Bodemmonsters: welke kosten moet u berekenen?

kosten van bodembemonstering

Ook voor de hobbytuinier kan het de moeite waard zijn om regelmatig grondmonsters te laten onderzoeken - dit is verplicht voor de land- en professionele tuinbouw. Welke kosten aan dergelijk bodemonderzoek worden gemaakt, leest u in ons gesprek van de kostentracker-experts.

Vraag: Wat kost een bodemmonster?

Kostentracker-expert: dat hangt volledig af van het type grondtest dat wordt uitgevoerd en hoe uitgebreid en gedetailleerd het resultaat moet zijn.

Men moet eerst onderscheid maken tussen:

 • eenvoudige pH-waardetests van de tuingrond (conclusies over het kalkgehalte)
 • een eenvoudige tuingrondanalyse
 • een gedetailleerde analyse van de tuingrond
 • een bodembeoordeling voor een bouwproject
 • een professioneel bodemonderzoek voor de land- of tuinbouw of voor de toepassing van zuiveringsslib op een perceel

Bodemonderzoek voor de privétuin

Een eenvoudige pH-waardetest van de grond kunt u gemakkelijk zelf uitvoeren. Door de pH-waarde te bepalen (zuur - licht zuur - neutraal) kun je direct zien welke planten bijzonder goed gedijen op de tuingrond (rododendrons hebben zure grond nodig) en welke niet.

Daarnaast kan men ook conclusies trekken over de kalkaanvoer van de tuingrond. Afhankelijk van het resultaat kun je daarna eventueel limoen toevoegen.

Testsets voor het bepalen van de pH-waarde van de grond met behulp van teststrips zijn verkrijgbaar voor van ongeveer 3 EUR tot 4 EUR, van ongeveer 15 tot 20 EUR krijg je elektrische exemplaren. apparaten met een sonde die naast de pH-waarde van de bodem ook vochtigheid, temperatuur en zonnestraling op een bepaald deel van de bodem kunnen aangeven.

kosten van bodembemonstering

Een eenvoudige taxatie is niet duur

Een eenvoudig rapport kost in de meeste gevallen tussen de € 10 en € 30. Het specificeert de belangrijkste bodemwaarden die betrekking hebben op de nutriëntenvoorziening van de bodem. Ook wordt de zogenaamde nutriëntenklasse van A - E afgegeven waarin de aanwezigheid van de belangrijkste nutriënten wordt samengevat.

Hieruit kunnen mestadviezen ook individueel voor de individuele bodem worden afgeleid. Vanaf voedingsstofklasse D moet beduidend minder bemesting worden gebruikt, vanaf voedingsstoffenklasse E helemaal niet meer. Als de voedingsklassen A en B aanwezig zijn, moet er meer mest worden gebruikt dan op de verpakking van de fabrikant staat vermeld, aangezien de meeste in de handel verkrijgbare meststoffen hun voedingsaanbevelingen baseren op voedingsklasse C. Daaronder moet meer bemesting worden gebruikt dan de fabrikant aangeeft.

De grondmonsters moeten op meerdere punten en op een bepaalde diepte worden genomen.

Een uitgebreid bodemonderzoek is iets duurder - in de meeste gevallen moet u rekening houden met kosten vanaf ongeveer 50 EUR.

Deze rapporten vermelden ook mineralen, sporenelementen en heel precies de milieuchemicaliën en verontreiniging door zware metalen die in de bodem aanwezig zijn. Dit geeft u een uitgebreid beeld van de toestand van uw bodem en kan ook individuele tekorten aan voedingsstoffen in de bodem in detail identificeren.

Bodemonderzoek tijdens de bouw

Een grondtaxatie voor een bouwproject of voor de aankoop van het onroerend goed kan helpen om later dure verrassingen te besparen.

Problemen in de bodemkwaliteit kunnen tijdens de aanleg enorme ongeplande meerkosten veroorzaken, en men dient zich voor de aankoop ook te informeren over het draagvermogen van de bodem, de bodemklasse en de dikte van de humuslaag om de woning te kunnen kopen. beter plannen.

