Wat kost een bodemonderzoek en wanneer moet het gebeuren?

landmeetkundige kosten

Als u uw huis niet onbewust op zand wilt bouwen, heeft u een zinvol bodemonderzoek nodig. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn dat uw huis op een stabiele ondergrond staat. Mocht dit niet het geval zijn en u wilt de woning toch kopen, dan kunt u van tevoren statisch en financieel dienovereenkomstig plannen. In een interview met de kostentracker-expert maken we duidelijk wat een geotechnisch rapport kost, of en wanneer het verplicht en zinvol is.

Wat is een bodemonderzoek?

Kostentracker: dit is een analyse van de grond in uw bouwkavel of tuin. Voor gebouweigenaren is het belangrijk, omdat het in aanloop naar de bouw onaangename verrassingen zoals doorzakken, waterschade of zettingsscheuren kan voorkomen. Omdat de bijbehorende maatregelen erg duur kunnen zijn, kan het de moeite waard zijn om als alternatief op zoek te gaan naar een andere bouwplaats.

Wat kost een bodemonderzoek?

Kostentracker: de prijzen voor een bodemonderzoek verschillen enigszins van regio tot regio. In de volgende tabel hebben we de prijsklasse voor een geologisch rapport en de bijkomende kosten samengevat:

Kostenoverzichtprijs
Aankomst en vertrek, meting van de ontsluitingen50 - 150 EUR
Klein gaatje in de vier hoeken van de funderingsplaatongeveer 150 euro per hole
Geotechnisch rapport200 - 1.000 EUR

Een eenvoudig bodemrapport kost tussen 500 en 1.000 EUR. Als u een gedetailleerd overzicht van de aard van de bodem wilt, moet u betalen reken ongeveer 2.000 tot 2.500 EUR.

Wanneer moet ik een bodemonderzoek laten doen?

landmeetkundige kosten

Bij het kopen van nieuwe bouwgrond is het zinvol om een ​​bodemonderzoek uit te voeren

Kostentracker: als u een bestaand onroerend goed koopt, heeft u geen landonderzoek nodig. Het is alleen nodig bij het kopen van een stuk grond als u er later op wilt bouwen, en het zorgt voor duidelijkheid over de geologische kenmerken voordat de bouw begint. Het is dus een verstandige herverzekering voor de bouwer en beschermt tegen onnodig hoge kosten. Sinds 2008 is het geotechnisch rapport zelfs verplicht in de bouwvoorschriften.

De gegevens uit het bodemonderzoek vergemakkelijken de planning van het bouwproject en dus ook de berekening. Om onaangename verrassingen, bijvoorbeeld vervuiling door zware metalen of onstabiele bodemgesteldheid, te voorkomen, dient u, indien mogelijk, voor aankoop het bodemonderzoek te bestellen.

De volgende punten worden gecontroleerd:

  • Bepaling van de bodemsoorten en bodemklasse en de bijbehorende graafkosten
  • Draagvermogen van de ondergrond
  • Veiligheid van hellingen
  • Grondwatercondities
  • Variabiliteit in bossen
  • Samendrukbaarheid
  • mogelijk giftige verontreinigde locaties

Onze tip: Voor kant-en-klare gebouwen met een vaste prijs, moet u de opmaak van een bouwverslag zeker opnemen in het bouw- en verkoopcontract.

Wie maakt een bodemonderzoek op en waar moet ik dit bestellen?

Kostentracker: Geotechnische rapporten in overeenstemming met DIN 4020 en DIN 1054 worden opgesteld door geotechnische experts. Een gediplomeerd geoloog mag zich alleen noemen die een overeenkomstige opleiding heeft afgerond en met succes heeft afgerond. Deskundige is daarentegen geen beschermde beroepstitel. Daarom moet u zich bij voorkeur wenden tot een gekwalificeerde geoloog.

