Boombeheersing: welke kosten moet u per boom berekenen?

tree-control-kosten-per-boom

Het is de verantwoordelijkheid van elke boombezitter om ervoor te zorgen dat hun bomen niemand verwonden en dat ze veilig zijn. Om dit te doen, moet hij de bomen regelmatig controleren. Omdat de leek soms moeilijk in te schatten is en ook weinig rechtszekerheid betekent, kunt u uw eigen bomen ook regelmatig laten controleren door een gespecialiseerd bedrijf of een boomexpert. De kostentracker-expert legt in ons interview uit wat dit per boom betekent.

Vraag: Wat zijn de kosten per boom voor een boominspectie?

Allereerst moet u vaststellen dat boomrapporten alleen gaan over een voortdurende, fundamentele controle van de verkeersveiligheid van de boom of de bestaande bomen. Met name bomexperts krijgen in veel gevallen geen oordeel of zelfs maar een persoonlijke mening over een geschil met de buurman. Het gaat puur om de stabiliteit en breukbeveiliging of de verkeersveiligheid van de boom.

tree-control-kosten-per-boom
Tijdens een boominspectie worden verschillende aspecten gecontroleerd.

Kostentracker-expert: de kosten worden in de meeste gevallen volgens het uurtarief gefactureerd, meestal liggen de kosten voor één uur tussen 60 EUR en 80 EUR sterk >. Er kunnen ook reiskosten zijn, vaak wordt 0,50 euro per kilometer als reiskosten in rekening gebracht, wat ook overeenkomt met de wettelijk bepaalde deskundige vergoeding bij juridische geschillen.

Het verrekenen van de kosten per boom is in de praktijk vrij ongebruikelijk en wordt vrijwel altijd alleen toegepast bij grotere stands. Het mogelijke kostenpalet is enorm. Dit komt mede doordat er een groot verschil is tussen een reguliere rapportage, inclusief methoden als trekproeven, akoestische tomografie en boorweerstandsmetingen, en zeer eenvoudige beoordelingen van relatief gezonde en probleemloze bomen, waarvoor geen schriftelijke rapportage bestaat. wordt uitgegeven voor elke individuele boom.

tree-control-kosten-per-boom
De kosten voor het beoordelen van individuele bomen kunnen behoorlijk verschillen.

Dit betekent dat de kostenverschillen voor de beoordeling per boom kunnen liggen tussen circa 8 à 10 euro per boom en ruim 250 euro per boom. Bij gunstige controles worden ook de boomcontrolerichtlijnen van de FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) gebruikt, d.w.z. nog steeds een officieel erkende reeks regels. Een regelmatige inspectie van de bomen volgens deze set van regels kan in principe worden gezien als een adequate uitoefening van de due diligence van de vastgoedeigenaar. Bovendien worden de resultaten continu gedocumenteerd tijdens regelmatige controles door een gecertificeerde FLL-boominspecteur.

Bij twijfel over de stabiliteit en breukvastheid tijdens de visuele inspectie kunnen ook hier statische berekeningen of uitgebreidere controles worden aanbevolen. Dit verhoogt op zijn beurt de kosten van probleembomen en er kunnen kosten van enkele honderden euro's ontstaan.

Afhankelijk van de toestand van de bomen worden er regelmatig controles uitgevoerd in overeenstemming met de FLL-voorschriften met tussenpozen van 6 maanden tot 3 jaar.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We laten regelmatig onze uitgebreide bomenpopulatie op het terrein controleren. Er zijn in totaal 15 bomen, die allemaal in relatief goede staat verkeren. De inspecteur heeft ongeveer 10 minuten per boom nodig. Hij factureert volgens het uurtarief.

Postprijs
Routebeschrijving 11 kmEUR 5,50
2,5 uur voor 65 EUR162,50 EUR
totale prijs168 EUR
Kosten per boom erbij10,83 euro per boom

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een specifieke boompopulatie en de prijsstelling van een specifieke expert. In andere gevallen, vooral bij voorbeschadigde bomen of bomen in slechte staat, kunnen de kosten ook beduidend hoger zijn.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een boomcontrole

Kostentracker-expert: hiermee moet rekening worden gehouden:

  • of het nu gaat om een ​​regelmatige controle of een deugdelijk, schriftelijk rapport over de stabiliteit, breuk en verkeersveiligheid van een individuele boom
  • of het wordt gefactureerd volgens het uurtarief of (zelden) een vast tarief per boom
  • welke prijsstelling de uitvoerende inspecteur hanteert
  • of de resultaten zijn gedocumenteerd
  • of uitgebreid onderzoek nodig is om de stabiliteit van een boom onder alle omstandigheden te waarborgen