Brandbeveiligingsrapport: welke kosten zijn te verwachten?

brandbeveiligingsrapport kosten

Vooral bij bijzondere gebouwen vraagt ​​de verantwoordelijke bouwautoriteit graag een brandbeveiligingsrapport op. Bij de bouw wordt uiteraard ook het bewijs van brandbeveiliging meegenomen. In ons interview kunt u van de kostentracker-expert te weten komen welke kosten een dergelijk brandbeveiligingsrapport kan veroorzaken en waarvan deze kosten afhangen.

Vraag: Wat zijn de kosten voor een brandbeveiligingsrapport?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van het type beoordeling, de reikwijdte van de beoordeling en de inspanning die de individuele beoordeling met zich meebrengt.

Het is altijd moeilijk om de vergoeding te berekenen omdat er geen algemeen geldende definitie is van de begrippen “brandbeveiligingsrapport”, “brandbeveiligingsconcept” en “brandbeveiligingscertificaat”. In dit geval is de individueel overeengekomen omvang van de dienstverlening voor het rapport van toepassing - of, indien nodig, een specificatie waaraan moet worden voldaan volgens de bouwvoorschriften van de respectieve federale staat of volgens de specificaties van de respectieve gemeente.

Als het gaat om factureringsservices, zijn er in principe twee opties:

  • het kan een basisservice zijn volgens HOAI (vergoedingsschema voor architecten en ingenieurs)
  • het kan volgens HOAI een bijzondere dienst zijn
brandbeveiligingsrapport kosten
De vergoeding voor een brandbeveiligingsrapport is niet duidelijk opgehelderd.

Een basisdienst omvat altijd alle wettelijk vereiste diensten op het gebied van nieuwbouw of renovatie. In dit geval is de architect met de bouwinzending de opdrachtgever een juridisch zekere planning verschuldigd. De uitvoering van het in de vereiste mate maken van een brandbeveiligingscertificaat is al stevig opgenomen in servicefase 2 en wordt tevens betaald tegelijk met de betaling voor deze servicefase. Het verkrijgen van een vergunning en het maken van bouwplannen is in alle gevallen verplicht bij verandering van het bouwweefsel of bij verandering van gebruik - hiervoor heb je sowieso de architect zeker nodig.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om bepaalde meer gedetailleerde diensten te verlenen, zoals het creëren van het brandbeveiligingsconcept of het achteraf beoordelen van een reeds bestaand concept op grotere schaal als een bijzondere dienst. In deze gevallen zijn er in principe twee manieren om te verrekenen volgens de HOAI:

  • de berekening volgens de specificaties van de HOAI
  • de berekening volgens uurtarieven

Indien volgens HOAI wordt gefactureerd op basis van bijzondere diensten, spelen de zogenaamde doorbelaste kosten een rol bij de planning. Op basis van de geschatte in rekening te brengen kosten kunnen vervolgens de afzonderlijke posten voor de geleverde speciale diensten (bijv. Gebouwregistratie) worden gefactureerd.

Uurtarieven daarentegen zijn vrij bespreekbaar volgens de thans geldende HOAI 2013. Voorwaarde hiervoor is echter dat de kosten voor een prestatiebepaling volgens HOAI niet mogen worden overschreden of onderschreden door de vereiste uurtarieven.

In de praktijk liggen uurtarieven vaak tussen 100 EUR en 220 EUR. De kosten voor een brandbeveiligingsconcept voor een gebouw dienen in ieder geval vastgesteld te worden op ongeveer 1.500 EUR, in individuele gevallen kan dit gemakkelijk twee tot drie keer zo hoog zijn afhankelijk van de scope van het rapport (ook als extra bijzondere dienst naast de verplichte opmaak van een brandbeveiligingsattest door de planningsarchitect).

Zoals reeds vermeld, zijn de kosten altijd gebaseerd op de eisen van de beoordeling, de te leveren diensten en de inspanning in het individuele geval.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

brandbeveiligingsrapport kosten
Een brandbeveiligingsexpert ontwikkelt een brandbeveiligingsconcept.

Onze architect, aan wie we de opdracht hebben gegeven om de renovatie van ons oude gebouw te plannen, wil ook een brandbeveiligingsdeskundige betrekken bij de planning en zijn suggesties meenemen in zijn eigen planning, aangezien er in ons geval hoge eisen zijn aan structurele brandbeveiliging.

Naast risicoanalyses zorgt de brandbeveiligingsdeskundige ook voor technische brandbeveiligingsplanning, rekenkundige bewijzen en een brandlastberekening zodat we verstandige brandbeveiligingsmaatregelen kunnen nemen. Daarmee besparen we volgens onze architect tot 50.000 euro aan bouwkosten doordat we een uitzondering kunnen realiseren op bepaalde brandbeveiligingsdiensten.

Postprijs
Vergoeding voor branddeskundigen ingeschakeld6.489,15 EUR
plus btw.1.232,93 EUR
Totale brutokosten ermee7.722,08 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een specifiek individueel geval in een specifieke gegeven situatie en nauwkeurig omschreven, overeengekomen diensten. De kosten in andere situaties en bij afwijkende services kunnen natuurlijk ook significant verschillen.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een brandbeveiligingsrapport?

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • wat voor soort beoordeling moet worden gedaan voor welk doel
  • welke diensten individueel worden overeengekomen tijdens de beoordeling
  • of het opstellen van het rapport een basisdienst is volgens HOAI of een bijzondere dienst volgens HOAI
  • of de taxateur factureert volgens de HOAI-diensten of volgens het uurtarief