Asbestverwijdering: Met deze kosten moet u rekening houden

kosten voor asbestverwijdering

Als er asbestpanelen in huis of op het dak zijn die in slechte staat verkeren, is het tijd om snel in te grijpen: de gevaarlijke bouwmaterialen moeten worden gedemonteerd en op de juiste manier worden afgevoerd. De kostentracker-expert legt uit welke kosten er eventueel gemaakt kunnen worden en welke extra kosten je eventueel moet doorrekenen.

Vraag: Wat is gevaarlijk aan asbest - en hoe wordt asbest op de juiste manier verwijderd?

Kostentracker-expert: Asbest is al decennia een zeer populair bouwmateriaal en wordt bijna overal toegepast: in vezelcement, in kunststof tegels voor de keuken, in dakpanelen en wandbekleding. Daar zorgden de goede eigenschappen voor.

Het probleem met asbest, dat uit veel fijne en zeer fijne vezels bestaat, is dat juist deze fijne vezels bij inademing inademen. Het lichaam kan ze dan niet meer afbreken en op de lange termijn kunnen asbestvezels in de longen leiden tot ernstige ziekten en kanker.

kosten voor asbestverwijdering

Asbest wordt in Duitsland alleen verwijderd met beschermende kleding

De vezels zijn meestal stevig gebonden in andere bouwmaterialen, maar bij beschadigde of verweerde bouwmaterialen kunnen vezels vrijkomen die bij inademing buitengewoon gevaarlijk zijn.

Om deze reden moeten oude asbestmaterialen met de grootste omzichtigheid worden behandeld en is geschikte beschermingsmiddelen verplicht (volledig pak, bril, geschikt ademhalingsmasker). Renovatie- of sloopwerkzaamheden in vervuilde gebieden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende bedrijven. Dit kan tot hoge kosten leiden.

Vraag: Wat kost het verwijderen van asbest?

Kostentracker-expert: dat kun je niet over de hele linie zeggen. Dat hangt enerzijds af van het type asbestproduct en of er een uitbreiding of renovatie nodig is.

De zuivere verwijderingskosten bedragen doorgaans tussen 100 EUR per ton en tot 300 EUR per ton. Daarentegen worden op sommige plaatsen nog kleine hoeveelheden door particulieren tegen lage forfaitaire prijzen geaccepteerd.

De kosten voor demontage of renovatie kunnen variëren. In de meeste gevallen moet u rekening houden met ongeveer 30 EUR per m² tot 45 EUR per m² voor het verwijderen van vervuilde bekledingen of componenten. Dan zijn er de kosten voor het aanbrengen van het betreffende vervangende materiaal.

Een kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij laten een dakbedekking van asbesthoudend materiaal verwijderen en op de juiste manier afvoeren. Het dak heeft een afmeting van 120 m².

Postprijs
kader866 EUR
Uitbreiding van de panelen4.160 EUR
Afvalverwijdering, hoeveelheid van 10 ton1.500 EUR
Tijdelijke afdichting van het dak (folie)300 EUR
Routebeschrijving (vast tarief)50 EUR
totale prijs6.876 EUR
kosten voor asbestverwijdering

Asbest verwijderen is duur maar zinvol

Dit is slechts een voorbeeld van een enkele kosten voor zeer specifiek werk. De kosten voor asbestverwijdering in andere gebieden of onder andere lokale omstandigheden kunnen aanzienlijk variëren.

Ons kostenvoorbeeld laat echter al duidelijk zien dat het verwijderen van asbest hoge kosten met zich meebrengt. In ons kostenvoorbeeld zouden dan de kosten voor een nieuwe dakbedekking inclusief plaatsing opgeteld worden bij de renovatiekosten.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor asbestverwijdering doorgaans afhankelijk?

Kostentracker-expert: allereerst gaat het erom welke componenten worden beïnvloed en hoe ernstig deze componenten zijn beschadigd.

Dan spelen ook de volgende factoren een rol:

  • de grootte van het getroffen gebied
  • de groeiomstandigheden
  • de verwijderingskosten ter plaatse

Afhankelijk van waar het gebouw zich bevindt, kunnen enigszins afwijkende verwijderingsvoorschriften van toepassing zijn.

Vraag: Hoe ziet het eruit met intacte componenten?

Kostentracker-expert: in de regel bestaat er geen gevaar door intacte componenten en elementen. Als ze gemakkelijk en niet-destructief kunnen worden verwijderd, kunnen ze vaak goed verpakt zelf worden ingeleverd.

Als verpakking worden speciale zakken gebruikt, waarvoor u meestal 10 tot 15 EUR per stuk moet rekenen.

kosten voor asbestverwijdering

Grotere hoeveelheden asbest kunt u niet zelf afvoeren

Veel inzamelpunten laten kleine hoeveelheden toe (tot 3 kofferbakladingen). Per kofferbakbelasting wordt dan een vergoeding van circa € 15, - in rekening gebracht. Wil je grotere hoeveelheden afvoeren, dan moet je meestal de hogere prijs per ton betalen.

Indien asbesthoudende materialen kapot, slecht verweerd of beschadigd zijn, mogen deze alleen door erkende bedrijven verwijderd en vervangen worden. In het geval van alleen licht gebonden vezelmaterialen, moeten op sommige plaatsen ook de verantwoordelijke autoriteiten worden betrokken.

Vraag: Wat zijn de kosten voor verwijdering en verpakking?

Kostentracker-expert: in de regel moet u 30 EUR per m² tot 45 EUR per m² betalen. Als de verwijdering erg moeilijk is, kunnen deze kosten ook aanzienlijk hoger zijn.

Vraag: Kunt u zich laten testen op asbest?

Kostentracker-expert: in theorie wel. De bouwmaterialen die asbest bevatten, zijn in de regel heel goed herkenbaar. Deskundigen kunnen ook op betrouwbare wijze inschatten wat acuut gevaarlijk is en wat nog niet gevaarlijk is.

Als u er zeker van wilt zijn dat er geen asbestvezels in uw kamerlucht zitten, kunt u een snelle test of een gedetailleerde laboratoriumtest doen.

Voor de snelle test moet u ongeveer 70 EUR rekenen, maar een gedetailleerde laboratoriumtest kost bijna 1.000 EUR.