Wat kost een autoverzekering voor beginnende bestuurders?

rijverzekeringskosten

U heeft eindelijk uw rijbewijs en u heeft uw eerste auto geregistreerd. Maar voor veel nieuwe automobilisten is het kijken naar de verzekeringspremies even schrikken, want een autoverzekering voor beginnende automobilisten is beduidend duurder dan verwacht. Maar ook op dit gebied kan deze groep mensen veel besparen. In een gesprek met de kostentracker-expert maken we duidelijk welke kosten u moet betalen. Daarnaast heeft de specialist veel tips om het premiebedrag merkbaar te verlagen.

Wie wordt voor de verzekering als beginnende bestuurder beschouwd?

Kostentracker: volgens de Wegenverkeerswet wordt iedereen die voor het eerst een rijbewijs heeft behaald om een ​​auto te besturen, de eerste twee jaar als een beginnende bestuurder beschouwd. Dit komt ook overeen met de wettelijke proeftijd.

Verzekeringsmaatschappijen daarentegen classificeren jonge automobilisten tussen 18 en 24 jaar als beginnende automobilisten omdat deze groep mensen statistisch gezien een bovengemiddeld aantal verkeersongevallen veroorzaakt. Bij veel bedrijven krijgen chauffeurs tot 25 jaar te maken met dure risico-opslagen.

Welke kosten moet ik verwachten?

Autoverzekering voor beginnende chauffeurs

Het is gebleken dat beginnende automobilisten vaker bij ongevallen betrokken zijn

Kostentracker: vanwege veel individuele factoren is het erg moeilijk om een ​​prijsklasse te geven voor de premie die door beginnende bestuurders moet worden betaald. De berekening van de verzekering is onder meer gebaseerd op het schaderisico. Dit is groter voor onervaren automobilisten, omdat situaties in het wegverkeer vaak verkeerd worden ingeschat door gebrek aan ervaring. Statistieken tonen aan dat beginnende automobilisten bovengemiddeld betrokken zijn bij ongevallen, bijvoorbeeld omdat ze te snel rijden, te dichtbij rijden of het voorrangsrecht negeren.

Daarom moeten de verzekeringsmaatschappijen voor jonge automobilisten meer schade regelen en dienovereenkomstig berekenen. Dit geldt niet alleen voor de verzekeringen die nieuwkomers zelf voor de auto afsluiten. Ook als de ouders hun kroost in de polis laten opnemen, komt dit tot uiting in een premie die bijna twee keer zo hoog is.

Als de beginnende bestuurder zijn auto zelf verzekert, sluit hij een verzekering af tegen SF 0. Dit betekent dat honderd procent of de volledige premie moet worden betaald. In dit geval moet u, afhankelijk van veel individuele factoren, rekening houden met een premiebedrag van maximaal EUR 1.000.

Waar gaat de no-claimklasse precies over?

Kostentracker: elke bezitter van een auto wordt voor verzekeringsdoeleinden ingedeeld in een zogenaamde no-claimklasse. Beginnende chauffeurs beginnen met SF-klasse 0 en gaan elk jaar een klasse omhoog waarin ze geen ongevallen hebben gehad. Na vele jaren ongevalvrij rijden kom je terecht in de momenteel hoogste en dus goedkoopste SF klasse 35.

Regelt de verzekering een ongeval, dan wordt u naar beneden bijgesteld en gaat de premie weer omhoog. Hoeveel schadevrije klassen u wordt gedowngraded, hangt af van de verzekeraar en het contract. Sommige verzekeraars bieden zelfs tarieven met kortingbescherming, wat ook voor beginnende automobilisten lonend kan zijn, omdat het gemiddeld tien jaar duurt om de nadelen van een downgrade goed te maken. Dit kost vaak enkele duizenden euro's.

De speciale klassen S en M waarin de hoogste verzekeringspremies moeten worden betaald, vormen een uitzondering. Beginnende automobilisten komen in deze SF-klassen terecht als ze in de eerste twee verzekeringsjaren claims hebben afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij.

