Wat kost een restschuldverzekering?

restschuldverzekeringskosten

Bij het lenen bieden veel banken hun klanten een optionele restkredietverzekering of een verzekering op afbetaling. Deze relatief dure verzekering is echter niet altijd de beste optie als u uzelf en uw naasten wilt beschermen tegen de kredietrisico's. Wat de kosten van een restschuldverzekering zijn, waar je op moet letten bij het afsluiten en welke verstandige alternatieven er zijn, zullen we allemaal toelichten in een gesprek met de kostentracker-expert.

Wat is een restschuldverzekering?

Kostentracker: de restkredietverzekering is een speciale vorm van overlijdensrisicoverzekeringen. Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de afbetalingen van een lening worden betaald, zelfs als de lener niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Bank restschuldverzekering

Vaak wordt de restschuldverzekering samen met de lening bij de bank afgesloten

Vaak bieden banken en postorderbedrijven samen met de lening een restschuldverzekering aan. Het geleende bedrag is afhankelijk van de uitleengeschiedenis. De verzekeringspremie en de bemiddelingskosten moet u bij aanvang van het contract eenmalig betalen. Deze worden opgeteld bij het geleende bedrag. Dit verhoogt de rente die u aan de bank of de uitlenende handelsmaatschappij moet terugbetalen.

Wat kost een restkredietverzekering?

Kostentracker: restschuldverzekering is relatief duur. De exacte kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de lening, de afgesproken looptijd en de dienstverlening.

In onderstaande tabel hebben we de gemiddelde kosten duidelijk samengevat. Dit is gebaseerd op een leenbedrag van EUR 10.000, -:

reikwijdteTotale kosten inclusief renteVerzekeringspremieMaandelijkse lastenEffectieve jaarlijkse rentevoet zonder betalingsverzekeringEffectieve APR met betalingsverzekering
Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden1.950 EUR1.615 EUR19,20 EUR5,11%10,15%
Onvermogen om te werken, dood1.090 EUR900 EUR10.75 EUR5,11%8,08%
Dood540,20 EUR435 EUR5,20 EUR5,40%6,80%

De prijsklasse waarin de aanbiedingen van de individuele aanbieders bewegen is enorm. De consumentenadviescentra hebben geconstateerd dat voor de

 • Volledige bescherming tussen € 1.000 en € 2.840
 • Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en overlijden tussen € 600 en € 1.700
 • Bescherming tegen overlijden tussen 240 en 875 euro

betalen. Dit is exclusief rente. De bescherming is daardoor relatief duur. Daarom moet u zorgvuldig afwegen of u een betalingsverzekering nodig heeft. Haast u niet om een ​​contract te ondertekenen dat u wordt aangeboden door de verstrekker van de lening, maar vergelijk vooraf de aanbiedingen van verschillende bedrijven.

Wanneer gaat de restschuldverzekering in?

Schuldbescherming echtscheiding

De restschuldverzekering treedt in werking, bijvoorbeeld bij echtscheiding


Kostentracker: dit is contractueel geregeld en hangt af van de reikwijdte. Vier prestatie-opties zijn gebruikelijk:

 • Overlijden: de verzekeringsmaatschappij betaalt het volledige geleende bedrag als de lener overlijdt.
 • Arbeidsongeschiktheid: de verzekering dekt de termijnen als de lener niet meer kan werken.
 • Werkloosheid: in dit geval betaalt de verzekering de termijnen, maar meestal alleen voor 12, 18 of 24 maanden.
 • Echtscheiding: er is een contractueel overeengekomen eenmalige betaling of de aanvaarding van enkele maandelijkse termijnen na een wettelijk bindende echtscheiding.

Aan welke voorwaarden moet de verzekering voldoen?

Kostentracker: zelfs als de bovenstaande verzekeringsgebeurtenissen zich voordoen, komt de verzekering op afbetaling niet altijd tussenbeide. Werkloosheid moet bijvoorbeeld buiten uw schuld liggen. Heb je zelf opzegging en zit je lange tijd zonder baan, dan zul je de afbetalingen uit eigen zak moeten financieren. Als er ziekten zijn waarvan u op de hoogte was toen het contract werd ondertekend en die leiden tot arbeidsongeschiktheid of zelfs overlijden, dekt de verzekering ook niet de afbetaling op afbetaling.

Veel polissen voorzien in wachttijden in geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Na de start van het contract kan het enkele maanden duren voordat de verzekeringsdekking ingaat. Evenzo moet u bijna altijd betalen voor de duur van de doorbetaling van uw loon en als u werkloos bent, moet u lang wachten tot de restschuldverzekering de termijnen betaalt.

Welke deadlines en uitsluitingscriteria van toepassing zijn, leest u in de polis. Ook hier loont het de moeite om de afzonderlijke aanbiedingen zorgvuldig te vergelijken.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Kostentracker: Toch suggereert het overleg bij de bank vaak anders: Bij het aangaan van een lening bent u niet verplicht een restschuldverzekering af te sluiten. U dient eerder goed te overwegen of deze verzekering voor u de moeite waard is, want de voor- en nadelen zijn in evenwicht, zoals blijkt uit de volgende tabel:

voordelennadeel
Bescherming tegen wanbetalingHoge kosten, vooral voor kleine en kortlopende leningen
Bescherming tegen onvoorspelbare gebeurtenissen in het levenPrestatiebeperkingen
Verbetering van de kredietwaardigheid (leningzekerheid)Wachttijden
Leningen worden eerder verstrektBeperkt de financiële speelruimte

Welke uitsluitingsclausules zijn er?

