Brandveiligheidscertificaat: wat zijn de kosten?

kosten voor brandbeveiliging

Er is veel onduidelijkheid over het onderwerp brandbeveiliging: brandbeveiligingsrapporten, brandbeveiligingscertificaten, preventieve en defensieve brandbeveiliging - al deze termen worden vaak door elkaar gehaald en zijn niet duidelijk gedefinieerd. De kostentracker-expert legt in ons interview uit wat een brandbeveiligingscertificaat is en wat het kost.

Vraag: Waarvoor wordt een brandbeveiligingscertificaat gebruikt - en wat kost het?

Kostentracker-expert: Allereerst: voor elke planning die een architect uitvoert, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, is hij zijn opdrachtgever een plan verschuldigd dat voldoet aan alle toepasselijke wetten - en komt daarom ook overeen met de geldende brandbeveiligingsvoorschriften op de betreffende locatie. Hij moet dit ook op passende wijze aantonen. Een dergelijk bewijs is het bewijs van brandbeveiliging.

kosten voor brandbeveiliging
De architect zorgt meestal voor het brandbeveiligingsattest.

Het opstellen van een brandbeveiligingscertificaat is dan ook een basisdienst van de architect volgens HOAI (vergoedingsschema voor architecten en ingenieurs), dat in zijn honorarium is opgenomen in in servicefase 2 een>. De vergoeding voor deze servicefase vloeit voort uit de (geschatte) netto belastbare bouwkosten.

Deze basisservice niet omvat echter uitgebreide berekeningen en onderzoeken, risicobeoordelingen of het opstellen van uitgebreide bouwfysische of constructieve brandbeveiligingscertificaten om een ​​vrijstelling of vrijstelling te verkrijgen van bepaalde brandbeveiligingsspecificaties van de verantwoordelijke bouwautoriteit (en dus complexe en dure aanpassingen, vooral voor het redden van oude gebouwen). Deze diensten maken geen deel uit van de basisdiensten, maar zijn speciale diensten.

Speciale services kunnen op twee manieren worden gefactureerd:

  • hetzij volgens de specificaties van de HOIA voor bijzondere diensten, op basis van de in rekening te brengen kosten of
  • volgens het individueel overeengekomen uurtarief

Bij het individueel overeengekomen uurtarief geldt echter de bepaling dat de vastgestelde totale kosten niet boven of onder het rekenresultaat volgens HOAI-diensten mogen liggen.

Uurtarieven tussen 100 EUR en 220 EUR zijn gebruikelijk, maar dit kan in individuele gevallen ook hoger of lager zijn.

Dezelfde regel geldt ook als de architect een gespecialiseerde planner inschakelt die de relevante berekeningen en planning als extra speciale service uitvoert. De geraadpleegde gespecialiseerde planner moet ook volgens dezelfde principes factureren.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Tijdens de bouwplanning stelt onze architect ook voor de planning het vereiste brandbeveiligingsattest op.

Postprijs
Opstellen van het brandbeveiligingscertificaat (basisdienst)0,00 EUR (reeds inbegrepen in de architectenhonoraria)
Totale kosten voor het brandbeveiligingscertificaat erbij0.00 EUR

In dit geval levert de architect geen speciale diensten. Hoewel het in het bestaande gebouw zal worden gebouwd, worden er geen aanvullende berekeningen of bewijzen geleverd om van de verantwoordelijke bouwautoriteit vrijstelling te verkrijgen van bepaalde brandbeveiligingsspecificaties.

Vraag: Wat heeft de kosten voor het brandbeveiligingscertificaat bepaald?

kosten voor brandbeveiliging
De kosten van brandbeveiliging worden bepaald door verschillende factoren.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • of het nu gaat om de basisdiensten (al gedekt door de architectenvergoeding) of om speciale diensten
  • of er een ontheffing of ontheffing van bepaalde toepasselijke brandbeveiligingsvoorschriften moet worden bereikt om dure aanpassingen te besparen
  • of externe planners voor brandbeveiliging worden ingeschakeld
  • hoe de speciale diensten worden gefactureerd (volgens de dienstencatalogus, volgens het schriftelijk overeengekomen uurtarief en het urenformulier of volgens een vast bedrag)

Vraag: Welke uurtarieven gelden voor speciale diensten?

kosten voor brandbeveiliging
De uurtarieven worden doorgaans individueel afgesproken.

Kostentracker-expert:: zoals ik al zei, dit is vrij bespreekbaar, maar de uurtarieven moeten marktconform zijn en de totale kosten moeten uiteindelijk binnen de scope vallen van de mogelijke kosten voor facturering volgens de servicecatalogus.

Daarnaast is het noodzakelijk dat er een schriftelijke ereloonovereenkomst is waarin de afwikkeling van bepaalde, nauwkeurig omschreven diensten tegen een uurtarief is overeengekomen. Dit is een verplichte voorwaarde om speciale diensten tegen het uurtarief te laten betalen. De hoogte van het uurtarief moet worden bepaald, evenals het daaropvolgende bewijs door middel van een overeenkomstige tijdsopgave.

Ook voor de facturering volgens uurtarieven kan een maximum limiet worden afgesproken, overschrijdende uren worden dan gewoon “afgetopt” en niet meegerekend, ze staan ​​dan niet meer in de urenstaat.

Dit zorgt voor een zekere mate van veiligheid voor beide partijen, de architect en de opdrachtgever.