Bestratingswerken - u moet met deze kosten rekening houden

bestratingskosten

Bij het bestraten van opritten en paden worden de kosten vaak onderschat. In een interview legt de cost tracker-expert uitgebreid uit welke kosten je eigenlijk mag verwachten.

Vraag: Waar wordt bij bestrating vaak geen rekening mee gehouden?

Kostentracker-expert: Heel vaak worden de kosten voor nevenwerkzaamheden onderschat. Maar als het gaat om het installatiewerk zelf, zijn velen te optimistisch over de kosten. Daarom wordt er vaak te weinig budget voorzien voor bestratingswerken.

Vraag: Wat zijn de totale kosten van bestrating in het algemeen?

bestratingskosten

De kosten van bestrating zijn afhankelijk van verschillende factoren

Kostentracker-expert: dit is altijd moeilijk vast te stellen, omdat er vaak grote prijsverschillen kunnen zijn.

Met de totale kosten moet u in ieder geval uitgaan van minstens 100 EUR per m², tot 200 EUR per m² kan in veel gevallen worden gemaakt. Afhankelijk van het type gips dat u legt, kan dit vaak aanzienlijk meer zijn.

Een voorbeeld van de kosten van een te verharden oprit:

De oprit heeft een afmeting van 20 m² en dient bestraat te worden met eenvoudige granieten stenen. Het werk kan snel worden gedaan door het gespecialiseerde bedrijf.

Postprijs
Grondwerk en onderbouw750 EUR
Materiaal onderconstructie85 EUR
Stenen1.510 EUR
Werk leggen520 EUR
extra werk340 EUR
totale prijs3,205 EUR
Kosten per m²160,25 EUR

Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek geval. De totale kosten kunnen ook in andere gevallen of onder andere omstandigheden aanzienlijk verschillen.

Aan ons kostenvoorbeeld kunt u al zien hoe hoog de kosten voor nevenwerkzaamheden kunnen zijn. In dit geval waren de legkosten - omdat zeer snel leggen mogelijk was - vrij laag. Dit kan in individuele gevallen aanzienlijk hoger zijn.

Vraag: Welke factoren zijn doorgaans bepalend voor de prijs van bestratingswerkzaamheden?

Kostentracker-expert: dit zijn in wezen de kosten voor de straatstenen zelf. Hier kunnen enorme verschillen zijn.

Speel dan ook een rol:

  • de kosten van grondwerken en
  • de kosten van de onderbouw
  • de installatie-inspanning
  • eventuele extra kosten die nog gemaakt kunnen worden bij het leggen

Vraag: Wat kunnen de kosten van straatstenen zijn?

bestratingskosten

De prijzen van straatstenen lopen sterk uiteen

Kostentracker-expert: hier moet u altijd onderscheiden welk type stenen u wilt leggen.

Betonbestrating is meestal vrij goedkoop; in de meeste gevallen kunt u voor de stenen tussen ongeveer 10 EUR per m² en 15 EUR per m² verwachten. Indien u doorlatende straatstenen wilt gebruiken, zijn de kosten voor betonverharding iets hoger - in het algemeen zijn ze dan tussen de € 15, - per m² en € 25, - per m².

Bij natuursteen is de situatie compleet anders: de simpele, onbewerkte natuursteenvarianten zijn vaak niet significant duurder dan betonverharding. Dit zijn meestal de onbewerkte graniet- of gneisstraatstenen.

Voor porfier of fijn graniet zijn de prijzen echter al beduidend hoger: u kunt hier vanaf ongeveer 50 EUR per m² verwachten. De prijzen kunnen oplopen tot 120 EUR per m².

Vraag: Hoe zit het met de kosten voor de grondwerken - hoe hoog zijn deze kosten?

Kostentracker-expert: met name grondwerken brengen altijd een hoog kostenrisico met zich mee - in individuele gevallen kunnen ze soms aanzienlijk duurder zijn.

Bij normale bodemgesteldheid wordt een zeer kleine hoeveelheid verwacht voor de noodzakelijke graafwerkzaamheden, die echter van bedrijf tot bedrijf kan verschillen.

Bij een hogere bodemklasse (bijvoorbeeld uit bodemklasse 5) worden de kosten dan al snel beduidend duurder. Bij grondklasse 6 of 7 moet u meestal rekening houden met twee of drie keer de kosten die in ons kostenvoorbeeld voor grondklasse 4 zijn gemaakt.

Ook als de uitgraving dieper is dan 50 cm zijn hogere kosten te verwachten, omdat voor meer draagvermogen een sterkere onderconstructie nodig is. Veel bedrijven berekenen hier dan verschillende tarieven.