Kan ik de door mij gekochte no-claimpremie van familieleden overnemen?

Beginnende chauffeurs vrij van schade

De vrijheid van schade is overdraagbaar

Kostentracker: bijna alle bedrijven bieden de mogelijkheid om de SFK-lessen over te nemen van familieleden. Informeer bij uw naaste familie of een auto de afgelopen jaren is uitgeschreven. Misschien hebben de grootouders bijvoorbeeld de tweede auto opgegeven omdat ze bij pensionering maar één auto nodig hebben.

Als u de no-claimkorting accepteert, verliest de voormalige verzekeringnemer alle SF-klassen in dit contract. Om deze reden moet ervoor worden gezorgd dat het contract echt niet meer nodig is. Er zit echter een addertje onder het gras: je kunt maar zoveel schadevrije jaren overnemen als de ontvanger het rijbewijs al heeft. Deze variant is dus meer de moeite waard voor automobilisten die al een aantal jaren een rijbewijs hebben maar nog nooit een eigen autoverzekering hebben afgesloten.

Kan ik de no-claimklasse van mijn scooter laten overdragen?

Kostentracker: Bent u al een aantal jaar onderweg met een scooter vanaf 50 cm, dan kunt u de met dit voertuig verkregen korting toepassen. Het is essentieel dat de verworven, goede schadevrije klasse wordt overgedragen op de auto. De te betalen premie voor een autoverzekering is aanzienlijk lager door de speciale kortingsschaal voor motorfietsen.

Dit is echter niet mogelijk voor kleine motorfietsen tot 50 cm.

Heeft het begeleid rijden invloed op het premiebedrag?

Kostentracker: al enkele jaren kunnen jonge mensen op 17-jarige leeftijd een rijbewijs halen en het eerste jaar vergezeld worden door een ervaren chauffeur. Statistisch gezien veroorzaken mensen die deelnemen aan begeleid rijden significant minder ongevallen. Verzeker je op 18-jarige leeftijd je eerste eigen auto, dan zie je dat terug in het premiebedrag:

De beginnende bestuurder gebruikt:Gemiddelde besparing door begeleid rijden:Gemiddelde besparing bij het registreren van uw eerste eigen auto op 18-jarige leeftijd:Gemiddelde besparing na vier jaar rijervaring in vergelijking met het behalen van een rijbewijs op 18:
De auto van de ouders38 procent10 procent6 procent
Tweede auto van ouders37 procent12 procent5 procent
Eerste eigen auto18 procent20 procent10 procent

Hoe beïnvloeden aansprakelijkheidsverzekeringen, gedeeltelijke en volledige verzekeringen de verzekeringskosten?

Kostentracker: de aansprakelijkheidsverzekering, die de schade dekt die niet bij een ongeval aan uw eigen auto is ontstaan, is wettelijk verplicht.

De vrijwillige gedeeltelijke omniumverzekering dekt de volgende claims:

  • diefstal
  • Storm, hagel, overstroming
  • Botsingen met wild wild
  • explosie

Weeg voordat u de deal sluit af of de kosten voor dit onderdeel van de autoverzekering redelijk zijn in verhouding tot de restwaarde van uw auto.

Experts raden alleen een omniumverzekering aan, die ook de schade aan uw eigen auto dekt, voor auto's die jonger zijn dan vijf jaar of met een zeer hoge restwaarde.

Is het de moeite waard om mijn auto te verzekeren als de tweede auto van mijn ouders?

Tweede autoverzekeringskosten

Het is goedkoper om de auto te verzekeren als de tweede auto van de ouders

Kostentracker: dit is meestal de eenvoudigste en goedkoopste optie, u wilt als beginnende bestuurder hoge verzekeringspremies vermijden. Dit maakt de premie voor de eerste auto van je ouders niet duurder. De tweede auto valt in ieder geval in de schadevrije klasse ½, bij sommige maatschappijen zelfs nog beter.

