Bouwaanvraag in Beieren: welke kosten zijn te verwachten?

bouwapplicatie-beieren-kosten

Wie in Beieren een gebouw wil neerzetten of een woning permanent en permanent wil wijzigen, heeft een bouwvergunning nodig, tenzij het een zogenaamde procedurevrije constructie of wijziging betreft. De cost tracker experts leggen in ons interview uit welke kosten ontstaan ​​bij een bouwaanvraag in Beieren en met welke andere kosten rekening gehouden moet worden.

Vraag: Wat kost het om een ​​bouwaanvraag in te dienen?

Kostentracker-expert: de vergoedingen in Beieren zijn altijd gebaseerd op het feit of het een constructie of structurele wijziging betreft die procedureel is en een klein of een groot gebouwsjabloon vereist.

Niet-procedurele bouwaanvragen zijn alleen van toepassing op bepaalde gebouwen; hiervoor is geen vergunning nodig.

Vergoedingstarieven

bouwapplicatie-beieren-kosten

De vergoedingen voor de bouwaanvraag variëren tussen 0,1 en 0,25% van de bouwwaarde.

In het geval van een klein gebouwtemplate, officieel aangeduid als een "vereenvoudigde goedkeuringsprocedure" in Beieren, zijn vergoedingen van 0,10% van de bouwwaarde tot 0,25% van de bouwwaarde verschuldigd voor de bouwaanvraag als er in het betreffende gebied een ontwikkelingsplan van toepassing is. Als het bouwproject binnen of buiten is, wordt 0,20% tot 0,35% van de bouwwaarde als vergoeding in rekening gebracht.

De vereenvoudigde procedure wordt in Beieren voor alle procedures gebruikt, tenzij het een speciale constructie betreft die is gedefinieerd in de Beierse bouwvoorschriften.

Bij het indienen van een reguliere bouwaanvraag kunnen de kosten oplopen tot tot 0,4% van de bouwkosten. Als een bouwaanvraag wordt afgewezen of ingetrokken, kunnen er ook lagere vergoedingen in rekening worden gebracht.

Documenten

Naast de officiële erelonen moeten echter ook de kosten voor de begeleidende documenten worden berekend. Afhankelijk van de vereiste omvang van de bouwtoepassing kunnen verschillende kosten ontstaan.

Planning kosten

Om een ​​bouwaanvraag te kunnen indienen, zijn bijbehorende plantekeningen nodig. Deze plannen worden uitgevoerd door de architect, die hiervoor een vergoeding ontvangt. Het honorarium van de architect is wettelijk vastgelegd (landelijk uniform).

bouwapplicatie-beieren-kosten

Er moet ook rekening worden gehouden met de kosten voor de architect.

Het wordt berekend op basis van de wettelijke ereloonspecificatie in de HOAI (ereloonregeling architecten en ingenieurs) op basis van bouwkosten, de moeilijkheidsgraad van het type gebouw (tariefzone) en de individuele inzet van de architect (minimum tot maximum tarief van de respectieve vergoedingszone).

Meer informatie over de kosten van een architect en de basis voor het berekenen van de vergoedingen vindt u op dit punt.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We dienen een bouwaanvraag in volgens de vereenvoudigde procedure voor de bouw van een bijgebouw op ons terrein. De bouwwaarde bedraagt ​​25.000 EUR.

Postprijs
vergoedingen62,50 EUR
Planningkosten voor de architect en kosten voor verkregen documenten1.450 EUR
Totale kostenplanning en goedkeuring1.512,50 EUR

De totale kosten hebben betrekking op een specifiek project en bepaalde lokale vereisten voor planning. De kosten voor andere bouwtoepassingen in Beieren kunnen ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een bouwaanvraag in Beieren?

Kostentracker-expert: hier is het cruciaal:

  • of het bouwproject goedkeuring behoeft of geen procedure vereist
  • welke bouwwaarde wordt gegeven
  • welk tarief wordt gehanteerd in de procedure
  • welke documenten moeten worden verkregen
  • of er extra planningskosten worden gemaakt door de architect
  • of de bouwaanvraag wordt afgewezen of ingetrokken

De kosten voor een bouwaanvraag zijn dus alleen in individuele gevallen te beoordelen en zijn mede gebaseerd op het bouwproject waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Vraag: Is planning door de architect absoluut noodzakelijk?

Kostentracker-expert: meestal ja, aangezien alleen architecten bevoegd zijn om een ​​gebouwinzending in te dienen, d.w.z. een bouwaanvraag kunnen indienen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde vakmensen of bouwdeskundigen echter ook een bouwvergunning hebben in Beieren en dus ook bouwaanvragen indienen.