Betonzagen: u moet deze prijzen en kosten berekenen

concrete snijprijzen-kosten

Als het gaat om het zagen van een opening in een betonnen plafond of het doorsnijden van betonnen muren, dan heeft u een gespecialiseerd bedrijf nodig. In een interview legt de cost tracker expert in detail uit wat dit kan kosten en welke extra kosten je daarbij kunt verwachten.

Vraag: Wanneer heeft u een gespecialiseerd bedrijf nodig voor het zagen van beton?

Kostentracker-expert: bezuinigingen in en door beton of gewapend beton kunnen voor zeer verschillende gelegenheden nodig zijn.

Het meest voorkomende geval is dat een raam- of deuropening nodig is in een betonnen of gewapende betonnen muur. Plafondzagen zijn ook vaak nodig, bijvoorbeeld bij het installeren van een trap.

In sommige gevallen moeten ook dilatatievoegen worden ingebouwd in betonnen of dekvloeren. Dergelijke voegsneden vertegenwoordigen een ander toepassingsgebied voor betonsnijprocessen.

Scheidingssneden zijn in de praktijk zelden nodig - hier zijn de toepassingsgebieden meestal het netjes scheiden en verwijderen van een balkon of trap. Het scheiden van sneden door beton of gewapend beton kan soms ook nodig zijn bij het demonteren van gebouwen.

Al deze werkzaamheden worden op verschillende manieren uitgevoerd en brengen daardoor ook andere kosten met zich mee.

Vraag: Wat zijn de algemene kosten voor het snijden van beton?

concrete snijprijzen-kosten

Diepte en snijlengte zijn doorslaggevend voor de prijs

Kostentracker-expert: bezuinigingen worden bijna altijd berekend op basis van de grootte van het uitgesneden gebied - in prijslijsten en aanbiedingen wordt dit meestal afgekort als Qm².

Dit is geen typfout, maar betekent "vierkante meter doorsnede-oppervlakte". Het is heel eenvoudig om dit gebied te berekenen:

Snijlengte x snijdiepte=doorsnede

Over het algemeen moet u kosten voor bezuinigingen tussen € 200 per vierkante meter en € 300 per vierkante meter berekenen.

Dit geldt echter alleen voor doorlopende sneden. Het doorsnijden van voegen is meestal veel rendabeler - doorgaans moet hier slechts 70 EUR per vierkante meter tot 80 EUR per vierkante meter worden betaald.

Bij bepaalde bezuinigingen of bij bezuinigingen in bepaalde materialen kunnen echter verschillende toeslagen worden toegevoegd - dergelijke toeslagen kunnen tot 50% van de oorspronkelijke snijprijs bedragen.

De noodzakelijke voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden zorgen dan in de praktijk voor extra kosten.

Een klein kostenvoorbeeld uit de praktijk:

We willen een muur laten zagen omdat we een raam in een betonnen muur willen bouwen. Er is een statische release. De snede moet een snijdiepte hebben van 30 cm, de totale snijlengte is 4 m.

Postprijs
Bouwplaats faciliteit98 EUR
Folie op de vloer37,50 EUR
Muur gezaagd met een betonzaag 1,2 Wm²238 EUR
Regiewerk, 1 uur42 EUR
totale prijs415,50 EUR

Dit zijn natuurlijk slechts voorbeeldkosten voor bepaalde werkzaamheden in een speciaal geval. Afhankelijk van de situatie en omstandigheden ter plaatse kunnen er andere prijzen gelden voor gelijkaardige diensten van andere bedrijven.

Ons kostenvoorbeeld laat echter zien dat er naast de daadwerkelijke snijprijzen ook met andere zaken rekening moet worden gehouden. In ons voorbeeld hebben we de reiskosten niet meegerekend - hier rekenen de meeste bedrijven een vast tarief of staffelprijs, afhankelijk van de afstand.

Vraag: Welke factoren spelen een rol bij de kosten van betonsnijwerk?

Kostentracker-expert: hierbij moet u rekening houden met veel verschillende omstandigheden:

  • het soort uitgevoerde werkzaamheden
  • het door te snijden materiaal
  • of steigers nodig zijn en hoe vaak deze verplaatst moet worden
  • welke apparaten worden gebruikt
  • of er werkzaamheden boven het hoofd moeten worden uitgevoerd
  • of er schuine sneden moeten worden gemaakt
  • welk gebied moet worden bedekt
  • of er stroomaansluitingen zijn

Bovendien is het dwarsdoorsnedegebied natuurlijk de maatstaf voor de kosten van de daadwerkelijke snede. Hier berekenen bedrijven vaak bepaalde minimale doorsnedevlakken voor zeer kleine secties.

