Balkonrenovatie: Met deze kosten moet u rekening houden

balkon renovatie kosten

Tijdige balkonrenovatie is belangrijk om dure schade aan het balkon en het gebouw te voorkomen. In een interview laat de cost tracker expert in detail zien wat een dergelijke renovatie kan kosten en waar de kosten in wezen van afhangen.

Vraag: Wat gebeurt er eigenlijk bij het renoveren van een balkon?

Kostentracker-expert: Eerst en vooral gaat het om het verwijderen van de schade aan de stof, het dichten van scheuren en het herstellen van een strak oppervlak. Dit wordt meestal gedaan met geschikte kitten en afdichtingen.

Bij vroegtijdige renovatie (als u maar een kleine beschadiging ziet) is het afdichten van het balkon alleen vaak voldoende. Als de schade echter ernstiger is, moet de stof vaak worden gerepareerd.

Bij ernstige schade kan het draagvermogen van het balkon zo worden aangetast dat alleen totale sloop mogelijk is. Dat moet je natuurlijk zeker vermijden.

Vraag: Wat kost een balkonrenovatie?

balkon renovatie kosten

Een uitgebreide balkonrenovatie kan meer dan € 100, - per vierkante meter kosten

Kostentracker-expert: er is geen algemeen antwoord op deze vraag. De kosten zijn in wezen afhankelijk van de vereiste herstelmaatregelen en de algemene omvang van de schade.

Als de werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, kunt u in de meeste gevallen van matige schade uitgaan van ongeveer 100 EUR per m² tot 200 EUR per m² balkonoppervlakte. In individuele gevallen kunnen de renovatiekosten voor ernstige schade echter aanzienlijk hoger zijn.

Een typisch kostenvoorbeeld uit de praktijk:

Een specialist renoveert en verzegelt een balkon met matige schade van circa 8 m².

Postprijs
Verwijder de oude bekleding270 EUR
Vul het balkon420 EUR
Afdichting met 3 lagen vloeibaar plastic580 EUR
totale prijs1.270 EUR

Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld van kosten. Afhankelijk van de situatie kunnen deze kosten ook voor andere balkons aanzienlijk hoger zijn.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten van een balkonrenovatie in het algemeen afhankelijk?

Cost tracker expert: De omvang van de schade is een zeer belangrijke factor voor de renovatiekosten. Hoe meer het gebouw zelf beschadigd raakt, hoe complexer (en dus duurder) de renovatie. Renovatie moet daarom altijd zo vroeg mogelijk worden uitgevoerd.

Andere factoren zijn:

  • de bouwkundige situatie ter plaatse
  • bestaande oude vloeren en
  • de saneringsmethoden die zullen worden gebruikt

Daarnaast speelt natuurlijk ook de prijsstelling van de uitvoerende onderneming een rol in de kosten - de prijzen kunnen per aanbieder verschillen.

Vraag: Hoe weet je de omvang van de schade?

balkon renovatie kosten

De schade is niet altijd zo duidelijk als hier

Kleine lekken zijn meestal niet direct herkenbaar - maar ze zijn bijna altijd aanwezig, vooral op balkons die na jaren aanslaan.

Ernstige beschadigingen, zoals duidelijk zichtbare scheuren of afbladderen van tegelbekledingen, zijn daarentegen vaak duidelijk zichtbaar - en een teken dat renovatie dringend gewenst is.

In hoeverre de bouwconstructie van het balkon echter al is beschadigd, kan alleen een specialist betrouwbaar beoordelen.

Vraag: Waarom zijn bestaande oude vloeren een kostenfactor?

Kostentracker-expert: tegelbekledingen moeten voor de renovatie worden afgehakt en de oude tegels moeten worden verwijderd. Dat kost tijd, en er zijn ook kosten voor afvoer.

Tegelbekledingen zijn relatief eenvoudig te verwijderen - bitumineuze of sterk hechtende, plastichoudende oude oppervlakken kunnen daarentegen aanzienlijk meer problemen veroorzaken bij het verwijderen. De hoge inspanning verhoogt dan de totale kosten.

In ons kostenvoorbeeld hebben we alleen een tegelbekleding laten verwijderen. Wat we echter niet hebben meegenomen, is de plaatsing van een nieuwe tegelbekleding. Afhankelijk van het type tegels, moet u bij beëindiging van de renovatiewerken nog ongeveer 100 EUR per m² rekenen.

Vraag: Welke afdichtingsmethoden zijn er?

balkon renovatie kosten

De dichtheid van de grond is essentieel

De eenvoudigste, goedkoopste en meest effectieve manier om lichte beschadigingen af ​​te dichten, is het gebruik van vloeibare kunststoffen, die in meerdere lagen worden aangebracht. Dit resulteert in materiaalkosten van ongeveer 60 EUR per m² tot 80 EUR per m² en arbeidskosten in totaal ongeveer 30 EUR per m² - 50 EUR per m².

Afdichtingen met lasstrips of (zelden) plastic films zijn complexer en foutgevoeliger. De veelal zeer dure afdichtingsslurries worden in de praktijk zelden toegepast.

Vraag: In hoeverre speelt de structurele situatie een rol?

Kostentracker-expert: niet alle balkons zijn even gemakkelijk te renoveren. Laten we als voorbeeld een bestaande reling nemen, die voor een volledige renovatie eerst gedemonteerd en later weer in elkaar gezet moet worden.

De meeste bedrijven rekenen tussen 10 en 20 euro per meter railing. Dit kan de kosten bijvoorbeeld aanzienlijk duurder maken. Als er echter alleen een betonnen borstwering aanwezig is, zijn deze kosten niet van toepassing.

Vraag: Hoe kunt u besparen op renovatie?

Kostentracker-expert: elke vroege sanering voorkomt zeer effectief latere, dure schade - dit is meestal de beste methode.

Maar u kunt ook besparen door uw eigen ding te doen: veel van het werk, zoals het verwijderen van de tegels in ons voorbeeld, kunt u zelf doen als u een beetje vaardigheid heeft. De benodigde vulling kunt u vaak zelf doen - eventueel volgens instructies van het gespecialiseerde bedrijf.

Het verzegelen zelf moet daarentegen echt aan de experts worden overgelaten. Zelfs kleine fouten kunnen ervoor zorgen dat de afdichtingsmaatregel in het algemeen ondoeltreffend blijft en dat water het bouwweefsel blijft beschadigen. Het correct uitvoeren van afdichtingen vereist ervaring en deskundigheid en dient daarom aan een specialist te worden overgelaten.