Boomexpert: wat zijn de kosten?

boom landmeter kosten

Als het gaat om de stabiliteit van een boom of om de inschatting van onbedoelde schade aan een boom, dan is de boomexpert een veelgevraagd persoon. Zijn deskundige mening wordt ook gebruikt om verschillende kwesties in juridische geschillen op te helderen. Welke kosten er gemaakt worden voor een boommeter kunt u vinden bij de kostentracker in ons interview.

Vraag: Wat kost een boomexpert?

Kostentracker-expert: dat kan niet over de hele linie worden gezegd. De kosten zijn altijd afhankelijk van het type en de omvang van het rapport. In veel gevallen is geen uitgebreid schriftelijk rapport vereist, maar alleen een zogenaamde reguliere inspectie van een boom. Indien nodig zorgt een bomexpert ook hiervoor.

Men moet eerst onderscheid maken tussen:

  • een privérapport
  • een deskundig advies nodig voor gerechtelijke doeleinden

Het privérapport is gemaakt in opdracht van de eigenaar van de stamboom zelf. Het heeft geen betrekking op een specifiek juridisch geschil.

boom landmeter kosten

De kosten van het boomcertificaat zijn afhankelijk van verschillende factoren

In dit geval is er geen vaste vergoedingsregeling voor de kosten van de deskundige. Over de kosten dient altijd vooraf met de betreffende taxateur te worden onderhandeld. Ze zijn doorgaans tussen ongeveer 60 EUR per uur tot 80 EUR per uur. Er kunnen ook reiskosten en bijkomende kosten zijn. Af en toe zijn er ook vaste prijzen (bijvoorbeeld per boom) of forfaitaire tarieven voor vragen die vaak opkomen van individuele experts.

In de meeste gevallen kunt u vooraf een beknopte inschatting van de te verwachten kosten van het deskundigenoordeel opvragen.

In het deskundigenoordeel in opdracht van de rechtbank beantwoordt de boomexpert als deskundige bepaalde zeer specifieke vragen in zijn deskundig oordeel.

In dit geval is er een vast vergoedingsschema, het vergoedingsschema volgens de JVEG (wet inzake justitiële bezoldiging en schadevergoeding).

De JVEG biedt 13 verschillende tariefzones voor verschillende assessments, daarnaast zijn er aparte tariefzones voor de medische sector. Elke tariefzone krijgt een specifiek uurtarief toegewezen (van 65 EUR tot 125 EUR), welke tariefzone wordt gebruikt als gevolg van de toewijzing van de beoordeling aan een specifiek gebied.

Er zijn twee verschillende uurtarieven ( 65 EUR per uur of 75 EUR per uur) van toepassing op boomtaxaties (tariefzone GaLa-Bau). Na een aanpassing van de JVEG is in de toekomst ook een derde niveau (80 euro per uur) mogelijk.

De reiskosten worden berekend op 0,50 euro per kilometer, er kunnen bijkomende bijkomende kosten in rekening worden gebracht (bijv. Kosten voor hulpkrachten, telefoonkosten, etc.)

Veel experts baseren hun kostentarieven ook op de vergoedingen van de JVEG voor privérapporten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We zijn niet helemaal zeker van de verkeersveiligheid van twee bomen op onze eigendomslijn (aansprakelijkheidsprobleem) en bestellen daarom een ​​boomexpert.

Postprijs
Reiskosten 15 km7,50 EUR
Assessment service 2 uur150 EUR
totale prijs157.50 EUR

Dit kostenvoorbeeld zijn alleen de kosten van een beoordeling in een specifiek individueel geval door een specifieke deskundige. In andere gevallen kunnen de kosten variëren met andere experts.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een boommeter afhankelijk?

Kostentracker-expert: om hier in overweging te nemen:

boom landmeter kosten

Als er meerdere bomen moeten worden onderzocht, stijgt de prijs

  • of het nu gaat om een ​​gerechtelijk of een particulier rapport
  • of er slechts één regelcontrole is van een boom of meerdere bomen
  • welk uurtarief de taxateur hanteert
  • of er vaste tarieven zijn bij de betreffende deskundige
  • welke reiskosten worden gemaakt
  • welke extra kosten de taxateur in rekening brengt

Vraag: Hoe worden de kosten verdeeld in gerechtelijke procedures?

Kostentracker-expert: dat hangt altijd af van de beslissing van de betreffende rechter. Meestal wordt er een bepaalde verhouding van kostendekking vastgesteld (50% / 50% of verschillend) en moeten de twee partijen bij het geschil eerst de totale vooraf geschatte kosten op een rechtbankrekening storten. Pas als beide partijen hebben betaald, begint de taxateur namens de rechtbank te werken.

Voor het taxeren van schade aan een boom kunnen de kosten altijd worden gedeclareerd bij de tegenverzekeraar. Verzekeringsmaatschappijen dekken deze kosten vaak vooraf.

Vraag: Waarom mag een boomexpert sommige vragen niet beantwoorden?

Kostentracker-expert: er zijn altijd problemen en onduidelijkheden op dit gebied.

Kortom, een bomexpert is er om een ​​deskundig oordeel op te stellen. In de loop van het rapport kunnen bepaalde vragen worden verduidelijkt. In het geval van gerechtelijke rapporten wordt hier in het algemeen bijzonder streng mee omgegaan. Daar is het de boomexpert verboden om zogenaamde vragende vragen te beantwoorden. Hij kan bijvoorbeeld de vraag beantwoorden of een boom rijklaar is, maar hij mag niet antwoorden op de vraag welke ernstige gebreken de boom heeft.

Een boomexpert mag over het algemeen ook geen antwoord geven op juridische vragen - bijvoorbeeld de vraag of een limietafstand in acht is genomen. Hij kan de afstand meten en documenteren of het aantal bladeren berekenen dat op het aangrenzende perceel valt, maar hij mag deze feiten niet evalueren.

Bij een onderhandse taxatie is dit iets losser te zien, waarbij de taxateur meestal ook kort uitlegt hoe hij tot een bepaalde conclusie komt. Hier worden echter alleen specifieke vragen beantwoord. Ook vragen over boombeschermingsstatuten, kapvergunningen of vervangende aanplant komen hier aan bod, zoals problemen met doorhangen van paden door een nabijgelegen bomenpopulatie.

boom landmeter kosten

Bij onveilige bomen dient tijdig een deskundige te worden ingeschakeld

Een uitzondering op het strikt binden van vragen is de zogenaamde rule control vanwege de aansprakelijkheid van een vastgoedeigenaar voor de verkeersveiligheid van een boom, waarvoor geen expert opinion wordt opgesteld. Het is altijd handig als het voor een leek moeilijk is om de stabiliteit van een boom of bepaalde schade in te schatten. De taxateur doet dan een duidelijke uitspraak over de zogenaamde stabiliteit en breukveiligheid van de boom, indien nodig wordt het resultaat ook opgenomen in een zogenaamd boomregister.

U kunt en mag als eigenaar zelf boominspecties uitvoeren, bij twijfel dient u altijd de bomexpert te raadplegen.