Afhankelijk van de omvang van de beoordeling en het aantal benodigde boorgaten beginnen de kosten voor een dergelijke bouwgerelateerde grondbeoordeling bij rond de € 500 tot € 600, maar kunnen ze in individuele gevallen ook aanzienlijk hoger zijn .

Professionele rapportages voor land- en tuinbouw

kosten van bodembemonstering

Een grondmonster voor landbouwdoeleinden kost meestal enkele honderden euro's

Wanneer een professioneel rapport voor de commerciële sector wordt gemaakt, dient dit meestal om de winst te optimaliseren en te maximaliseren. Dit kan überhaupt alleen worden bereikt door uitgebreid onderzoek en gerichte toevoer van voedingsstoffen in de bodem.

Dergelijke professionele rapporten zijn ook in andere gevallen soms nodig - bijvoorbeeld wanneer zuiveringsslib op een landbouwgrond moet worden aangebracht.

Op deze manier worden overbemesting en grondwaterverontreiniging voorkomen.

Voor ambtsberichten zijn meestal bepaalde monsternemers nodig die door het bureau worden erkend.

De kosten voor professionele rapportages bedragen in de meeste gevallen enkele honderden euro's, afhankelijk van het type rapportage.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We nemen grondmonsters uit onze tuingrond op het punt met de moestuinen en sturen de monsters naar het laboratorium voor een uitgebreid rapport.

Postprijs
De grondmonsters nemen0 EUR (uitgevoerd door uzelf)
Analysekosten45 EUR
totale prijs45 EUR

Dit is een voorbeeld van een enkele kosten die alleen betrekking heeft op een specifiek type test bij één laboratorium. De kosten die ontstaan ​​bij andere laboratoria kunnen ook variëren.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van grondmonsters afhankelijk?

Cost Tracker-expert: hier zijn een paar dingen die u moet overwegen:

 • of het nu gaat om een ​​bodemonderzoek voor particulier of bedrijfsmatig (agrarisch) gebied
 • met welk doel het bodemonderzoek wordt uitgevoerd
 • in hoeverre het bodemonderzoek wordt uitgevoerd
 • hoe gedetailleerd het resultaat zal zijn
 • welke prijsstelling het betreffende laboratorium hanteert voor de tests
 • of een erkende monsternemer nodig is om de grondmonsters te nemen

Afhankelijk van het type en het doel van de bodemanalyse kunnen de kosten heel verschillend zijn.

Vraag: Is het de moeite waard om een ​​bodemanalyse uit te voeren in een privétuin en hoe vaak moet je deze laten analyseren?

kosten van bodembemonstering

Een grondtest is ook in uw eigen tuin de moeite waard

Kostentracker-expert: ja, dat is volkomen logisch. Het opvolgen van de bemestingsaanbevelingen volgens het resultaat van de bodemanalyse vervult een aantal zeer belangrijke doelen:

 • er is niet te weinig bemesting (wat leidt tot verminderde plantengroei)
 • er is niet teveel bemesting (wat leidt tot een overmatige aanvoer van nutriënten en daarmee tot verminderde oogstkwaliteit en opname van nutriënten in het grondwater en dus tot grondwaterverontreiniging)
 • Individuele gebreken in de vloer kunnen worden geïdentificeerd en permanent worden verholpen
 • informatie over de humuskwaliteit wordt verkregen

Studies tonen aan dat ongeveer driekwart van alle moestuinen in privétuinen duidelijk overaanbod zijn, terwijl de meeste gazons meestal te weinig voedingsstoffen bevatten. Dit leidt op de lange termijn tot roodachtige punten op het gazon, tot een minder weelderig groen en ook tot een hogere groei van het gazon met onkruid.

Met behulp van een eenvoudig grondmonster kunt u dit alles zeer effectief voorkomen en precies de juiste hoeveelheid bemesten.

Voor privétuinen is het aan te bevelen om indien mogelijk om de 4 jaar een grondmonster te laten uitvoeren. In de commerciële sector (commerciële land- of tuinbouw) zijn de aanbevolen intervallen echter korter.