Betongrind: prijs en korrelgrootte

beton-grind-prijs-en-korrel

Betongrind is een belangrijk bouwmateriaal dat veel wordt gebruikt. De cost tracker expert legt in een interview uit welke prijs je afhankelijk van de korrelgrootte met betongrind moet berekenen.

Vraag: Wat is betongrind precies - en waar wordt het gebruikt?

Kostentracker-expert: Betongrind is een belangrijk aggregaat en beschrijft eigenlijk een hele groep verschillende soorten grind:

  • Zand van dekvloer
  • Afwerkvloer grind
  • Gemengd grind en
  • Bouw grind
beton-grind-prijs-en-korrel

Betongrind duidt verschillende soorten grind aan

De belangrijkste functie van betongrind is om te worden gebruikt als aggregaat bij de productie van beton. Om bepaalde betonkwaliteiten te bereiken en vooral een bepaald betongewicht (dit is belangrijk in de bouwconstructie), moet het betongrind altijd een nauwkeurig gedefinieerde korrelgrootte hebben. De minimale korrelgrootte moet 4 mm zijn. De toegevoegde hoeveelheid is meestal ongeveer 1,8 ton per m³ beton.

Vraag: Welke korrelgroottes zijn er te koop?

Kostentracker-expert: gestandaardiseerde en gangbare korrelgroottes voor betongrind zijn:

  • 2 mm tot 8 mm
  • 8 mm tot 16 mm
  • 16 mm tot 32 mm

In de handel vind je af en toe andere kwaliteiten van individuele fabrikanten - maar deze kwaliteiten zijn niet altijd gestandaardiseerd en daarom soms niet toepasbaar.

Vraag: Wat moet u in het algemeen betalen voor betongrind?

Kostentracker-expert: de prijzen variëren met de korrelgrootte van het betongrind. Bovendien wordt niet elk betongrind ook daadwerkelijk als betongrind aangeboden - in sommige gevallen bieden fabrikanten het grind ook aan als dekvloergrind of bouwgrind. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er nog prijsverschillen zijn, maar deze zijn door de afwijkende aanduiding vaak niet merkbaar.

Enkele richtprijzen volgens de korrelgrootte van betongrind:

KorrelgroottePrijs per ton
0-8 mm korrelgrootteongeveer 27 euro per ton
0-16 mm korrelgrootteongeveer 30 euro per ton
0-32 mm korrelgrootteongeveer 17 euro per ton

Gemengd met dekvloerzand zijn de prijzen vaak beduidend lager: met een korrelgrootte van 0-8 mm is de prijs voor een mengsel met dekvloerzand slechts slechts 11 EUR per ton.

Dit zijn slechts prijsvoorbeelden. De kosten kunnen licht variëren, afhankelijk van de aanbieder en zuiverheid of naleving van normen.

Bezorgkosten zijn in deze voorbeelden niet inbegrepen.

Vraag: Waar hangt de prijs van betongrind in detail van af?

beton-grind-prijs-en-korrel

Grof grind is goedkoper dan fijner

Kostentracker-expert: Over het algemeen is de korrelgrootte bepalend voor de prijs van betongrind. Zoals onze kostenvoorbeelden hierboven laten zien, hoe hoger de korrelgrootte, hoe hoger de prijs.

Als de korrelgrootte wordt gehalveerd, stijgt de prijs meestal - maar niet precies verdubbeld. De prijsverschillen worden verklaard door de verschillende toepassingen van de afzonderlijke korrelgroottes.

Andere factoren die de prijs bepalen zijn:

  • de aanduiding
  • mogelijke vermenging met ander bouwzand
  • de bezorgkosten en minimale afnamehoeveelheden

Vraag: In hoeverre kan de naam de prijs beïnvloeden?

Kostentracker-expert: Betongrind wordt eigenlijk niet altijd betongrind genoemd - in sommige gevallen classificeren fabrikanten of leveranciers ook betongrind in aanbouwzand of dekvloerzand.

In deze gevallen kan er sprake zijn van een andere prijsstelling, aangezien de fabrikant zich oriënteert op de mogelijk verschillende prijsstelling van producten met verschillende namen.

De prijsverschillen zijn dan meestal klein. Toch moet men altijd de prijzen vergelijken om van zelfs kleine prijsverschillen te profiteren. Meestal is het het waard.

Vraag: Welke effecten heeft vermenging met ander bouwzand op de prijs?

Kostentracker-expert: zoals we al hebben gezien in onze kostenvoorbeelden, verandert de prijs daardoor vaak aanzienlijk.

In ons kostenvoorbeeld leverde het mengen met dekvloerzand een prijsverschil op van bijna 16 euro per ton. Dit verschil is aanzienlijk en kan in sommige gevallen een significant verschil maken in de totale kosten van beton, zelfs in grotere hoeveelheden.

In de regel worden dergelijke mengsels echter gespecificeerd door de fabrikant. Als het is toegestaan ​​volgens de normen

dat wil zeggen dat u met dergelijke aangepaste producten wat kosten kunt besparen bij de productie van beton.

Vraag: In hoeverre beïnvloeden bezorgkosten en leveringsvoorwaarden de prijs?

beton-grind-prijs-en-korrel

Minimale afnamehoeveelheden zijn vaak vereist

Kostentracker-expert: veel fabrikanten dwingen u bepaalde minimumhoeveelheden af ​​te nemen voor een levering. Dergelijke minimale afnamehoeveelheden kunnen in sommige gevallen de totaalprijs beduidend duurder maken omdat u genoodzaakt bent meer betongrind te kopen dan u daadwerkelijk nodig heeft.

Er moet natuurlijk altijd rekening worden gehouden met de bezorgkosten. Deze kunnen sterk verschillen van fabrikant tot fabrikant en van aanbieder tot aanbieder. Een prijsvergelijking dient daarom altijd de bezorgkosten in detail te vermelden. Controleer ook altijd de leveringsvoorwaarden, aangezien er onverwachte toeslagen kunnen ontstaan ​​(bijvoorbeeld voor leveringen buiten een bepaalde weekdag).

De leveringshoeveelheden kunnen ook variëren: sommige fabrikanten bieden aan om het betongrind in zogenaamde big packs te verpakken en vervolgens te leveren. In dat geval kunnen er extra kosten ontstaan ​​en moet bij de bestelling meestal rekening worden gehouden met een bepaalde doorlooptijd. In andere gevallen worden alleen bulkgoederen geleverd, maar moeten altijd volle vrachten worden afgevoerd. Hier zijn enkele kostenvallen waar u altijd op moet letten.