Afvalwatertank plaatsen: welke kosten moet u berekenen?

afvalwatertank installatiekosten

In de volkstuin of in het enige spaarzaam gebruikte weekendhuis is vaak een draineerloze put voldoende in plaats van een kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie. In een interview legt de cost tracker-expert in detail uit wat de plaatsing van zo'n afvalwatertank kan kosten.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor het plaatsen van een afvalwatertank?

Kostentracker-expert: de kosten kunnen niet als een vast tarief worden vermeld. Ze zijn gebaseerd op het individuele geval en de lokale omstandigheden. In de meeste gevallen zult u echter rekening moeten houden met installatiekosten tussen de € 2.500 en € 4.000 zelfs voor kleine tanks. In moeilijke omstandigheden kan dit ook duurder zijn.

Bij de installatiekosten moet met het volgende rekening gehouden worden:

  • de kosten van de nodige grondwerken
  • de kosten van levering van de tank
  • de kosten voor het installeren en aansluiten van de tank

De kosten voor grondwerken kunnen heel verschillend zijn. Met een optimale bodemgesteldheid en een goede bereikbaarheid mag u uitgaan van ongeveer 15 tot 20 EUR per m³.

afvalwatertank installatiekosten

Bodemklasse heeft een grote impact op de prijs van de opgravingen

In moeilijke omstandigheden en hoge bodemklassen kunnen de kosten oplopen tot tot 100 EUR per m³. Daarnaast moet u kosten berekenen voor het afvoeren van de grond. Voor het afvoeren van containers bedragen de kosten ongeveer 20 à 30 EUR per m³ (kleine hoeveelheden tot 15 m³). De kosten kunnen iets hoger zijn bij grotere hoeveelheden die direct per vrachtwagen worden vervoerd.

De kosten voor levering van de tank variëren afhankelijk van de tank en leverancier. Sommige providers stellen forfaitaire prijzen vast voor bepaalde bezorgafstanden, andere berekenen de kosten op basis van km. Bij zware betonnen tanks zijn de kosten hoger, omdat er in bijna alle gevallen een kraan nodig is om de tank te lossen. De bezorgkosten kunnen variëren afhankelijk van de tankgrootte (tankvolume).

De kosten voor het plaatsen van de tank zijn afhankelijk van de grootte van de tank en de lokale omstandigheden. In ieder geval moet u de kosten vanaf ongeveer 1.500 EUR overnemen.

De hoge grondwaterstand op het terrein zorgt voor een bijzonder hoge inspanning bij de aanleg, omdat tanks hier speciaal tegen drijven en vervorming moeten worden beveiligd.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een vuilwatertank van 6.000 liter (6 m³) moet worden geplaatst op een goed bereikbaar terrein nabij de eigendomslijn. De bodemgesteldheid komt overeen met bodemklasse 4, er zijn geen problemen met hoge grondwaterstanden of drukkend water.

Postprijs
Totaal grondwerken (uitgraven en storten)375 EUR
Levering van plastic tank0 EUR (nabije omgeving)
Installatie en aansluiting2.360 EUR
totale prijs2.735 EUR

Dit is slechts een voorbeeld van een enkele kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten in andere gevallen kunnen variëren.

Vraag: Wat zijn de factoren die de installatiekosten van de tank bepalen?

Kostentracker-expert: om hier in overweging te nemen:

afvalwatertank installatiekosten
De grootte van de tank heeft een grote invloed op de prijs

  • de grootte van de tank
  • het materiaal van de tank (beton of kunststof)
  • de kosten van de nodige grondwerken
  • de bereikbaarheid van het installatiepunt
  • de aard van de bodem (inclusief eventuele grondwaterproblemen)
  • de vereisten voor de installatie (passabiliteit, etc.)
  • de lengte van de toevoerleidingen van het huis naar de opstellingsplaats

Bij een installatie moet met al deze factoren rekening worden gehouden. Dit betekent dat de installatiekosten sterk kunnen verschillen van geval tot geval. De installatie van een afvalwatertank moet daarom altijd individueel worden gepland in termen van kosten op basis van de bestaande voorwaarden.

Vraag: Kunnen de kosten voor de installatie worden verlaagd door zelf te gaan doen?

Cost tracker expert: Vooral bij kleinere tanks kunnen de nodige grondwerken vaak met de hand worden gedaan. Het uitgegraven materiaal kan vervolgens indien nodig over het terrein worden verdeeld. Dit elimineert al de kosten voor de grondwerken.

In veel gevallen kunt u het leggen van de rioolbuizen op het terrein in ieder geval gedeeltelijk zelf doen. Dit verlaagt ook de installatiekosten. Bij dergelijk persoonlijk werk dient u altijd de instructies van het uitvoerende bedrijf op te volgen.