Als het uitgegraven materiaal niet op het terrein kan worden gebruikt en moet worden afgevoerd, ontstaan ​​er extra kosten. In de regel hoeft u echter slechts lage kosten te verwachten, meestal tussen de 5 EUR per m³ en 10 EUR per m³, maar dit kan ook van geval tot geval verschillen.

Vraag: Wat zijn de kosten voor het onderbed?

bestratingskosten

De voorbereiding van de ondergrond mag niet worden onderschat

Kostentracker-expert: de onderbouw van bestrating is meestal gemaakt van een verdicht bed van grind en grind.

De prijzen voor grind en steenslag zijn relatief laag, voor grind moet u doorgaans ongeveer 10 EUR per m³ tot 15 EUR per m³ berekenen, grit is 5 EUR per m³ tot 10 EUR per m³ zelfs goedkoper.

Het werk dat gemoeid is met het installeren van het ballastbed is daarentegen aanzienlijk hoger. Het moet uitgebreid worden verdicht; hoe hoger het draagvermogen later is, hoe meer moeite wordt gedaan om te verdichten.

Als er onvoldoende of ongelijkmatige verdichting is, kunnen er later bij het rijden op de verharde ondergrond anders sporen ontstaan, vandaar dat hier grote zorg aan wordt besteed. In het algemeen mag u voor de constructie van de onderconstructie 40 EUR per m² tot 50 EUR per m² verwachten.

Vraag: Hoe zit het met de installatie-inspanning?

Kostentracker-expert: in ons kostenvoorbeeld werkten we erg snel en erg goedkoop. Dit is mogelijk met eenvoudige bestrating - hier krijgt u een legprijs zoals in ons kostenvoorbeeld rond de 25 EUR per m².

Zoals ik al zei, dit is echter alleen mogelijk met eenvoudige installaties. Als er speciale patronen gelegd moeten worden of stenen om optische redenen geschikt moeten worden gevonden, is de voortgang van het bestratingswerk beduidend minder. Hierdoor worden beduidend hogere kosten gemaakt voor de vierkante meter - een verdubbeling van de hiervoor genoemde prijs is niet ongewoon.

Hoeveel de leginspanning uiteindelijk zal zijn, wordt door het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert berekend op basis van het betreffende legpatroon. De prijzen zijn in wezen afhankelijk van hoe snel en hoe gemakkelijk de installatie kan worden uitgevoerd.

Vraag: Welk extra werk kan er nog worden gedaan?

bestratingskosten

Het leggen van speciale patronen verhoogt de kosten aanzienlijk

Kostentracker-expert: er is bijvoorbeeld het stellen van de stoepranden, wat natuurlijk inspanning en dus kosten met zich meebrengt.

In veel gevallen wordt ook een afwateringssysteem aangelegd, omdat de afwatering van grotere, afgedichte oppervlakken in veel gemeenten een eigen afwateringssysteem moet hebben.

Na het leggen van de bestrating moet deze worden opgevuld met fijngestampt zand Voor het leggen is het lossen en opslaan van de stenen een tijdrovende bezigheid, waarvoor uiteraard moet worden betaald.

In individuele gevallen kan dan meerwerk nodig zijn, waarvoor ook kosten moeten worden berekend.

Vraag: Kunt u zich ook plaveien om de hoge arbeidskosten te verlagen?

Kostentracker-expert: in theorie is dit heel goed mogelijk. maar je moet een beetje vaardigheid meenemen voor het werk. Bestrating is moeilijker dan het lijkt.

Dit is natuurlijk de moeite waard in termen van kosten - in de regel worden alleen de kosten voor het materiaal gemaakt. In ons kostenvoorbeeld zou dat ongeveer de helft van de totale kosten zijn, met goedkope, eenvoudige betonnen bestrating zouden de kosten uiteindelijk zelfs minder dan 500 EUR bedragen.

In de regel zult u een plaatverdichter moeten huren, die ongeveer € 60 tot € 80 per dag kost.

De uitgraving kan ook met de hand worden gedaan, als de uitgraving niet bijzonder diep hoeft te zijn. Anders is het vaak de moeite waard om een ​​minigraafmachine te huren, vooral als u grotere gebieden moet egaliseren en uitgraven, of als de bodemgesteldheid moeilijk is. Minigraafmachines zijn vanaf ongeveer 120 EUR per dag verkrijgbaar bij de meeste verhuurbedrijven van bouwmachines.

Voor grind en steenslag kunnen er extra afleveringskosten zijn; bij grotere oppervlakten is zelftransport meestal niet mogelijk.

Over het algemeen kun je jezelf echter veel kosten besparen als je jezelf plaveit. Alleen zeer stabiele opritten of ingewikkelde legpatronen met dure natuurstenen mogen aan professionals worden overgelaten.