Binnenluchtmeting: welke kosten zijn er nodig?

kosten voor het meten van binnenlucht

Verontreinigende stoffen in de binnenlucht vormen niet alleen een aanzienlijk gezondheidsrisico, maar tasten ook permanent de kwaliteit van leven en leven aan. Door vele "bouwzonden" uit het verleden, maar ook door veel moderne bouwmaterialen, komt vervuiling in woonruimtes vrij veel voor. Overeenkomstige analyses van de ruimtelucht geven informatie over bestaande verontreinigende stoffen. We wilden van de cost tracker-experts weten wat zo'n analyse kost.

Vraag: Hoe duur zijn binnenluchtmetingen?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk in wezen af ​​van wat u precies wilt meten. Ook degene die de meting uitvoert, heeft een grote invloed op de kosten van zo'n onderzoek. Een ruimteluchttest kan door een deskundige of een deskundige ter plaatse worden uitgevoerd - als alternatief zijn ook zelftests met speciale testsets voor veel verontreinigende stoffen mogelijk, die vervolgens voor analyse naar een laboratorium worden gestuurd.

De kosten voor een onderzoek door een deskundige kunnen enkele honderden euro's of enkele duizenden euro's kosten , afhankelijk van het aantal en type onderzochte parameters.

kosten voor het meten van binnenlucht
Zelfs een zelftest kost meestal rond de 400 euro.

De eenvoudigste zelftests voor veelvoorkomende verontreinigende stoffen zijn daarentegen beschikbaar vanaf ongeveer € 200 tot € 400 inclusief de bijbehorende evaluatie. De standaardparameters die in dergelijke zelftests worden geanalyseerd, zijn onder meer formaldehyde, VOS en de gangbare weekmakers (ftalaten) en de meest voorkomende houtbeschermende stoffen (PCP, DDT, PCB's, lindaan, endosulfaan, chloorthalonil, dichloorfluanide) en sporen van schimmel en gisten in binnenlucht.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We willen wat informatie inwinnen over de vervuilende stoffen die in onze interieurs aanwezig kunnen zijn en bestellen daarom een ​​testset bij een aanbieder inclusief een professionele evaluatie.

Postprijs
Set van zelftest verontreinigende stoffen in woonwijken340 EUR
Huurprijs mini luchtpomp0 EUR (al inbegrepen in de all-inclusive prijs)
Evaluatie en gedetailleerde analyse0 EUR (al inbegrepen in de all-inclusive prijs)
Totale kosten ermee340 EUR

Ook de kosten die andere aanbieders in rekening brengen voor analyses in een vergelijkbare dienst kunnen hoger of lager zijn.

Vraag: Wat is het geschatte prijsbereik voor binnenluchtanalyses?

Kostentracker-expert: met zelftests voor de meest voorkomende en wijdverbreide verontreinigende stoffen in woonruimtes, kunt u in de meeste gevallen uitgaan van kosten tussen de 200 en 500 EUR.

Binnenluchtonderzoek door experts

kosten voor het meten van binnenlucht
De meting door een deskundige zorgt altijd voor hogere kosten.

Een binnenluchtonderzoek door een deskundige zou in vergelijking aanzienlijk duurder zijn, ook al bieden deskundigen vaak gunstige vaste tarieven voor individuele onderzoeken. Voor een onderzoek naar de meest voorkomende polluenten in woonruimten zou een deskundige in ieder geval kosten moeten schatten van circa € 1.000 tot € 1.500 , en mogelijk nog meer voor moeilijk te bepalen vervuilende stoffen. Het uurtarief voor diensten die op basis van tijd worden gefactureerd, kan worden verondersteld rond de 80 tot 120 EUR per uur te liggen, reiskosten worden meestal toegevoegd.

Voor de prijs van het volledige onderzoek als zelftest zou een deskundige in de meeste gevallen slechts de aanwezigheid van één enkele verontreinigende stof (bv. Schimmel in woonruimtes) kunnen beoordelen.

Economisch verantwoord gebruik van expert assessments

Het is daarom meer de moeite waard om een ​​deskundige in te huren als er een redelijk vermoeden bestaat van de aanwezigheid van een bepaalde verontreinigende stof en de bron van de verontreinigende stof moet worden geïdentificeerd en zorgvuldig onderzocht. Dit is niet mogelijk met een eenvoudige zelftest.

kosten voor het meten van binnenlucht
U kunt ook eerst een goedkope zelftest doen.

In de praktijk is het daarom aan te raden om eerst een eenvoudige zelftest uit te voeren voor de meest voorkomende parameters. Als uit de evaluatie de aanwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen blijkt, moet een deskundige worden aangesteld om de oorzaak te zoeken en een gedetailleerde beoordeling uit te voeren.

Als het gaat om het afdwingen van uw eigen vorderingen voor de rechtbank, is de inzet van een deskundige absoluut noodzakelijk - zelf uitgevoerde tests worden in dergelijke gevallen niet erkend.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een binnenluchtanalyse afhankelijk?

kosten voor het meten van binnenlucht
De kosten van binnenluchtmeting zijn voornamelijk afhankelijk van welke verontreinigende stoffen onderzocht moeten worden.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • welke verontreinigende stoffen moeten worden onderzocht
  • of er een zelftest of een onderzoek door een deskundige ter plaatse wordt uitgevoerd
  • of het experthonorarium wordt gefactureerd volgens een vast tarief of een uurtarief en laboratoriumkosten (hoge kosten mogelijk)