Afvoer van zuiveringsslib: de gemeentelijke kosten exploderen

kosten voor afvalverwijdering

Zuiveringsslib is een probleem geworden, vooral de hoeveelheid. Door nieuwe wettelijke vereisten zijn de verwijderingsmogelijkheden voor de exploitanten van rioolwaterzuiveringsinstallaties nu aanzienlijk beperkt, de benodigde capaciteiten zijn nauwelijks beschikbaar. Dat drijft de prijzen op. Hoeveel er betaald moet worden voor slibverwijdering in rioolwaterzuiveringsinstallaties en welke effecten dit heeft op de individuele burger vindt u in ons interview met de kostentracker-expert.

Vraag: Wat kost het lozen van zuiveringsslib gemeenten?

Kostentracker-expert: dat kan heel anders zijn, afhankelijk van welke verwijderingskanalen open zijn en welke aanbiedingen worden gedaan. In de afgelopen twee jaar is er echter een toenemend tekort aan verwijderingsaanbiedingen van professionele aanbieders, omdat de capaciteit voor thermische recycling maar ook voor het composteren van al het zuiveringsslib nu veel te laag is. Dat drijft de prijzen op.

kosten voor afvalverwijdering
Er zijn veel verschillende soorten rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De reden voor het capaciteitstekort is een wet van de federale overheid die de voorheen gebruikelijke toepassing van zuiveringsslib grotendeels beperkt tot velden. Zuiveringsslib moet op andere manieren worden afgevoerd - en daarvoor ontbreekt de capaciteit.

Voor veel gemeenten lagen de verwijderingskosten voor een ton zuiveringsslib consequent tussen de 20 euro per ton en 40 euro per ton. Hoewel de prijzen voor de meeste gemeenten eind 2018 al met de helft zijn gestegen, worden er nu vaak aanbiedingen gedaan door verwijderingsbedrijven waar de verwijdering van zuiveringsslib door thermische recycling of compostering tussen de 80 en 150 euro kan kosten.

Hieronder ziet u een kostenvoorbeeld.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

De kosten van een gemeenschap voor de slibberging van de gemeenschappelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie in vergelijking.

Postprijs
Verwijderingskosten vóór 201730 EUR per ton
Afvoerkosten eind 201750 EUR tot 60 EUR per ton
Afvoerkosten 2018thermische recycling € 119,50 per ton, compostering € 80,50 per ton

De weergegeven kosten hebben betrekking op de aanbiedingen voor slibverwijdering voor één gemeenschap.

Vraag: Wat is de range van kosten voor de afvoer van zuiveringsslib?

kosten voor afvalverwijdering
De kosten voor het afvoeren van zuiveringsslib worden door meerdere punten bepaald.

Cost tracker expert: natuurlijk was de goedkoopste optie altijd om een ​​groot deel van het zuiveringsslib op landbouwgrond te verspreiden. De totale kosten waren daardoor erg laag, voor de meeste gemeenten rond de 20 euro per ton tot 40 euro per ton. Deze verwijderingsoptie is niet langer van toepassing vanwege de nieuwe wettelijke vereisten; in plaats daarvan moeten andere verwijderingsopties worden gebruikt:

  • thermische terugwinning (verbranding of meeverbranding van de droge stof)
  • het composteren
  • warehousing
  • het gebruik als vergist slib in biogasinstallaties

Gemeenten die afhankelijk zijn van externe afvalverwerkingsbedrijven moeten dan de aanbiedingen van het betreffende bedrijf accepteren. Indien nodig kan de hoeveelheid geproduceerd slib vooraf worden verminderd door water te persen en te verwijderen. Wanneer de huidige knelpunten zijn weggewerkt en er voldoende capaciteit is voor de grote hoeveelheden slib (zelfs in zeer kleine gemeenschappen is dat vaak 2.000 tot 5.000 ton zuiveringsslib per jaar), zouden de verwijderingskosten terug moeten naar een constant niveau van ongeveer 50 tot 60 euro per jaar Swing in a ton.

Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om zelf zuiveringsslib te recyclen of te composteren, mits daarvoor de juiste ruimtes en voorzieningen worden gecreëerd. De introductie van zuiveringsslib in nieuw gebouwde gistingstorens en het gebruik om biogas op te wekken, dat in de gemeenschap zelf kan worden gebruikt, is een ander voorbeeld van een nuttig verder gebruik van het zuiveringsslib dat ontstaat, waardoor de afvoerkosten voor het slib mogelijk nog steeds te wijten aan een zinvol herstel blijven zinken.

De nieuw noodzakelijke terugwinning van nutriënten uit zuiveringsslib, zoals fosfor, zorgt nog steeds voor hogere kosten dan voorheen het geval was.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor de afvoer van zuiveringsslib afhankelijk?

kosten voor afvalverwijdering
De kosten van rioolslibverwijdering zijn afhankelijk van veel verschillende factoren.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • de hoeveelheid geproduceerd slib
  • het soort gebruik (compostering, verschillende soorten thermisch gebruik, gebruik voor gasopwekking)
  • de beschikbare capaciteiten bij de respectievelijke providers (momenteel nog beperkt)
  • de aanvullende verwerking die nodig is (bijv.wettelijk verplichte terugwinning van fosfor in veel gevallen)
  • Voor eigenaren van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties: de verwijderingskosten zoals bepaald in het statuut van de gemeentelijke afvalwaterheffing of de kosten voor de geselecteerde aanbieder

Vraag: Welke effecten hebben stijgende verwijderingskosten op de burger?

kosten voor afvalverwijdering
De vergoedingen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties zullen in de toekomst stijgen.

Kostentracker-expert: de gemeentelijke afvalwaterbijdragen worden berekend op basis van de werkelijke verwijderingskosten voor de gemeente. Als de kosten voor de gemeentelijke slibverwijdering stijgen en daarmee de totale afvalwaterverwijderingskosten, stijgen uiteindelijk natuurlijk ook de afvalwaterbijdragen voor de burgers. Uitgebreide terugvorderingen, zoals de terugwinning van fosfor, kunnen bij wet zelfs uitdrukkelijk worden toegewezen aan de individuele betalers van vergoedingen.

Ook als gemeenten proberen droog- of persinstallaties, gistingstorens of opslagruimten op te zetten voor de toekomstige recycling van het zuiveringsslib om de slibverwijderingskosten zo laag mogelijk te houden, zullen de burgers dit natuurlijk in een of andere vorm moeten financieren. met hun belastingen.

Exploitant van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties

De weinigen in het land die een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie exploiteren omdat er geen gemeentelijke rioolbuizen beschikbaar zijn op de locatie van hun huis, worden waarschijnlijk ook marginaal getroffen door de hogere kosten van de exploitanten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De prijzen voor de afvoer van zuiveringsslib uit de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie, die één of twee keer per jaar nodig is, zullen waarschijnlijk iets hoger liggen.

Aangezien het meestal om zeer kleine hoeveelheden van enkele m³ gaat, hebben de prijsverschillen uiteindelijk waarschijnlijk weinig gevolgen. De effecten op de afvalwaterheffingen zijn zeker groter.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor de slibafvoer in de kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie?

Kostentracker-expert: Bij de meeste kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties moet het slib één tot maximaal twee keer per jaar worden verwijderd. In de toekomst zullen de kosten hiervoor waarschijnlijk tussen de 200 en 300 euro per jaar liggen.