Vuilnisbak: wat zijn de kosten per jaar?

kosten voor afvalverwijdering

De bijkomende kosten voor het huis omvatten niet alleen de kosten voor straatreiniging, winteronderhoud en water- en rioolbijdragen als gemeentelijke bijdragen, maar ook de vergoeding voor afvalverwijdering. Er zijn grote verschillen in Duitsland van gemeente tot gemeente. In ons interview vroegen we ook aan de cost tracker expert wat de jaarlijkse afvalverwijdering kost.

Vraag: Wat kost afvalverwijdering in Duitsland?

Kostentracker-expert: zoals eerder vermeld, variëren de vergoedingen die in rekening worden gebracht voor afvalverwijdering sterk van gemeente tot gemeente. Daarnaast zijn er verschillende verwijderingsmogelijkheden - terwijl veel gemeenten bijvoorbeeld een biobak (bruine bak) voorzien, doen andere gemeenten dat niet en zijn prullenbakken niet overal beschikbaar.

kosten voor afvalverwijdering
Vuilnisbakken zijn er in verschillende formaten.

Ook de grootte van de ter beschikking gestelde vuilnisbakken varieert sterk. Bij sommige gemeenten kun je vrij kiezen, bij andere wordt de grootte bepaald op basis van de mensen die in het huishouden wonen. Daarnaast is het aantal ledigingen van de individuele bakken (wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks) vaak ook verschillend van gemeente tot gemeente en is het niet altijd mogelijk om tegen betaling een frequentere lediging aan te vragen.

In totaal variëren de vuilnisbijdragen waarmee u rekening moet houden in een eengezinswoning tussen ongeveer 120 EUR per jaar en tot bijna 800 EUR per jaar .

Wie precieze informatie wil hebben over de te betalen leges, moet zich altijd informeren over de afvalkosten in de eigen gemeente.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij hebben een eengezinswoning, bij ons wonen 4 mensen. De gemeenschap voorziet ons van een restafvalbak en een biobak, plus een bak voor oud papier. De restafval- en gft-bak wordt elke 14 dagen geleegd, de papierbak wordt één keer per maand geleegd.

Omdat onze vuilnisbakken iets verder terug op het terrein staan, wordt er bij het legen een toeslag in rekening gebracht voor de langere transportroute.

Postprijs
Restafvalbak 120 l (zwarte bak)162,24 EUR
GFT-afvalbak 80 l (bruine bak)75.60 EUR
120 l prullenbak (blauwe bak)8,76 EUR
Toeslagen voor lange verwijderingsroutes (15 m tot 30 m) voor alle bakken in totaal op jaarbasis129 EUR
totale prijs375,60 euro per jaar
maandelijkse afvalverwijderingskosten ermee€ 28,89 per maand

Deze kosten zijn alleen geldig voor een bepaalde gemeente en voor een bepaald jaar. De kosten die door andere gemeenten in rekening worden gebracht, kunnen variëren, en de in rekening gebrachte vuilnisbijdrage kan ook van jaar tot jaar veranderen.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de afvalvergoedingen individueel?

kosten voor afvalverwijdering
De grijze restafvalbak en de bruine gft-bak zijn meestal het duurst.

Kostentracker-expert: het leeuwendeel van de vergoedingen zijn de kosten die nodig zijn voor de restafvalbak, zelfs organische bakken kunnen in individuele gevallen duur zijn.

De kosten voor de prullenbak zijn meestal erg laag en zijn waar deze beschikbaar wordt gesteld (niet alle gemeenten doen dat) meestal minder dan 20 EUR per jaar.

De verwijdering van de gele bak of de gele zakken is in Duitsland altijd gratis. De kosten die hiervoor gemaakt worden, komen voor rekening van de gemeente en worden doorberekend aan iedereen die plastic verpakkingen op de markt brengt (bijvoorbeeld supermarkten).

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor afvalverwijdering op individuele locaties afhankelijk?

kosten voor afvalverwijdering
De kosten voor het verwijderen van afval zijn afhankelijk van veel verschillende factoren.

Kostentracker-expert: Doorslaggevend voor de hoogte van de leges in de afzonderlijke gemeenten is:

  • het toepasselijke vergoedingsstatuut van de betreffende gemeente
  • de grootte van de individuele afvalcontainers (indien vrij te kiezen en niet automatisch voorgeschreven)
  • het aantal mensen dat in het huishouden woont (met de voorgeschreven grootte van de individuele afvalbakken)
  • de ledigingsfrequentie voor de individuele containers (indien vrij te kiezen)
  • mogelijke toeslagen voor een moeilijke ledigingsroute (in sommige gemeenten)
  • de kosten voor extra gevraagde lediging of eventueel extra benodigde restafvalzakken