR moet u rekening houden met met ongeveer 65 EUR.

Heb ik echt een aansprakelijkheidsverzekering nodig voor mijn hond, kat of paard?

Kostentracker: een aansprakelijkheidsverzekering voor dieren beschermt tegen:

 • Persoonlijk letsel,
 • Eigendoms schade,
 • Financieel verlies

veroorzaakt door het dier.

Het omvat ook een passieve rechtsbeschermingsverzekering om zich te verdedigen tegen ongerechtvaardigde schadeclaims. Bij deze schade maakt het niet uit of deze door of door jouw schuld is veroorzaakt.

De verzekering keert ook uit als u uw dier niet zelf uitlaat, maar bijvoorbeeld iemand anders de hond uit laat of op het paard rijdt. Schade die uw huisdier veroorzaakt door deze persoon is echter niet verzekerd.

Aangezien er helaas altijd ongelukken gebeuren waarbij dieren betrokken zijn, is een dierenaansprakelijkheidsverzekering dringend aan te raden.