Balkonrenovatie: draagt ​​de gemeenschap van eigenaren de kosten?

balkon renovatie-kosten-gemeenschap van eigenaren

Bij meergezinswoningen met condominiums zijn er vaak geschillen over wat als gemeenschappelijk eigendom moet worden aangemerkt en wat als individueel eigendom moet worden aangemerkt, d.w.z. eigendom van een eigen appartement. Dit geschil ontstaat ook vaak als het gaat om een ​​balkonrenovatie. In ons interview legt de cost tracker-expert in detail uit wie in dit geval moet betalen en hoe hoog de kosten zouden zijn voor de gemeenschap van eigenaren.

Vraag: Welke kosten worden er gemaakt voor een dergelijke balkonrenovatie en wat is precies de kostenverdeling tussen de individuele eigenaar en de gemeenschap van eigenaren?

Kostentracker-expert: het is moeilijk om de kosten voor balkonrenovaties te kwantificeren. Hierbij bepaalt de omvang van de schade welke kosten uiteindelijk worden gemaakt.

In het geval van matige schade liggen de kosten gewoonlijk tussen 100 EUR per m² en 200 EUR per m² balkonoppervlakte. Als de schade maar klein is, kan deze in sommige gevallen iets goedkoper zijn. Bij ernstige schade, waarbij de stof al moet worden bijgewerkt, kunnen de kosten aanzienlijk hoger zijn.

Verdeling van kosten voor de renovatie van het balkon

Renovatiekosten balkonvloer

De eigenaar draagt ​​de kosten van een nieuwe vloerbedekking

In wezen gaat de kostenverdeling over wat individueel eigendom, d.w.z. het eigendom van elke individuele appartementseigenaar en wat gemeenschapseigendom is, d.w.z. valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenschap van eigenaren.

Het balkon zelf mag alleen gebruikt worden door de respectievelijke eigenaar; medegebruik door andere eigenaren in het huis is uitgesloten vanwege het ontbreken van toegang. Daarnaast kan het balkon worden gezien als onderdeel van het appartement, dat op zichzelf staand dient te zijn. Dit maakt het heel duidelijk: het balkon zelf is beslist privé-eigendom.

Dit is echter niet van toepassing op de structurele componenten van het balkon en de componenten die de veiligheid van het balkon dienen. Volgens een beslissing van de Beierse hogere regionale rechtbank in 1993 zijn deze delen van het balkon duidelijk gezamenlijk eigendom. Dit bevat:

  • Balkonleuning en balkonrooster, de balkon borstwering inclusief afdekzeil
  • de balkonplafonds, de isolatielaag op de balkonplaat, de balkonsteunen
  • de scheidingswanden van het balkon
  • de balkondeur en de buitenkant van de balkonramen

De afdichtingslaag van het balkon en alle constructiedelen zijn dus voegeigendom. De individuele beloopbare bestrating of vloerbedekking op het individuele balkon dat erop ligt, is daarentegen in staat tot afzonderlijk eigendom, d.w.z. valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele eigenaar.

Gevolgen voor kostendeling

Als de eigenaar zijn beloopbare bestrating op het balkon wil vervangen of vernieuwen, moet hij de kosten zelf dragen.

Balkon renoveren prijzen

De gemeenschap van eigenaren draagt ​​de kosten van herstel van structurele schade

Als de balkons worden gerenoveerd omdat ze structurele schade vertonen (lekkage, niet langer effectieve afdichting, schade aan het constructieve weefsel van de balkons, schade aan de leuningen of borstweringen), zijn de kosten voor de gemeenschap van eigenaren.

Al die eigenaren zijn verplicht bij te dragen in de kosten die zelf geen balkon hebben.

Afwijkende regelgeving in de zogenaamde splitsingsverklaring kan in sommige gevallen effectief zijn, maar hoeft niet in alle gevallen te zijn. Wie door een bepaling in de splitsingsverklaring de kosten van zijn balkonrenovatie moet betalen, dient dit vooraf te controleren.

Sample kosten

Een wooncomplex met tien condominiums omvat in totaal 8 balkons met een oppervlakte van 4,5 m². De balkons zijn beschadigd en moeten worden gerenoveerd.

Postprijs
Totale oppervlakte van alle balkons36 m²
Renovatiekosten (sealen, coaten)EUR 6.336
Kosten voor alle 10 appartementseigenaren met dezelfde distributie633,60 EUR

Dit zijn slechts voorbeeldkosten die bedoeld zijn om de gemaakte kosten en de gemaakte kosten bij uitdeling weer te geven.

Vraag: Wat bepaalt welke kosten de gemeenschap van eigenaren moet dragen en welke de individuele eigenaren?

Kostentracker-expert: het volgende is doorslaggevend:

  • wat was overeengekomen in de verklaring van splitsing
  • of de overeenkomst in de verklaring van splitsing van kracht is
  • welke delen van het balkon zijn aangetast door de schade (de eigenaar renoveert op eigen kosten beloopbare overkappingen en platen, de vereniging van eigenaren staat in voor de renovatie van de isolatielagen en het bouwweefsel)