Vraag: Welke prijsverschillen zijn er voor het door te snijden materiaal?

concrete snijprijzen-kosten

Bij kleinere sneden is het type beton belangrijk voor de prijs

Kostentracker-expert: voor kleinere sneden maken veel bedrijven onderscheid tussen beton of gewapend beton.

Voor grotere sneden - meestal vanaf ongeveer 10 vierkante meter - zijn de prijzen voor sneden in beton of gewapend beton meestal hetzelfde. Anders is het verschil meestal tussen 10 euro per vierkante meter en 25 euro per vierkante meter.

Sommige bedrijven rekenen ook toeslagen voor hogere betonkwaliteiten, maar deze toeslagen zijn meestal erg laag.

Ook kan het duurder zijn als er bijzonder veel staal moet worden doorgesneden (met hoge wapeningsdichtheid in het gewapend beton). In de basisprijzen is meestal een bepaalde hoeveelheid staal inbegrepen, als er meer dan dit basisbedrag op het snijtraject staat, zijn er kleine meerkosten verschuldigd.

Vraag: Hoe worden steigers gefactureerd?

Kostentracker-expert: de meeste bedrijven nemen hun eigen steiger mee voor het werk en rekenen een vast bedrag per installatielocatie.

Dit betekent dat als er maar één steiger op één plaats nodig is, er doorgaans forfaitaire kosten van tussen de € 50 en € 70 in rekening worden gebracht. Voor elke bijkomende steiger wordt dan het forfaitaire tarief opnieuw gefactureerd.

Het is belangrijk dat het verplaatsen van apparaten op een steiger (bijvoorbeeld naar een verdieping hoger) tegen een vast tarief van ongeveer hetzelfde bedrag wordt gefactureerd. Het maakt niet uit of het apparaat op dezelfde steiger maar één niveau omhoog of omlaag wordt bewogen, of dat het naar een andere steiger moet.

Vraag: Waarom zijn werkzaamheden boven het hoofd en verstekzagen duurder - en wat kost het?

Kostentracker-expert: met name overheadwerk is niet alleen vermoeiend, maar ook erg omslachtig. Juist om deze reden zijn vaak hoge toeslagen vereist voor dergelijk werk - in veel gevallen kunnen de toeslagen tot 50% van de werkelijke snijprijs bedragen.

Schuine sneden zijn ook tijdrovend en omslachtig, maar in mindere mate. Hier kunt u toeslagen verwachten in het bereik van maximaal 30% van de originele kortingsprijs.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor de dekking?

Kostentracker-expert: hieraan zijn meestal lage kosten verbonden. In de meeste gevallen wordt ongeveer 2 EUR per m² tot 3 EUR per m² van het te behandelen oppervlak in rekening gebracht.

concrete snijprijzen-kosten

Meestal wordt een vast tarief in rekening gebracht voor de uitrusting op de bouwplaats

Er worden echter extra kosten gemaakt vanwege de benodigde bouwplaatsuitrusting. De meeste bedrijven rekenen hiervoor een vast tarief - in ons kostenvoorbeeld werd zo'n vast tarief in rekening gebracht op 98 EUR. Dit is ook een veel voorkomende hoogte voor de bouwplaatsapparatuur.

Als de bouwplaatsinrichting veel moeite kost, kan deze (aanvullend) berekend worden op basis van de richtingsinspanning.

Vraag: Wat zijn de kosten voor verder werk of meer inspanning?

Kostentracker-expert: de uurtarieven voor de meeste bedrijven variëren van 45 EUR tot 65 EUR per uur.

Welke extra werkzaamheden nodig zijn, verschilt dan per geval. Daarom kunnen de exacte kosten voor verschillende soorten werk alleen worden voorspeld na een inspectie ter plaatse of volgens de respectieve lokale omstandigheden.

Vraag: Hoe kunnen de kosten van dergelijk betonsnijwerk worden verminderd?

Kostentracker-expert: meestal alleen door verschillende aanbiedingen te verkrijgen en deze zorgvuldig te vergelijken.

Eigen werk is meestal niet mogelijk - al het werk vereist specialistische kennis en het juiste apparaat.