Architectenkosten voor een renovatie

architect-kosten-renovatie

Als het gaat om een ​​grote renovatie van een oud huis, is het zeker geen vergissing om een ​​specialist in te schakelen voor de planning en bouwbegeleiding. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten voor deze diensten worden gemaakt.

Vraag: Wat kost het werk van een architect om een ​​renovatie of renovatie van een oud huis te plannen?

Kostentracker-expert: de kosten voor de dienst van de architect kunnen niet als een vast bedrag worden opgegeven. Ze zijn gebaseerd op de omvang van de renovaties en de vereiste planningsdiensten.

Allereerst moet een onderscheid worden gemaakt:

  • of het een concrete planning moet zijn en een begeleiding van de gehele renovatie door een architect
  • Of er alleen een deskundig oordeel over de toestand wordt opgesteld en concrete maataanbevelingen moeten worden gegeven (dergelijke deskundigenrapporten creëren ook onder meer bouwdeskundigen)

Als de architect de renovatie volledig plant en begeleidt, is er een vergoeding verschuldigd die is gebaseerd op wettelijke vereisten. De HOAI (vergoedingsschema voor architecten en ingenieurs) is bepalend voor hoeveel een architect mag rekenen.

Op basis van specifieke informatie over het bouwproject kunnen de vergoedingen voor de architect nauwkeurig worden berekend vanuit de HOAI. In de regel kunt u ongeveer 10% tot 20% van de bouwkosten schatten voor planning en ondersteuning.

architect-kosten-renovatie

Alleen al de aanslag kost veel geld

Als alleen een taxatie van het gebouw wordt uitgevoerd met specifieke aanbevelingen voor maatregelen voor de renovatie en een ruwe kostenraming, is de bouwdeskundige waarschijnlijk het juiste aanspreekpunt. Architecten voeren dergelijke beoordelingen uit, maar doen vervolgens specifieke planningsvoorstellen.

Een taxatie door een bouwmeester kost ongeveer € 1.000 tot € 1.500 vanaf afhankelijk van het tijdstip en de omvang van het rapport. Veel bouwdeskundigen bieden ook forfaitaire prijzen aan voor het opstellen van een deskundig advies. Als speciale rapporten vereist zijn (bijv. Vervuiling van het huis, beoordeling van schimmel), die speciaal onderzoek vereisen, kunnen in sommige gevallen extra kosten ontstaan.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een oud huis uit de jaren 50 wordt herbouwd en energetisch up-to-date gebracht. De kost van de renovatie wordt eveneens geraamd op 80.000 EUR. Een architect begeleidt de ombouw van planning naar documentatie.

Postprijs
Architectenloon, ereloon zone III, midden tariefEUR 13.799,81 netto
belasting over de toegevoegde waarde2.621,96 EUR
Totale kosten (bruto)16.421,77 EUR

Dit is een voorbeeld van een enkele kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten voor de architect in andere gevallen kunnen variëren.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor planning en ondersteuning door de architect afhankelijk?

Kostentracker-expert: Het volgende is bepalend voor tariefberekeningen volgens de HOAI:

  • de bouwkosten van het project (zogenaamde declarabele kosten)
  • het type gebouw en de complexiteit van de planningstaak (over het zogenaamde tariefbereik van I tot V, voor eengezinswoningen meestal III of IV)
  • de individuele inspanning die de architect heeft met de specifieke planning (door toepassing van minimum-, midden- of maximumtarieven)
  • de omvang van de individuele diensten die de architect moet leveren tijdens de planning (9 verschillende onderhoudsfasen, van planningvoorbereiding tot bouwtaxatie en documentatie van defecten aan het einde)

Voor elk gebied definieert de HOAI nauwkeurige criteria die informatie geven over welke rekenwaarde wordt gebruikt. Tijdens de servicefasen wordt alleen betaald wat daadwerkelijk wordt gebruikt.

Vraag: Welke fasen zijn er in het honorarium van de architect?

architect-kosten-renovatie

Een architect wordt in verschillende fasen betaald

Kostentracker-expert: de totale vergoeding bestaat uit verschillende delen. Elk onderdeel komt overeen met een specifiek werkterrein en draagt ​​een ander percentage bij aan de totale vergoeding. U hoeft niet te betalen voor diensten die u niet nodig heeft. Dit verlaagt de totale vergoeding met het overeenkomstige percentage.

PrestatiefaseactiviteitPercentage van de totale vergoeding
1Fundamenteel onderzoek2%
2Pre-planning7%
3Ontwerpplanning15%
4Goedkeuringsplanning3%
5Implementatieplanning25%
6Voorbereiding van de gunning voor individuele transacties10%
7Aanbesteding en hulp bij de gunning4%
8Bouwtoezicht en documentatie32%
9Object nazorg, vaststelling van gebreken en bewaking van herstel2%