Bouwplaatsinrichting: welke kosten zijn realistisch?

kosten voor bouwplaatsapparatuur

Om een ​​bouwproject te kunnen uitvoeren zijn allereerst de nodige voorzieningen op de bouwplaats nodig: dit begint bij bouwplaatsbeveiliging en diverse bijzondere beschermingsmaatregelen (boombescherming, weerbescherming), bij het zorgen voor voldoende aanbod en verwijderingsfaciliteiten en, in het geval van grotere bouwplaatsen, de bouw van structurele en sanitaire voorzieningen voor arbeiders. In een interview kunt u bij de kostentracker-expert achterhalen welke kosten er voor de bouwplaatsinrichting op individuele bouwplaatsen worden gemaakt.

Vraag: Wat zijn de kosten voor het opzetten van de bouwplaats?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van het individuele bouwproject en de respectievelijke omgevingsomstandigheden. Bij het neerzetten van een woongebouw op een conventioneel bouwperceel zal het er zeker heel anders uitzien dan bij het bouwen van een supermarkt.

In principe kunnen bouwplaatsinstellingskosten in het bereik van ongeveer 2% tot 4% van de bouwkosten worden aangenomen voor bouwplaatsen in de particuliere en woningbouw.

Dit is echter slechts een ruwe richtwaarde, die in specifieke individuele gevallen aanzienlijk kan verschillen.

In veel contracten worden de kosten berekend als een forfaitair bedrag of percentage, in andere contracten is het gebaseerd op een lijst van individuele items, die vervolgens indien nodig kan worden gecontroleerd (of gecontroleerd).

Bouwplaats kosten

De bouwplaatsuitrusting kan oplopen tot 15% van de ruwbouwkosten

Grote kostenverschillen ontstaan ​​vaak wanneer de bouwplaatsinrichting ook een deel van de personeelskosten (werfleider, voorman) omvat. Dit is een gangbare praktijk, maar kan vaak niet in detail worden gezien met vaste tarieven. In gevallen waar pro rata personeelskosten zijn inbegrepen, kunnen de kosten voor de bouwplaatsuitrusting al snel oplopen tot 15% van de ruwbouwkosten en meer.

Door de veel voorkomende zeer verschillende berekeningsmethoden en de vaak niet erg transparante uitsplitsing van de kosten, is het vaak moeilijk in te schatten of de kosten voor de bouwplaatsuitrusting buitensporig zijn of niet.

In dit geval zullen alleen gedetailleerde besprekingen en een verzoek om meer informatie en, indien nodig, een herziening van de kostenstaat (indien beschikbaar) door een specialist helpen.

Kosten voorbeelden

In de volgende tabel vindt u enkele veelvoorkomende kosten voor individuele services bij de opbouw van de bouwplaats. Dit zijn de gebruikelijke gemiddelde kosten voor woningbouw. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen de werkelijke kosten in individuele gevallen ook hoger of lager zijn dan deze gemiddelde waarden.

Postprijs
Opslagplaats voor materiaal (opgesteld, helder, schoon)ongeveer 8 EUR per m² tot 10 EUR per m²
Beveilig grensstenenongeveer 25 tot 30 euro per stuk
Boombescherming (wettelijk verplicht)ongeveer EUR 40 tot EUR 60 per stuk
Wortelbescherming in bomenca. € 15, - per m² tot € 25, - per m²
Loopbrug voor toegang tot het terrein met reling (aan beide zijden)ongeveer 50 EUR tot 70 EUR per m
Bouwhekwerk van metaalongeveer 1 EUR per m en week installatietijd
Kunststof bouwhekkenongeveer 10 EUR tot 15 EUR per m
Site hek poortongeveer 100 EUR per stuk
Verlichting van het terreinomheiningongeveer 10 tot 20 euro per stuk
Schermwand gemaakt van PE-folie of spaanplaatca. € 10, - per m² tot € 20, - per m²
Verkeersveiligheid van de bouwplaatsca. € 15 tot € 25, - per m, plus ca. € 20, - per verkeersbord
elektrische waarschuwingslichtenongeveer 700 EUR tot 850 EUR per maand
Beschermkappen (bijv. Trappen, ramen, deuren)ca. € 10, - per m² tot € 20, - per m²
Breng een bouwwateraansluiting tot standongeveer 300 EUR tot 400 EUR plus verbruiks- en leeskosten
Bouw waterleidingongeveer € 10 tot € 20 per m lengte
Site stroomaansluiting en distributeurongeveer 300 EUR tot 600 EUR, plus huurkosten, verbruikskosten, factureringskosten, afhankelijk van de versie, ook duurder
Kabelbrug (stroomleidingen en waterleidingen)ongeveer € 700 tot € 1.000 per stuk
Verhuur toilet met wekelijkse schoonmaakongeveer € 200 tot € 250 per kwartaal (3 maanden)
Slagplanken en hoogte controlepuntenongeveer EUR 15 tot EUR 25 per stuk
Huur kantoorcontainerongeveer 7 EUR tot 10 EUR per dag, mogelijk goedkoper voor langere huurperiodes

Vraag: Wat bepaalt in het algemeen de kosten van bouwplaatsapparatuur?

Kostentracker-expert: het volgende moet hier worden overwogen voor woongebouwen:

  • de grootte van het bouwproject
  • de lokale omstandigheden
  • de behoefte aan back-up
  • Het gebruik van machines op de bouwplaats (bijv. Permanent benodigde kraan, werken met mobiele kranen, benodigde toegangswegen en installatieruimtes, etc.)
  • het type facturering (forfait, volgens individuele kosten, percentage of met pro rata personeelskosten)

De mate waarin de geschatte kosten realistisch zijn, kan pas echt in een specifiek individueel geval worden beoordeeld.