Biologische certificering: welke kosten zijn te verwachten?

biologische certificeringskosten

De vraag naar biologisch geproduceerd voedsel dat zo 'schoon' mogelijk is, is de afgelopen jaren sterk gestegen en de trend zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Om ervoor te zorgen dat biologische labels ook daadwerkelijk alleen biologisch zijn, is een overeenkomstige officiële controle en certificering van de biologische producten natuurlijk essentieel. In ons interview vroegen we de cost tracker welke kosten als retailer of fabrikant gemaakt kunnen worden voor de biologische certificering van hun eigen producten.

Vraag: Wat kost een biologische certificering?

Kostentracker-expert: dit is vaak heel anders, afhankelijk van de branche waarin u werkt en het type product dat u aanbiedt. Er zijn altijd verschillende voorwaarden van toepassing, en de hoeveelheid testen die nodig is van producttype tot producttype kan sterk variëren. Bij boerderijen speelt ook het aantal werknemers een rol in de kosten.

Naast de basisvergoeding voor de aanvraag en de initiële certificering, moet ook rekening worden gehouden met de kosten voor de lopende (meestal jaarlijkse) controles. De kosten voor de lopende controles worden dan ook gebaseerd op de omzet met het product: hoe hoger de omzet, hoe hoger de controlevergoeding.

In principe bent u vrij om het controlepunt te kiezen, de tarieven kunnen sterk variëren afhankelijk van het geselecteerde controlepunt. Voordat u een contract afsluit met de keuringsinstantie (dit is absoluut noodzakelijk), moet u de vergoedingen zeker laten zien en aan u laten zien. Een algemene verklaring over de kosten voor verschillende biologische certificeringen kan hier niet worden gemaakt - daarvoor zijn de vergoedingen in totaal te verschillend.

biologische certificeringskosten
De kosten van biologische certificering zijn een paar honderd euro.

Voor een imker die zijn honing als biologische honing op de markt wil brengen, zijn de kosten vaak slechts ongeveer 500 EUR, zelfs bij een restaurant van de gebruikelijke grootte kunt u kosten verwachten van ongeveer 400 EUR voor de initiële certificering - maar afhankelijk van de respectieve controle-instantie , de aangeboden producten en andere omstandigheden in individuele gevallen.

Daarnaast zijn er de kosten voor de doorlopende controles, die dan afhankelijk zijn van het verkoopniveau en de testinspanning.

Een ander verschil is natuurlijk welk type biologische certificering men zou willen hebben. Voor EU biologisch zijn de eisen doorgaans beduidend lager dan voor bijvoorbeeld Demeter of Bioland.

EG-biologische regelgeving - certificering voor online winkels

biologische certificeringskosten
Biologische producten die online worden gekocht, vereisen ook een gecertificeerde online winkel.

Een fundamentele uitspraak van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) heeft ervoor gezorgd dat webwinkels die biologische producten willen aanbieden ook al jaren hun winkel laten certificeren. De wettelijke basis is de biologische verordening van de EG. Webwinkels zijn daardoor slechter af dan traditionele retailers. Op het gebied van de eindklant is dit vrijgesteld van de certificeringsvereiste, terwijl de online detailhandel de kosten van certificering moet dragen. Als niet aan de certificeringsvereiste wordt voldaan, bestaat het risico op waarschuwingen.

Een beschrijving van de werking en een plan van aanpak dienen vooraf naar een controleorgaan gestuurd te worden, waarna ter plaatse gecontroleerd wordt. De keuringsinstanties berekenen vervolgens de kosten voor de test naar de inspanning - wie zich niet goed voorbereidt, moet hoge kosten verwachten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben een handelsbedrijf (controlegroep H) en bieden slechts enkele biologische goederen aan waarvoor we het EU-keurmerk willen gebruiken. Wij dienen een aanvraag voor certificering in bij een controle-instantie.

Postprijs
Eerste inspectie (gefactureerd per uur)195 EUR
Jaarlijks vast basisbedrag voor het eerste jaar (en alle daaropvolgende jaren)105 EUR
Organisatiekosten per nadere inspectie90 EUR
Kosten voor verdere controle (gefactureerd op basis van uurkosten)130 EUR
Totale kosten van initiële certificering ermee300 EUR
lopende kosten per jaar (na initiële certificering)ongeveer 325 EUR (afhankelijk van de tijd die nodig is voor de controles)

De hier getoonde kosten zijn slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek geval en de vergoedingen van een specifiek controlepunt. De kosten voor het certificeren van andere bedrijven kunnen ook veel hoger zijn.

In ons kostenvoorbeeld werd geen rekening gehouden met de kosten voor noodzakelijke veranderingen in het bedrijf, het verstrekken of aanmaken van noodzakelijke documenten (bedrijfsbeschrijving, leverancierscertificaten, organogram van het bedrijf, enz.).

Alleen het EU biologische keurmerk is aangevraagd, geen verenigingszegel van een teeltvereniging.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van biologische certificering?

biologische certificeringskosten
Veel criteria spelen een belangrijke rol bij biologische certificering.

Kostentracker-expert: hier spelen veel dingen een rol:

  • voor welk type product u een biologisch keurmerk wilt gebruiken
  • in welke branche u actief bent (handel, gastronomie, agrarische productie van producten, verwerking van dierlijke of plantaardige producten, etc.)
  • vanaf het gekozen controlepunt
  • het dienstenaanbod en de prijsstelling van de keuringsinstelling
  • welke kosten worden gemaakt voor de initiële certificering
  • welke kosten worden er gemaakt voor de lopende controles (dit kunnen niet alleen uurtarieven zijn, maar ook reiskosten, eventueel ook verblijfskosten en onkosten, vergoeding administratiekosten, vergoedingen voor de melding van keuring of vergoedingen voor de boete)
  • de individueel gegeven testinspanning (doorlopende controles)
  • van de individueel gemaakte verkopen met het product (doorlopende controles)
  • of het EU-biologische keurmerk moet worden gebruikt of het verenigingszegel van een teeltvereniging (Bioland, Demeter, etc.)
  • de inspanning die is gemoeid met het omzetten van de bewerking, productie, opslag of verwerking van producten om aan de criteria te voldoen

De selectie van een controleorgaan moet ook gebeuren met het oog op de goedkeuring ervan voor bepaalde controlegebieden. De gebieden zijn onderverdeeld in categorieën van A - H. A heeft betrekking op de productie van voedsel, C op import, E op de diervoedersector en H op de handel. De gebieden F en G bestaan ​​niet.

Heeft u eenmaal een geschikte keuringsinstelling gevonden, vraag dan eerst een offerte aan en vergelijk deze zorgvuldig met de aanbiedingen (prijzen, diensten en modaliteiten) van andere keuringsinstanties.