Bescherming tegen klimaatverandering: wat kost een elementaire verzekering?

elementaire verzekeringskosten

Alleen met een basisverzekering kunt u zich verzekeren tegen schade aan uw woning door natuurkrachten zoals overstromingen, stormen of zware regenval. Deze verzekering is niet alleen handig als je in een gebied woont waar het vaker slecht weer is. In een interview met de kostentracker-expert maken we duidelijk welke bijdragen je mag verwachten. In dit artikel vind je ook veel waardevolle tips.

Waartegen beschermt de elementaire verzekering?

Kostentracker: schade veroorzaakt door natuurlijke krachten is schade veroorzaakt door de effecten van natuurlijke krachten. Deze kunnen zijn:

 • Overstroming,
 • Overstroming,
 • Zware regen,
 • Wees gegroet,
 • Storm,
 • Aardbeving,
 • Lawines,
 • Sneeuwdruk,
 • Vulkanische uitbarstingen.
elementaire verzekeringskosten

De basisverzekering draagt ​​de kosten voor de schade veroorzaakt door natuurrampen

Een basisverzekering kan helaas niet voorkomen dat het weer uw huis of uw inboedel aantast. Als het ongeval echter is gebeurd, draagt ​​de verzekeringsmaatschappij de kosten om de geleden schade vast te stellen. Ook de financiële kosten voor opruimen en verbouwing of renovatie vallen onder de basisverzekering. Als het pand onbewoonbaar is, betaalt het voor een nieuw gebouw en de vervanging van meubels en huishoudelijke artikelen.

Wat kost een elementaire verzekering?

Kostentracker: hoe hoog de bijdrage aan de basisverzekering is, hangt af van het individuele geval. Gemiddeld moet u rekenen op een toeslag van ongeveer 50 procent op de premie voor de woningverzekering.

De bijdragen liggen gemiddeld tussen 600 en 1.000 EUR per jaar. Ze kunnen echter aanzienlijk variëren naar boven en naar beneden. Hoe hoog dit feitelijk is, hangt onder meer af van de verzekeringsmaatschappij en de soorten verzekerde schade.

In risicogebieden kan de premie hoger zijn, maar hoeft dit niet. Helaas is het juist in niet-risicogebieden dat elementaire verzekeringen vaak duurder zijn dan gemiddeld. Hierbij is het belangrijk om de aanbiedingen van de individuele aanbieders onder de loep te nemen.

Is er een eigen risico?

Kostentracker: in veel contracten is een eigen risico voorzien. Hiermee wordt het bedrag gekwantificeerd dat u bij schade uit eigen zak moet betalen. De verzekering vergoedt alleen voor schade die verder gaat. Met het eigen risico kan de maandpremie merkbaar worden verlaagd. Stel dit niet te hoog in, want na een ongeval zou u dit bedrag zonder problemen moeten kunnen betalen zonder in financiële moeilijkheden te geraken.

Wie heeft deze verzekering nodig?

elementaire verzekeringskosten

Een basisverzekering is vooral handig in risicogebieden

Kostentracker: hoewel voorstanders van consumenten al lang eisen dat elementaire verzekering verplicht wordt, is dit nog niet wettelijk verplicht. Om deze reden is het naar eigen inzicht om een ​​dergelijke verzekering af te sluiten.

Deze verzekering heeft altijd zin als u in een risicogebied woont waar de natuurkrachten regelmatig toeslaan. Dit geldt zowel voor vastgoedeigenaren als voor huurders, want bij twijfel keert de inboedelverzekering alleen uit als deze is aangevuld met het aanvullende element van de basisverzekering.

De deelstaatregeringen schatten hoe hoog het risico is voor de respectievelijke deelstaten. De verzekeraars hebben hun eigen systeem, het “zoneringssysteem voor overstromingen, opstuwing en zware regenval”.

Wanneer kan ik mezelf de basisverzekering besparen?

