Welke ambachtskosten kunt u inschatten?

ambachtsman-kosten-2

De arbeidskosten voor ambachtslieden doen vaak pijn. Bovendien is er vaak grote onzekerheid over welke uurtarieven moeten worden berekend voor welke transacties. In ons interview vroegen we de experts op het gebied van kostentracering wat vakmensen kosten.

Vraag: Wat kost het uur van een vakman?

Kostentracker-expert: de uurtarieven zijn natuurlijk verschillend, afhankelijk van de branche en het bedrijf. Naast de pure loonkosten (de kosten voor de werknemer) berekenen bedrijven ook een hele reeks andere kosten.

Afhankelijk van de branche en het bedrijf kan de berekening leiden tot verschillende uurtarieven. Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

ambachtsman-kosten-2


Afhankelijk van het type activiteit zijn er schillende kosten.

We zijn van plan om onze keuken te renoveren. Veel werk doen we zelf, maar we hebben een elektricien nodig om nieuwe stopcontacten te plaatsen. Een timmerman helpt met wat afstelwerk, we laten de loodgieter ook kleinere klussen doen. We hebben alleen de arbeidskosten opgesomd, materiaalkosten en reiskosten zijn niet meegerekend.

Postprijs
Elektricien, 1,5 uur91,80 EUR netto
Loodgieter, 3 uur166,50 EUR netto
Timmerman, 2 uur89.60 EUR

De hier getoonde kosten vertegenwoordigen alleen de kosten die door individuele vakmensen worden geëist, afhankelijk van het bedrijf kunnen de gevraagde uurtarieven aanzienlijk verschillen van de getoonde.

Vraag: Wat zijn de normale kosten voor vakmensen?

Kostentracker-expert: als het gaat om uurtarieven, kunt u ervan uitgaan dat de kosten van vakmensen tussen de 35 EUR per uur en 65 EUR per uur liggen. Hierboven liggen meestal alleen speciale specialisten of zeer dure bedrijven.

De uurtarieven voor elektriciens en loodgieters zijn vaak iets hoger, terwijl schilders en timmerlieden vaak aan de onderkant van de prijsklasse zitten.

Naast de materiaalkosten zijn er ook reiskosten. Ze verschillen van bedrijf tot bedrijf en zijn meestal gebaseerd op de afstand om er te komen, de tijd die nodig is om er te komen en de machines die, indien nodig, vervoerd moeten worden. In veel gevallen wordt een vast reisbedrag in rekening gebracht.

Forfaitaire kosten

vakman kosten


Schilders berekenen de kosten vaak op basis van m².

Af en toe wordt er niet op uren gefactureerd, maar op basis van andere prestatiemaatstaven (bijvoorbeeld op basis van m²). De schilder factureert zijn werk vaak alleen met een vast tarief op basis van m² geverfde muur.

Bepaalde werkzaamheden, zoals het inrichten van de bouwplaats, kunnen altijd tegen hetzelfde bedrag in rekening worden gebracht. Dergelijke forfaitaire tarieven worden dan altijd dienovereenkomstig op de factuur vermeld.

Opgemerkt moet worden dat alle aanvullende diensten die niet in de forfaitaire reikwijdte van de diensten zijn inbegrepen, meestal ook op uurbasis worden gefactureerd (bijvoorbeeld als de schilder het meubilair uit de kamer moet verwijderen voordat hij wordt gemaskeerd). Deze kosten worden dan meestal "regiekosten" genoemd, het noodzakelijke werk vindt plaats "onder regie".

Vraag: Waar zijn de kosten van de vakman van afhankelijk?

Kostentracker-expert: hier moet u eerst onderscheid maken tussen materiaalkosten, reiskosten en arbeidskosten.

Materiële kosten

De materiaalkosten hebben altijd betrekking op het materiaal dat de vakman in zijn werk gebruikt. Er wordt altijd rekening gehouden met onvermijdelijk afval en hiervoor moet worden betaald.

In veel gevallen wordt er ook rekening gehouden met bepaalde containerformaten - ook als er restjes in de laatst geopende container zitten. De vakman berekent dan altijd het aantal gebruikte containers, niet de exacte hoeveelheid materiaal die op de bouwplaats is verwerkt.

Reiskosten

De reiskosten worden door bedrijven anders berekend. Meestal zijn de volgende zaken fundamenteel voor de berekening:

ambachtsman-kosten-2


De kosten van het vaartuig zijn inclusief de rijst.

 • de reisafstand (indien van toepassing, vast tarief voor een bepaalde straal)
 • de reistijd (werktijd van de werknemer)
 • de totale gemaakte kilometers voor het voertuig
 • mogelijk hogere transportkosten voor het noodzakelijke transport van machines, gereedschappen, steigers etc.

Arbeidskosten

Arbeidskosten kunnen worden berekend per uur of per uitgevoerde arbeid (bv. M²). Als de berekening is gebaseerd op m², zit er altijd een (berekend) uurtarief achter.

Het berekenen van een passend uurtarief is een zeer complexe opgave. Naast de loonkosten voor de werknemer zijn er nog veel andere kostenposten waar rekening mee gehouden moet worden:

 • de wettelijke sociale lasten van de onderneming (werkgeversdeel voor sociale verzekeringen, bijdrage in de toerekening van de insolventie-uitkeringen,
 • Overige bijkomende kosten voor de werknemer (vakantie- en kerstpremies, feestdagen, loondoorbetaling bij ziekte, bedrijfspensioen, verdeelde opleidings- en bijscholingskosten voor de werknemers, etc.)
 • de zogenaamde operationele overheadkosten
 • de winstmarge voor het bedrijf (winst voor de ondernemer, rendement op eigen vermogen, etc.)

De operationele overheadkosten omvatten:

 • de aanschafkosten voor de machines, gereedschappen, toestellen en voertuigen
 • Onderhouds- en reparatiekosten voor machines en apparaten
 • de kosten voor het bedrijfspand en het magazijn (huur, bijkomende kosten, verwarming, onderhoud, herstellingen)
 • de lopende bedrijfskosten (bedrijfsbelastingen, autoverzekering en reparatiekosten, bedrijfsverzekering, rente op leningen)
 • administratieve kosten (kosten voor kantoorpersoneel, boekhouding, reiskosten)
 • Kosten voor adverteren, het runnen van de website, etc.

Al deze kosten worden toegerekend aan het individuele vakmansuur en meegenomen in de berekening. De door de klant betaalde uurtarieven moeten al deze kosten dekken, zelfs in een slechte order situatie wanneer er maar een paar uur gewerkt wordt.

De uurtarieven bevatten veel meer dan het salaris van de individuele vakman.

Vraag: Is het mogelijk om de kosten van ambachtslieden fiscaal af te trekken?

vakman kosten


Ambulancekosten kunnen worden verminderd.

Kostentracker-expert: ja, dit is in veel gevallen mogelijk. Voor werknemers is 20% van de gerapporteerde arbeids- en reiskosten (niet de materiaalkosten) fiscaal aftrekbaar als het gaat om renovatie-, reparatie- en verfraaiingswerkzaamheden. De bovengrens is € 6.000, - per jaar, wat betekent dat er maximaal € 1.200, - per jaar kan worden geclaimd.

Voorwaarde hiervoor is dat de factuur is overgemaakt (contante betaling wordt niet geaccepteerd door de belastingdienst) en dat je zelf gebruik maakt van het appartement, huis of pand waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij door de overheid gefinancierde maatregelen zijn de kosten echter niet aftrekbaar van de belasting.

Verhuurders kunnen ambachtelijke kosten als advertentiekosten declareren.