Containers bestellen - wat zijn de kosten?

container-orderkosten

Als het gaat om het weggooien van grote hoeveelheden verschillende soorten afval, bestelt u gemakkelijk containers van het juiste formaat. In ons interview legt de cost tracker-expert uit welke kosten te verwachten zijn en waarvan deze kosten afhangen.

Vraag: Wat kost het om een ​​container te bestellen?

Kostentracker-expert: dat kan niet over de hele linie worden gezegd. De kosten zijn altijd afhankelijk van de grootte van de container en het soort afval dat wordt afgevoerd. Er kunnen enorme kostenverschillen zijn tussen het ene type afval en het andere.

Bij het afvoeren van containers moet u een fundamenteel onderscheid maken:

 • of het op gewicht wordt afgevoerd
 • of het volgens het vaste tarief wordt verwijderd

In het geval van afvoer naar gewicht wordt in eerste instantie alleen een zogenaamd provisie forfait berekend, voor kleine containers zijn deze forfaitaire tarieven meestal tussen 80 EUR en 150 EUR. Ze omvatten het bezorgen, ophalen en plaatsen van de container, een bepaalde inactiviteit is ook inbegrepen. De downtime die in het vaste tarief is inbegrepen, verschilt van containerservice tot containerservice. 1-2 weken zijn gebruikelijk.

Het weggegooide afval wordt vervolgens gewogen en de verwijderingsbijdragen worden berekend op basis van het gewicht van het afval. De verwijderingsbijdragen kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van het soort afval - dit kan variëren van 20 EUR per ton voor gemakkelijk recyclebaar afval tot 2000 EUR per ton of meer voor bijzonder problematisch afval en gevaarlijk afval dat moeilijk te verwijderen is. Het betreffende type afval bepaalt hier de prijs.

container-orderkosten

Containers kunnen worden gefactureerd op basis van vaste tarieven

Bij een forfaitaire verwijdering wordt slechts een bepaalde forfaitaire prijs betaald voor een container van een bepaalde grootte. De verwijderingskosten zijn dan al inbegrepen, ongeacht het respectievelijke gewicht van het afval.

Bij deze variant is er geen kostenonzekerheid, vooraf zijn de totale containerkosten bekend. Het weggooien op gewicht kan echter nog steeds de moeite waard zijn als er bijzonder licht of weinig afval in de container terechtkomt. Als het gewicht echter moeilijk in te schatten is (bijv. Grofvuil), raden we altijd een forfaitaire afrekening aan.

Afhankelijk van de individuele omstandigheden ter plaatse en tijdens de verwijdering, kunnen in individuele gevallen extra kosten en vergoedingen van toepassing zijn.

Prijsvoorbeelden uit de praktijk

Hieronder vindt u enkele prijsvoorbeelden voor verschillende soorten afval met forfaitaire verwijdering.

AfvalsoortContainer groottekosten
Grof afval5 m³300 EUR tot 400 EUR
Gemengd tuinafval5 m³150 euro tot 200 euro
Gemengd houtafval (behandeld / onbehandeld)10 m³400 euro tot 450 euro
Bitumineus dakleer5 m³€ 1.000 tot € 1.400
Betonsloop met wapening (gewapend beton)5 m³500 EUR tot 800 EUR

Dit zijn slechts de gebruikelijke prijzen voor de forfaitaire afrekening van containers van de opgegeven maat. Afhankelijk van de exacte samenstelling van het afval en de plaats waar het wordt gestort, kunnen de kosten ook variëren.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het afvoeren van containers afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

container-orderkosten

Het soort afval dat u verspilt, heeft een enorme impact op de prijs

 • of het nu forfaitair of per gewicht wordt verwijderd
 • wat voor soort afval het is
 • welke container maat is gekozen
 • waar het wordt verwijderd (aanzienlijke regionale verschillen in verwijderingskosten)
 • welke prijzen het verwijderingsbedrijf hanteert
 • welke extra kosten van toepassing zijn

De kosten kunnen in individuele gevallen sterk uiteenlopen en er zijn soms forse prijsverschillen van verwijderingsbedrijf tot verwijderingsbedrijf.

Vraag: Welke soorten afval onderscheiden de containerdiensten?

Kostentracker-expert: er worden zeer verschillende afvalcategorieën gebruikt voor verwijdering:

 • Grofvuil en opruimen van goederen
 • Gemengd afval
 • gemengde verpakking
 • Puin
 • Gemengd bouwafval
 • Houtafval
 • Houtafval vervuild
 • Teervrij dakleer
 • Gips van Parijs en gipsplaat
 • Bitumineus afval (bijv. Dakleer met bitumen)
 • Asbestafval
 • Tuin afval
 • Groen afval
 • Wortels, stammen en stronken
 • Uitgraving
 • Gemeentelijk afval
 • Gebroken beton en niet-versterkte dekvloeren
 • Gewapend beton en dekvloeren
 • KMF-isolatie (minerale wol en vergelijkbare soorten isolatie)

Per afvalcategorie zijn er exacte specificaties welke stoffen en combinaties van stoffen in de betreffende categorie mogen worden afgevoerd. Als het niet-categorie-afval bevat, zijn er soms hoge meerkosten voor de noodzakelijke handmatige her-sortering door de containerservice.

De kosten voor verwijdering per ton hangen in de meeste gevallen af ​​van hoe gemakkelijk individuele stoffen nog kunnen worden gerecycled en hoe complex de verwijdering is. Bouwpuin (als minerale bouwstof) is daardoor doorgaans veel goedkoper te verwijderen dan gemengd bouwafval - de kosten zijn daarbij vooral afhankelijk van de samenstelling van het afval. Als het veel gipsplaat bevat, kan het snel erg duur worden.

Vraag: Kunnen er naast de gebruikelijke containerkosten ook extra kosten zijn?

container-orderkosten

Wie de container op openbare grond neerzet, moet wellicht rekening houden met extra kosten

Kostentracker-expert: indien nodig, ja. Sommige bijzonder gevaarlijke soorten afval, zoals asbesthoudend afval, moeten ook in speciale zakken worden verpakt voordat ze in de container worden geplaatst om op betrouwbare wijze te voorkomen dat de gevaarlijke vezels en stof ontsnappen.

De benodigde zakken moeten dan ook bij het afvalverwerkingsbedrijf worden gekocht. Dit brengt in individuele gevallen aanzienlijke meerkosten met zich mee.

Andere mogelijke extra kosten kunnen het gevolg zijn van:

 • het plaatsen van de container op openbaar terrein
 • zogenaamde lege runs van de containerservice (ophalen niet mogelijk)
 • noodzakelijke handmatige her-sortering voor verwijdering (afval niet toegestaan ​​in de container)
 • verlengde levensduur

Voor de plaatsing op openbaar terrein is vooraf een officiële vergunning vereist, hiervoor moet doorgaans rekening worden gehouden met 50 EUR tot 100 EUR, die de containerservice extra in rekening brengt.

Lege ritten (bijv. Als een te volle container niet kan worden vervoerd of een container niet kan worden afgeleverd) kunnen tot 100 EUR of 150 EUR extra kosten voor elke lege rit.

Een verlenging van de downtime kost meestal maar iets meer, elke extra week brengt zelden meer dan zo'n 5% tot 10% van de totale containerkosten met zich mee. Dit kan echter variëren van containerservice tot containerservice.