Kostentracker: als u op de tweede of derde verdieping woont en geen zolder of kelder heeft, heeft u meestal geen last van overstromingen of water dat via het dak binnendringt. Ook als u alleen spullen in de kelder opslaat die bij schade goedkoop kunnen worden vervangen, hoeft u wellicht geen verzekering af te sluiten.

Controleer desalniettemin zorgvuldig de ligging en constructie van het balkon en de openslaande deuren, want hier kan water verzamelen, in het appartement drukken en grote schade aanrichten.

Hoe kan ik mijn risicozone bepalen?

Kostentracker: het ZÜRS-systeem verdeelt het hele federale grondgebied in 4 klassen:

GevarenklasseUitleg
GK 1statistisch gezien minder dan elke 200 jaar een natuurlijke gebeurtenis
GK 2statistisch eens in de 50 tot 200 jaar een natuurlijke gebeurtenis
GK 3statistisch eens in de 10 tot 50 jaar een natuurlijke gebeurtenis
GK 4statistisch gezien een natuurlijke gebeurtenis eens in de 10 jaar

Als uw woonplaats in risicoklasse 1 valt, betekent dit dat er zelden of nooit een overstroming is. Als u daarentegen in gevarenklasse 4 leeft, moet u ervan uitgaan dat u binnen de komende tien jaar te maken krijgt met natuurlijke gevaren.

Dit betekent echter niet dat u geen enkel risico loopt in gevarenklasse 1. Gebieden waar een dergelijke gebeurtenis zich tot dusver niet heeft voorgedaan, worden in toenemende mate getroffen door natuurlijke gevaren. De som van de schade door zware regenval is de afgelopen jaren vertienvoudigd, en dit vooral in gebieden van gevarenklasse 1.

Welke schade berokkenen de natuurkrachten?

Kostentracker: het weer kan het gebouw zelfs zo erg beschadigen dat het niet langer bewoonbaar is:

 • Hagel kan dakpannen, ramen, luiken en pleisterwerk vernietigen.
 • In het geval van een storm wordt het dak bedekt zodat regen binnendringt en de inventaris van de kamers beïnvloedt.
 • In het geval van overstromingen staat in veel gevallen aanvankelijk alleen de kelder onder water. Als water buiten zijn oevers treedt en het pand onder water staat, drukt dit ook het gebouw binnen.
 • Dagenlang regen kan niet alleen tot modderstromen leiden. Soms is het de oorzaak van bodemdaling.
 • In de winter kan het gewicht van de sneeuw bedekking het dak drukken. In de bergen is er kans op lawines.

Welke schade is niet gedekt?

Kostentracker: de natuurrisicoverzekering sluit enige schade uit, ook al lijkt het op het eerste gezicht natuurlijke gevaren te zijn. De volgende risico's maken geen deel uit van de verzekering:

elementaire verzekeringskosten

Schade veroorzaakt door zware sneeuwval is niet verzekerd

 • Grondwater: Als de kelder vol is doordat het grondwaterpeil van onderaf stijgt, keert de basisverzekering niet uit. Aan de andere kant is er sprake van elementaire schade als het grondwater zich mengt met oppervlaktewater. Dit leidt vaak tot langdurige geschillen met de verzekeringsmaatschappij.
 • Menselijke fouten: aardverschuivingen en aardbevingen zijn alleen verzekerd als ze niet door mensen zijn veroorzaakt. Als u zich voordoet als gevolg van bijvoorbeeld mijnbouwwerk, keert de verzekering niet uit. In dit geval gaat het om aansprakelijkheidsschade waarvoor het bouwbedrijf verantwoordelijk is.
 • Sneeuwdruk: Als de sneeuw van bomen glijdt en het dak beschadigt door gewicht en druk, is dit niet verzekerd.
 • Schade aan bepaalde gebouwen: Tuinhuizen, vakantiehuizen en vrijstaande garages zijn vaak niet meeverzekerd.

Is mijn huis überhaupt verzekerbaar?