De bijna altijd betere actuariële waarden van je ouders verminderen ook de premies. Vaak hebben ze al een eigen woning en / of hebben ze een baan waarvoor een speciale korting wordt verleend.

Veroorzaakt u een ongeval met de tweede auto, dan hoeven uw ouders niet bang te zijn dat de kosten voor de eerste auto stijgen. Alleen de tweede auto wordt gedowngraded.

Heeft telematica ook invloed op het premieniveau van beginnende automobilisten?

Kostentracker: met deze vrij nieuwe tarieven wordt uw anticiperende rijstijl beloond. In het Engels is telematica ook bekend van "Pay as you drive", aangezien de verzekeraars de rijstijl van de klant in de gaten houden en voorzichtig rijden belonen met een korting van maximaal dertig procent. Sommige verzekeraars zien telematicatarieven zelfs als compensatie voor het ontbreken van een no-claimkorting en kennen de kortingen alleen toe voor een bepaalde leeftijdsgroep, bijvoorbeeld voor chauffeurs die jonger zijn dan 30 jaar.

De opname gebeurt door een klein kastje in de bestuurdersruimte, een smartphone app of een speciaal stokje dat in de sigarettenaansteker wordt geplaatst. De gegevens gaan rechtstreeks naar de verzekeraar, die hiermee een puntensysteem berekent. Hoe beter je scoort, hoe minder premie je moet betalen.

Hoe de rijstijl precies wordt beoordeeld, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Naast het individuele rijgedrag worden ook factoren als de overwegend geselecteerde routes meegenomen in de berekening. Deze kunnen de score verslechteren zonder dat u er controle over heeft.

Zijn er auto's die bijzonder goedkoop kunnen worden verzekerd?

Auto verzekeringstype

De typeklasse is cruciaal voor de prijs van een autoverzekering

Kostentracker: naast de schadevrije klasse speelt het voertuig zelf een rol in de verzekeringsclassificatie. Elke auto wordt ingedeeld in een typeklasse die elk jaar opnieuw wordt gedefinieerd op basis van de frequentie van schade. Hoe hoger deze typeklasse, hoe hoger de te betalen verzekeringspremie.

Als gevolg hiervan kan de zogenaamd goedkope beginnende bestuurder een dure verrassing in verzekeringen worden. Bekijk daarom de classificatie van de typeklasse voordat u koopt en raadpleeg een neutrale verzekeringsvergelijking.

Is autodelen de moeite waard voor beginnende automobilisten?

Kostentracker: in steeds meer steden kun je een auto met veel passagiers delen en deze alleen gebruiken als je hem echt nodig hebt. In dat geval hoeft u uw eigen auto niet te verzekeren, maar kunt u wel rijervaring opdoen. Sommige providers belonen dit en belonen een ongevalvrij lidmaatschap met goedkopere premies. Dit moet u bewijzen aan de verzekeringsmaatschappij. U dient het schadevrije gebruik daarom schriftelijk te laten bevestigen.

Hebben de gereden kilometers invloed op mijn verzekeringspremie?

Kostentracker: Vooral beginnende automobilisten willen genieten van de hervonden vrijheid. Het zijn al snel vele kilometers. Frequente chauffeurs worden door de verzekering echter als een risico aangemerkt, want hoe meer u rijdt, hoe groter de kans dat u bij een ongeval betrokken raakt. Dit zie je terug in de bijdrage.

Bij het indienen van uw aanvraag dient u aan te geven hoeveel kilometer u per jaar reist. Rijdt u meer dan begroot, dan moet u dit later registreren en eventueel een hogere premie accepteren.

Speel niet vals op de kilometers. Als de verzekeringsmaatschappij hier achter komt, moet u alle premies later betalen en kan aan u worden bewezen dat u willens en wetens valse informatie heeft verstrekt en kunt u zelfs een boete verwachten.