Kostentracker: Diverse clausules zorgen er niet altijd voor dat de restschuldverzekering ook daadwerkelijk uitkeert bij insolventie. Sommige bedrijven betalen bijvoorbeeld alleen:

 • Als een wacht- of wachtperiode is verstreken.
 • Voor een beperkte tijd.
 • Tot een bovengrens, maar pas als je een nieuwe baan hebt gevonden of volledig hersteld bent.
 • Alleen bij overlijden, maar niet bij werkloosheid of blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Bij werkloosheid, mits u een arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd had.
 • Voor ziekten die vooraf niet bekend zijn.

Neem daarom de tijd voordat u een verzekering afsluit en lees de kleine lettertjes aandachtig door.

Bij mijn bank moet u een restschuldverzekering afsluiten. Kan ze dat doen?

Kostentracker: het afsluiten van een restkredietverzekering is vrijwillig. Indien de kredietwaardigheid echter onvoldoende is, kan de bank de kredietgoedkeuring afhankelijk stellen van het afsluiten van een resttermijnverzekering. Deze wettelijke regeling heeft voordelen voor u, omdat u met dit soort verzekeringen een lening kunt krijgen die u zonder deze bescherming zou worden geweigerd.

Kan ik de restschuldverzekering opzeggen of herroepen?

Beëindiging van de restschuldverzekering

Een restschuldverzekering is contractueel opzegbaar

Kostentracker: herroeping en beëindiging zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden. U moet zich echter houden aan de deadlines die in het contract zijn vastgelegd. Voor levensverzekeringen, die ook de overlijdensbescherming van de resterende kredietverzekering omvat, bedraagt ​​de herroepingstermijn 30 dagen vanaf het sluiten van het contract. Als u zich verzekerd heeft tegen werkloosheid en / of arbeidsongeschiktheid, moet u uw toestemming binnen 14 dagen schriftelijk intrekken.

Wilt u de lening vervroegd aflossen, dan heeft u een buitengewoon opzeggingsrecht en kunt u een deel van de premie terugvorderen omdat het verzekeringsdoel niet meer van toepassing is. Sommige contracten staan ​​buitengewone beëindiging toe, zelfs als de lening doorloopt. De exacte details zijn te vinden in het contract.

Veel providers zijn zeer meegaand en staan ​​maandelijkse opzegging toe, afhankelijk van het bedrijf met een doorlooptijd tussen twee weken en drie maanden. Dit moet ook in de polis worden vermeld.

Wanneer heeft het zin om een ​​restschuldverzekering af te sluiten?

Kostentracker: als u een hoog geleend bedrag moet afsluiten dat over vele jaren wordt afbetaald, kan een restschuldverzekering erg handig zijn . Ook als u vanuit het oogpunt van de bank niet over voldoende kredietwaardigheid beschikt, kunt u een restschuldverzekering als leninggarantie afsluiten.

En wanneer kan ik mezelf deze verzekering besparen?

Kostentracker: Als u al een voldoende overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering of dagverzekering heeft afgesloten, kunt u afzien van een restschuldverzekering. Zelfs als u over de juiste reserves beschikt of voldoende gedekt bent door het ambtenarenapparaat, is de conclusie meestal niet nodig.

Waarom wordt er kritiek geleverd op de resterende termijnverzekering?

Kostentracker: volgens de federale overheid waren er in 2015 slechts ongeveer 5.000 gevallen waarin de restschuldverzekering de termijnen overnam. Dit in vergelijking met ongeveer 8,2 miljoen gedekte leningen. De kans dat zich een verzekerde gebeurtenis voordoet waarin de verzekering op afbetaling ook daadwerkelijk uitkeert, is daarom vrij laag en bedraagt ​​slechts 0,3 procent.

Voorstanders van consumenten adviseren om het contract zorgvuldig te controleren alvorens een dergelijke verzekering af te sluiten. Is de hoogte van de premie passend? Is er een aanbieding van een andere verzekeraar die goedkoper zou zijn of bent u al op een andere manier voldoende gedekt?

Welke alternatieven zijn er?

Betalingsbeschermingsopties

Het beste alternatief voor verzekeringen zijn reserves

Kostentracker: de gemakkelijkste manier om financiering te verkrijgen is reserves voor het juiste bedrag. Experts raden een kussen van drie tot vijf maandsalarissen aan. Met dit geld kun je de kapotte wasmachine vervangen zonder dat je een nieuwe schuld hoeft aan te gaan. De afbetalingen van de lening kunnen ook voor een bepaalde tijd worden betaald zonder in financiële moeilijkheden te komen.

Als de lener overlijdt, kunnen de nabestaanden met ernstige financiële problemen worden geconfronteerd. Een overlijdensrisicoverzekering kan daarom een ​​goed alternatief zijn om de nabestaanden te dekken. Deze keert een vast bedrag uit als de verzekeringnemer overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 250.000 is beschikbaar vanaf € 20, - per maand. Deze bijdrage kan echter hoger zijn afhankelijk van leeftijd, beroep en individuele risicofactoren.

In veel gevallen houdt het rechtstreeks verband met het dienstverband of u aan uw lening kunt voldoen. Als u door ziekte uw werk niet meer kunt doen, leidt dit vaak tot financiële problemen. Dit risico dekt u af met de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Conclusie: of de kosten van een restschuldverzekering voor u de moeite waard zijn, hangt af van verschillende factoren. De hoogte van de bijdrage moet in redelijke verhouding staan ​​tot het geleende bedrag en de looptijd. Bij hoge leningen met een lange looptijd kan een betalingsbeschermingsverzekering erg handig zijn om onvoorziene risico's af te dekken. Vergelijk de aanbiedingen echter zorgvuldig en neem alternatieven in uw overwegingen op.