Kostentracker: er is een wijdverbreide misvatting dat talrijke huizen in risicogebieden niet of slechts met grote moeite verzekerd kunnen worden tegen natuurrampen. Maar volgens de Vereniging van de Duitse Verzekeringsindustrie is dit hooguit het geval voor elk 100e gebouw. 99 procent van de woningen is daardoor zonder problemen te verzekeren tegen natuurrampen.

Dankzij de risicoanalyse, preventieve maatregelen en de verbeterde waterveiligheid kunnen nu veel woningen worden verzekerd waarvoor je een aantal jaren geleden geen basisverzekering kon afsluiten. Als u een paar jaar geleden werd uitgesloten, is het daarom de moeite waard om opnieuw contact op te nemen met de verzekeraars.

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een basisverzekering?

Kostentracker: beantwoord in ieder geval alle vragen van de verzekeraar naar waarheid en gewetensvol. Het is beter om te gedetailleerd te antwoorden, want alleen als het bedrijf uw situatie correct kan inschatten, kunt u er zeker van zijn dat u in ruil daarvoor een adequate verzekering krijgt.

Hieronder hebben we andere punten opgesomd waar u op moet letten:

KunstOmschrijving
Omvang van de dienstenHet verschil zit hem hier meer in de details: bij sommige verzekeraars kun je ook garages en bijgebouwen verzekeren, bij andere is dit uitgesloten. Bestudeer de omvang van de diensten grondig om het product te vinden dat perfect is afgestemd op uw woonsituatie.
bonusDe maandelijkse bijdragen variëren sterk, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Ook al moet u ervoor zorgen dat u niet te veel premie betaalt voor een laag beschermingsniveau, u moet niet lukraak het zogenaamd goedkoopste contract ondertekenen.
AftrekbaarDit kan de premie verlagen. Stel het echter niet te hoog in, want bij schade zult u dit bedrag uit eigen zak moeten financieren.
WachttijdenWachttijden tussen de twee en zes maanden zijn gebruikelijk. De verzekeringsdekking gaat pas na deze periode in.
Maximale compensatielimietElke verzekeringsmaatschappij stelt een andere maximale vergoedingslimiet vast. Dit kan oplopen tot een miljoen EUR. Hoe hoog dit in uw individuele geval moet zijn, hangt af van de waarde van het gebouw of appartement en de inventaris.
GevarenklasseAls u in een gebied woont dat in een hoge gevarenklasse is ingedeeld, moet u hogere bijdragen verwachten. Maar dit is niet per se het geval.

Zal het risico van natuurlijke gevaren in de toekomst toenemen?

elementaire verzekeringskosten

Door klimaatverandering zullen er in de toekomst waarschijnlijk meer natuurrampen zijn

Kostentracker: extreme weersomstandigheden en de bijbehorende verliesgebeurtenissen zijn de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt door de gevolgen van klimaatverandering: hittegolven, zware regenval en stormen.

Maar niet alleen neemt het aantal natuurlijke gevaren toe, maar ook de omvang van de vernietiging. In 2008 telden de verzekeraars 40.000 schade door natuurkrachten met een gemiddeld schadebedrag van € 2.340. In het rampjaar 2013 waren er al 110.000 claims met een gemiddeld bedrag van 7.212 euro.

Wat moet ik doen bij schade?

Kostentracker: u bent verplicht om uw verzekeringsmaatschappij eerst op te slaan wat nog kan worden opgeslagen. Meld de schade dan zo snel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij. Vraag welke maatregelen u kunt nemen om de schade te beperken. Documenteer dit gedetailleerd, zodat u bewijs heeft.

De basisverzekering vergoedt alleen de specifieke schade. Nu is het van belang welke verzekeringswaarde u in het contract heeft afgesproken. Als alleen de dagwaarde is verzekerd, vergoedt de maatschappij alleen de kosten die nodig zijn om de toestand te herstellen direct voordat de schade zich voordeed.