Baubegleiter: Wat zijn de kosten?

bouwhandleiding kosten

Iedereen die bij het bouwen van een huis een beroep wil doen op professionele ondersteuning, kan een bouwbegeleider inhuren. Hij bewaakt niet alleen de voortgang van de bouw, maar controleert ook de vakkundige uitvoering van de werken en voert indien nodig ook zogenaamde bouwmonitoring kwaliteitscontroles (BQÜ) uit. Welke kosten u voor een bouwbegeleider kunt verwachten, leest u in ons gesprek bij de kostentracker.

Vraag: Wat kost een bouwhandleiding?

Kostentracker expert: dat hangt natuurlijk af van de afgesproken reikwijdte van de bouwbegeleiding.

Een bouwopzichter kan óf al het werk op de bouwplaats opvolgen om er zeker van te zijn dat deze correct worden uitgevoerd, maar hij kan ook de offertes van de individuele vakmensen in detail controleren, maatregelen coördineren en kwaliteitscontroles uitvoeren.

Voor gebouwen waar een zeer hoge energie-efficiëntie is gepland (bijvoorbeeld bij het bouwen van een passiefhuis), is deskundig energiegerelateerd bouwtoezicht vaak nuttig. Dit zorgt ervoor dat vooral energetisch belangrijke maatregelen, zoals isolatie, daadwerkelijk vakkundig en van voldoende kwaliteit worden uitgevoerd zodat de gewenste energetische doelen ook daadwerkelijk kunnen worden bereikt en er geen risico is op constructiefouten en daaropvolgende vochtschade. In dit gebied begeleiden energieke bouwbegeleiders niet alleen nieuwbouw maar vaak ook verbouwingen en energetische renovaties.

De vergoedingen kunnen op verschillende manieren worden verrekend:

  • Bouwpersoneel kan factureren per uur (gebruikelijke uurtarieven liggen tussen ongeveer 65 EUR en 100 EUR per uur, reiskosten en speciale uitgaven worden ook toegevoegd)
  • factuur volgens bepaalde forfaitaire tarieven (bijv. bezoek ter plaatse en inspectie)
  • een bepaald percentage van de bouwkosten (netto bouwkosten exclusief grondkosten en ontwikkeling)
  • rekening volgens HOAI

De afrekening volgens HOAI (Vergoedingsregeling architecten en ingenieurs) is een wettelijk vastgelegde manier om vergoedingen te berekenen, die architecten ook hanteren.

  • de bouwkosten
  • het tariefbereik waarin het gebouw valt (van I - V, eengezinswoningen meestal III of IV)
  • de individuele inspanning (minimum, gemiddeld of maximum tarief in de vergoedingszone)
bouwhandleiding kosten
De bouwhandleiding ondersteunt u bij uw project.

Uiteraard kan de architect ook de bouwbegeleiding overnemen, die ook tot zijn feitelijke verantwoordelijkheid behoort en een aparte servicefase vertegenwoordigt in de HOAI (servicefase 8 voor het werk van de architect). De bouwbegeleiding zorgt expliciet voor 32% van de totale vergoeding die de architect kan claimen voor al zijn diensten - van planning tot vervolgondersteuning.

U kunt hier meer informatie vinden over de berekening van de architectenkosten

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Ook geven we onze architect de opdracht om de bouw van ons huis te begeleiden. Onze bouwkosten (netto bouwkosten) bedragen 190.000 EUR, ons gebouw valt in ereloonzone III, de architect rekent het midden tarief aan.

Postprijs
Ereloon zone III, midden tarief, bouwkosten € 190.000, -29.889,41 EUR
waarvan 32% voor servicefase 89.564,61 EUR
plus 19% btw1.817,28 EUR
Totale kosten bouwbegeleiding inclusief btw.EUR 11.381,89

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een specifieke berekening uit de HOAI voor een specifiek gebouw. De kosten in andere gevallen kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden van het gebouw (bouwkosten, ereloon, tarief). De basis voor de berekening is altijd de respectievelijke bouwsom.

Met deze kosten moet de architect ook een wettelijke omvang van de dienstverlening bieden. Dit is ook verplicht als hij zijn honorarium wil claimen.

De kosten voor andere bouwtoezichthouders kunnen ook significant verschillen, facturering volgens HOAI is niet voor alle vormen van bouwbegeleiding verplicht.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van bouwbegeleiding?

bouwhandleiding kosten
De kosten van bouwbegeleiding zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: het is hier belangrijk:

  • de reikwijdte van de bouwbegeleiding (bv. energiek bouwbegeleiding, aanvullende kwaliteitscontroles op de bouwplaats, onderzoek offertes, etc.)
  • wie de bouwbegeleiding uitvoert
  • hoe wordt gefactureerd (per uur, vaste tarieven, overeengekomen percentage van de bouwkosten volgens HOAI)