Behandeld hout afvoeren: wat zijn de kosten?

verwijderingskosten voor behandeld hout

Als afzonderlijke delen van het gebouw moeten worden afgebroken of alleen het oude houten hek moet worden vervangen: uiteindelijk moet mogelijk een grote hoeveelheid behandeld houtafval worden verwijderd. Welke kosten u van de cost tracker expert kunt verwachten, leest u in ons interview.

Vraag: Wat kost het om behandeld houtafval te verwijderen?

Kostentracker-expert: het is in algemene termen moeilijk te zeggen - het hangt altijd af van de hoeveelheid sloophout of afvalhout en hoe het werd behandeld.

Op het gebied van afvalverwijdering wordt allereerst onderscheid gemaakt naar soort behandeling:

klasseType behandeling
A1natuurlijk hout, alleen mechanisch behandeld
A2gelijmd, geverfd, gelakt, gecoat, ander behandeld hout
A3Hout met een organische halogeencoating maar zonder houtbeschermingsmiddelen
A4Hout dat is behandeld met houtconserveringsmiddelen of houtafval dat is verontreinigd met andere verontreinigende stoffen

De betreffende klasse heeft een grote invloed op de verwijderingskosten.

Terwijl onbehandeld hout en hout van klasse A1 gewoonlijk slechts [ongeveer 30 tot 40 EUR per ton kosten, beginnen de kosten voor behandeld hout bij ongeveer 75 EUR per ton. Afhankelijk van de klasse kunnen de kosten dan in individuele gevallen aanzienlijk hoger zijn.

verwijderingskosten voor behandeld hout

Als een container wordt besteld voor verwijdering, moet deze alleen voor de levering ervan worden gerekend met minstens 80 €

Als het afvoeren gebeurt met een container, moet het leveren, afleveren en ophalen van de container meestal tussen de 80 en 150 euro worden gerekend, afhankelijk van de grootte en de standtijd. Afhankelijk van de containerservice kunnen deze prijzen echter ook variëren.

Als u kleine hoeveelheden van het huishouden wilt afvoeren, kan dat vaak gratis tot hoeveelheden van 20 kg in de daarvoor bestemde recyclingdepots, waarboven doorgaans lage tarieven van ongeveer 1 euro per kg worden gerekend. Grote hoeveelheden worden echter vaak niet meer geaccepteerd en moeten in containers worden afgevoerd.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben een grote hoeveelheid behandeld hout vanwege sloopwerkzaamheden aan ons huis dat moet worden verwijderd. Om het houtafval correct te kunnen afvoeren, bestellen we een container van 5 m³ aan een vast tarief met een standtijd van 14 dagen.

Postprijs
5 m³ container behandeld hout forfaitair (levering, verzameling, stilstandtijd en verwijdering ongeacht het gewicht)296 EUR
4 dagen extra downtime16 EUR
totale prijs312 EUR

Dit is een kostenvoorbeeld voor de berging van een bepaalde hoeveelheid behandeld hout (klasse A2) op een bepaalde locatie en door een bepaalde verwijderingsdienstverlener. In andere gevallen kunnen de kosten ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het afvoeren van behandeld hout afhankelijk?

Kostentracker-expert: Relevant zijn hier:

verwijderingskosten voor behandeld hout

De kosten voor het verwijderen van behandeld hout zijn afhankelijk van verschillende variabelen

  • of een klein bedrag naar het kringloopcentrum zelf wordt getransporteerd en daar kan worden ingeleverd
  • de respectievelijke stortplaats (bouwplaats)
  • welke container maat is vereist
  • het gewicht van het houtafval
  • in welke klasse het behandelde houtafval wordt ingedeeld
  • of het nu wordt berekend op basis van gewicht of als een vast tarief
  • welke verwijderingsdienst is belast met de containerafvoer
  • welke extra kosten worden gemaakt voor verwijdering

De prijzen voor het afvoeren van dezelfde hoeveelheid hout kunnen dus aanzienlijk verschillen afhankelijk van de locatie en containerservice. Prijsvergelijkingen vooraf zijn hier zeker de moeite waard.

Vraag: Wat is het verschil tussen forfaitaire facturering en facturering op basis van gewicht?

Kostentracker-expert: in het geval van een forfaitaire afrekening doet het gewicht van het hout er niet toe. Dit kan vaak voordelig zijn omdat u een vaste prijs krijgt die vanaf het begin betrouwbaar kan worden berekend.

Bij afvoer naar gewicht moet u eerst het gewicht van het afvalhout correct inschatten om de kosten te kunnen inschatten zodat u op voorhand weet wat de afvoer later gaat kosten. Voor leken is het vaak moeilijk of zelfs onmogelijk om een ​​redelijk nauwkeurige schatting van het gewicht te geven. Dit kan voor onaangename verrassingen op de eindafrekening zorgen als het gewicht van het houtafval significant te laag wordt ingeschat.

Omgekeerd kan het afvoeren van kleinere hoeveelheden natuurlijk aanzienlijk goedkoper zijn als het gewicht van het hout aanzienlijk lager is dan het gewicht berekend voor het forfaitaire tarief. U dient dat afhankelijk van de hoeveelheid in te schatten en eventueel een aanslag te vragen bij het verwijderingsbedrijf. Op basis van hun ervaring kunnen medewerkers vaak redelijk goede inschattingen maken.

Vraag: Welke andere kosten kunnen er ontstaan?

Kostentracker-expert: aanvullende verlengingen van de inbegrepen uitvaltijd kunnen kleine extra kosten veroorzaken (voor beide soorten facturering, zowel voor facturering op basis van gewicht als voor facturering tegen een vast tarief).

Indien de container ruimtelijk gezien op openbaar terrein moet worden opgesteld, is een officiële vergunning vereist. Dit veroorzaakt niet alleen een vertraging in de levering (in de meeste gemeenten 1 à 2 weken), maar ook extra kosten, die meestal tussen de 50 en 100 EUR liggen.

Er worden relatief hoge kosten gemaakt voor zogenaamde lege ritten (container kan niet worden afgeleverd of opgehaald, bijvoorbeeld als deze te vol is) en vooral voor de noodzakelijke handmatige her-sortering van de container (bevat niet-toegestaan ​​afval).

Lege ritten kunnen al 100 tot 150 EUR kosten (afhankelijk van de containeroperatie), voor handmatig re-sorteren moet u mogelijk honderden EUR extra kosten berekenen. Beide kunnen echter over het algemeen met enige voorzichtigheid worden vermeden.