Baggeren: wat zijn de uurkosten?

baggerkosten-per-uur

Als er grondwerkzaamheden op het terrein nodig zijn, kunt u dit het beste door een graafmachine laten uitvoeren. U kunt niet alleen graafmachines huren voor zelfsturend werk, maar ook graafmachines met graafmachinebesturing. Het zogenaamde "graafuur" wordt dan in rekening gebracht. De cost tracker-expert legt in ons interview uit hoe hoog de prijzen zijn voor een uurtje graafwerk.

Vraag: Wat kost een graafmachine per uur?

Kostentracker-expert: dit is natuurlijk moeilijk in algemene termen te zeggen - het hangt enerzijds af van de grootte en het type graafmachine en anderzijds van de prijsstelling van het bedrijf dat aan de constructie werkt site.

In het algemeen kunt u echter, afhankelijk van de grootte van de graafmachine en het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, kosten tussen de 50 EUR per uur en 100 EUR per uur opnemen als de graafmachine wordt gehuurd met een bestuurder. De prijsstelling van het bedrijf is doorslaggevender voor de prijs dan de werkelijke grootte van de graafmachine. Voor sommige bedrijven kan een graafmachine van 3,5 ton net zo veel doen als een ander bedrijf, een graafmachine van 20 ton.

Graafmachine kosten per uur

Het dagtarief voor een graafmachine is maximaal € 300

Als een graafmachine een volledige werkdag wordt gebruikt, rekenen veel groenaanleggers ook een dagtarief voor de graafmachine (tussen ongeveer 120 en 300 euro per dag) en extra uurkosten voor de chauffeur (meestal tussen 25 euro en 45 euro per uur). per uur).

Transportkosten voor de graafmachine worden meestal apart berekend. Ofwel vaste tarieven voor vrachtwagens van ongeveer 80 tot 150 EUR per uur of vaste tarieven (vooral voor rupsgraafmachines), die ongeveer 300 EUR en meer kunnen bedragen, worden afzonderlijk in rekening gebracht bij aankomst en vertrek.

Graafmachine zonder chauffeur

Als de graafmachine zonder chauffeur wordt verhuurd, kunnen er voor grote graafmachines van 20 ton ook op uurbasis kosten gemaakt worden. Dan zijn er de brandstofkosten en, indien nodig, bijkomende kosten.

Lader uren

Tijdens de werkzaamheden moet er ook op worden gelet waar de uitgegraven aarde naartoe moet worden getransporteerd - en of er mogelijk ook een lader nodig is voor het transport voor de bouwplaats. Voor de lader zijn ook machine-uren te betalen. Laders kunnen vaak zelfs hogere uurkosten genereren dan graafmachines.

Sample kosten

We hebben grote graafwerkzaamheden in onze tuin en laten een tuinman uit de omgeving dit doen. Hij levert een 20 ton zware graafmachine waarmee de graafmachinebestuurder het werk in 4 uur kan doen. De opgraving kan op het terrein blijven.

Postprijs
Aankomst en vertrek: 1 uur met een dieplader87 EUR
4 uur uitgraven 20 ton graafmachine360 EUR
totale prijs447 EUR

De hier getoonde kosten zijn ontstaan ​​doordat een bepaald bedrijf individueel noodzakelijke werkzaamheden heeft verricht. De kosten voor het werk van andere bedrijven kunnen ook verschillen, zeker als er verschillende apparaten worden gebruikt.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een uur baggeren?

Kostentracker-expert: Relevant zijn hier:

Baggerprijzen

De grootte van de graafmachine heeft een doorslaggevende invloed op de prijs

  • de grootte van de graafmachine en vooral
  • de individuele prijsstelling van het bedrijf
  • of de graafmachine door uzelf wordt bediend
  • welke kosten worden in rekening gebracht voor de reis (vast tarief of uurtarief dieplader)
  • of er ook een lader nodig is om de uitgraving op de bouwplaats te vervoeren

Vraag: Hoeveel graafwerkzaamheden kan een graafmachine per uur doen?

Cost tracker expert: dat hangt vooral af van de aard van de bodem en de bereikbaarheid van de opgravingssite.

Een andere voorwaarde is natuurlijk dat voor het betreffende project een graafmachine van het juiste formaat wordt gebruikt.

Bij grondklasse 1 (bovengrond) en grondklasse 2 mag u ervan uitgaan dat een graafmachine slechts 5 - 10 minuten per m³ nodig heeft.

In de gebruikelijke grondklassen 3 - 5 daalt het graafvermogen van een graafmachine echter al aanzienlijk: tussen 10 minuten en tot 50 minuten zijn nodig voor 1 m³, in extreme gevallen tot 80 minuten.

In bodemklassen 6 en 7 (rotsbodem) heeft een graafmachinebestuurder tussen de 70 en 90 minuten nodig voor 1 m³ graafwerk.

Op bouwplaatsen met een slechte bereikbaarheid van de graafplaats kan de output aanzienlijk worden verminderd - in dit geval zijn hogere kosten voor de graafwerkzaamheden te verwachten.