U vindt deze experts in de Gouden Gids of op internet. U kunt de contactgegevens ook opvragen bij de Kamer van Ambachten of een plaatselijke vereniging van eigenaren van gebouwen. Uw architect kan bijna altijd een geotechnisch expert aanbevelen met wie hij zelf goede ervaring heeft.

Hoe verloopt het bodemonderzoek?

Kostentracker: zodat een bodembeoordeling kan worden gemaakt, moet het ongeveer duidelijk zijn waar het toekomstige gebouw zal zijn. Bij het kernboren worden allereerst monsters genomen uit de toekomstige hoeken van de woning. Hoe diep u moet boren, hangt ervan af of het gebouw alleen een vloerplaat of een kelder mag hebben. In de regel is een diepte van circa drie meter onder de latere fundering voldoende.

De monsters worden vervolgens met verschillende methoden geanalyseerd door de bodemdeskundige. Zij voorzien de specialist van de nodige informatie zoals het draagvermogen en de watercondities in de bodem, die in het schriftelijke rapport uitgebreid worden vermeld.

Ik zou willen bouwen op een voormalig commercieel terrein. Zijn vervuilde locaties echt een veelvoorkomend probleem?

Kostentracker: Vooral in dit geval moet u een geologisch rapport aanvragen voordat de bouw begint, omdat vervuilde locaties in de grond een dure nachtmerrie zijn voor elke bouwer. Met name in commerciële gebieden bestaat het risico dat giftige resten van de voormalige gebruikers ondergronds worden aangetroffen. U bent pas aan de veilige kant als uit een geologisch rapport blijkt dat de bodem vrij is van gifstoffen en / of zware metalen.

Wat staat er precies in het bouwrapport?

landmeetkundige kosten

De informatie in een bodemonderzoek is zeer uitgebreid

Kostentracker: gebouwtaxaties zijn vrij uitgebreide documenten die veel belangrijke informatie bevatten. Het bevat de ondergrondse kengetallen die de constructeur nodig heeft om de fundering te berekenen. Ze bevatten ook suggesties en tips over hoe het bouwproject kan worden geoptimaliseerd. Deze zijn belangrijk voor het bouwbedrijf dat op basis van deze informatie weet hoe de graafkuil gevuld moet worden om zo stabiel mogelijk te zijn. Daarnaast kijkt de taxateur naar de grondwatervoorraden en doet hij suggesties om te voorkomen dat deze binnendringen.

Het rapport bevat ook informatie over eventueel noodzakelijke compressie en geschikt vervangingsmateriaal. Dit verbetert het zettingsgedrag en het draagvermogen van de ondergrond. Dit zorgt ervoor dat uw droomhuis na vele decennia nog steeds waterpas staat en dat er geen zettingsscheuren zullen zijn.

In aardbevingsgebieden, die ook in Duitsland voorkomen, richt de test zich ook op dit punt.

Waarom is de infiltratiecapaciteit van de bodem zo belangrijk?

Kostentracker: In veel regio's is het niet toegestaan ​​om regenwater op het riool te lozen. Dit betekent dat het regenwater dat van het dak afloopt naar het terrein moet worden afgevoerd en daar wegsijpelt. In sommige gebieden is de grond echter zo sterk verdicht dat dit niet altijd gegarandeerd is. In dit geval geeft het rapport waardevolle informatie over hoe u ervoor kunt zorgen dat de lozing wettelijk conform is, bijvoorbeeld door middel van drainage.

Waarom wordt ook de omgeving gecontroleerd?

Kostentracker: Idealiter gaat de grondtest verder dan de eigendomsgrens, vooral op hellingen of wanneer een industrieel bedrijf in de directe omgeving is. Als opdrachtgever draagt ​​u het financiële en gezondheidsrisico bij besmetting of aardverschuiving. Dit kan al tot hoge investeringen leiden voordat de eerste steen is gelegd. Een geologisch rapport voorafgaand aan het bouwproject beschermt u hiertegen.