Wat kost een ambulance en wie betaalt de kosten?

ambulancekosten

Als hun lichamelijke klachten onduidelijk zijn, zijn veel mensen bang om een ​​sanka te bellen. Als de vermeende hartaanval een gastro-intestinaal probleem blijkt te zijn, vrezen ze dat ze er zelf voor moeten betalen. In een interview met de kostentracker-expert maken we duidelijk of dit ook daadwerkelijk kan gebeuren en wat de prijs zou zijn.

Wat kost een ambulance?

Kostentracker: als u een ambulance belt voor hulp, omvat de taak van het opgeroepen team:

  • Transporteerbaarheid tot stand brengen.
  • Vervoer zo snel mogelijk naar een geschikt ziekenhuis.
  • Medische zorg voor de patiënt tijdens het rijden.

Haal de ambulance, teken een stilzwijgend behandelings- en transportcontract. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

KunstKosten ca.
Gebruik van de ambulance260 EUR
Kilometervergoeding2 EUR
De auto van de spoedarts150 EUR
Kilometerstand forfaitaire spoedarts2 EUR
Emergency arts pakket210 EUR

Forfaitaire kosten zijn tussen 400 en 600 EUR.

Houd er rekening mee dat de werkelijke kosten kunnen afwijken van bovenstaande waarden. De federale staten die verantwoordelijk zijn voor de reddingsdienst passen regelmatig de gebruiksvergoedingen voor medische noodhulpdiensten aan, zodat in elk land verschillende tarieven moeten worden betaald.

Wanneer dekt de ziektekostenverzekering de kosten?

ambulancekosten
Als er een medische noodzaak is, worden de kosten van de ambulance altijd vergoed.

Kostentracker: Alle deelnemers aan een sociale verzekering (ziektekostenverzekering, verzekering langdurige zorg, ongevallenverzekering en pensioenverzekering) hebben recht op dekking van de kosten van ambulancevervoer volgens § 60 SGB V. Om de ambulance daadwerkelijk door de zorgverzekeraar te laten betalen, moet er een medische noodzaak zijn. Ofwel de spoedarts ofwel de behandelende arts verklaart dit voor u.

De wettelijke verzekering moet bijdragen aan de kosten met een bijbetaling van 10 EUR. De particuliere ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten meestal volledig. Of dit voor u van toepassing is, kunt u zien in uw tarief.

Tip: een ziektekostenverzekering betaalt de kosten, zelfs als u een taxi belt of een ander vervoermiddel kiest. Hier geldt hetzelfde: de reis moet medisch geïndiceerd zijn.

Wanneer vergoedt de langdurige zorgverzekering of de Duitse pensioenverzekering de kosten?

Kostentracker: Indien het vervoer naar een verpleeghuis per ambulance moet gebeuren, is de bij de zorgverzekering aangesloten langdurige zorgverzekering uw aanspreekpunt voor de kostenverantwoording. Als de ambulance u direct na een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis naar de afkickkliniek brengt, neemt u voor vergoeding van de transportkosten contact op met de pensioenverzekeraar.

Wanneer moet ik de ambulance zelf betalen?

ambulancekosten
Als u besluit om niet naar het ziekenhuis te komen nadat de ambulance is gearriveerd, moet u de kosten meestal zelf betalen.

Kostentracker: Als u na aankomst van de ambulance besluit dat u niet naar het ziekenhuis wilt worden gebracht, zult u de kosten vrijwel altijd zelf moeten betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf besluit dat u niet naar de kliniek wilt.

Voel je je veel beter als de ambulance arriveert of als de dokter ter plaatse besluit dat de door hem uitgevoerde behandeling voldoende is, dan hoeft de zorgverzekeraar de reiskosten niet te betalen.

U bent dus financieel aan de veilige kant als u naar het ziekenhuis kunt worden gebracht, zelfs als de symptomen al beginnen af ​​te nemen.

Tip: Om geen gezondheidsrisico's te nemen, dient u bij twijfel een keer te vaak de ambulance te bellen en indien nodig de kosten zelf te dragen.

Hoe weet ik of het gepast is om de ambulance te halen?

Kostentracker: als er twijfels zijn of de inzet gerechtvaardigd is, kan de contactpersoon bij het reddingscoördinatiecentrum u adviseren en de beslissing nemen. De specialistische staf heeft zo veel ervaring op dit gebied dat ze de ernst van de situatie kunnen inschatten. In dit verband is het belangrijk dat u de gezondheidsproblemen zo nauwkeurig mogelijk omschrijft.

Als u echter het gevoel heeft dat u niet serieus wordt genomen of dat u in een medisch noodgeval verkeert in tegenstelling tot de mening van de persoon aan de lijn, moet u een ambulance laten komen, ook als dit wordt afgeraden. U kunt de ambulance beter betalen dan uw gezondheid in gevaar brengen.

Mijn klachten verdwijnen spontaan. Wie betaalt?

ambulancekosten
Als de symptomen verdwijnen, moet u toch naar het ziekenhuis gaan.

Kostentracker: ook al is dit menselijkerwijs aantrekkelijk, in termen van kosten kan het ongunstig zijn, u zult zich weer fit voelen als de ambulance komt. In dat geval moet u de kosten wellicht zelf betalen. Als je jezelf toch naar het ziekenhuis laat brengen, zit je aan de veilige kant als het gaat om het dragen van de kosten.

Wat gebeurt er als ik afziet van transport?

Kostentracker: de rit naar het ziekenhuis en mogelijke onderzoeken zijn tijdrovend, daarom willen sommige patiënten liever niet naar de kliniek worden gereden. Dit betekent echter dat u het recht op een wettelijke zorgverzekering verliest. Dat betekent dat u de ambulance zelf moet betalen.

De redenering van de federale administratieve rechtbank, die in zo'n geval moest beslissen: “Een dienstreis zonder verzekerde maakt geen deel uit van de dienstencatalogus van de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappijen. Deze hoeven alleen de kosten van de reis van de spoedarts en zijn werk te vergoeden. "

Wat als mijn kind een ambulance nodig heeft op school of in de kinderopvang?

Kostentracker: in dit geval worden de kosten gedekt door de wettelijke ongevallenverzekering of de werkgeversvereniging. Noch de leerling of zijn ouders, noch de leraar of de onderwijsinstelling hoeven te vrezen dat een rekening van de hulpdienst het huis binnen dwarrelt.

Kan ik de ambulance bellen om sneller te worden behandeld?

Kostentracker: naar schatting wordt ongeveer een derde van de noodoproepen gedaan omdat mensen sneller behandeld willen worden of omdat ze denken dat het gemakkelijker zou zijn om in de kliniek te worden opgenomen.

Als er geen duidelijke calamiteit is, moet u niet alleen de kosten voor de inzet zelf betalen, maar ook een rapportage verwachten. Opzettelijk of met kennis van zaken misbruik van noodoproepen of noodsignalen is een strafbaar feit volgens artikel 145 (1) (1) StGB.