Brandstofcel: wat zijn de kosten?

brandstofcel kosten

Voor velen is de brandstofcel de technologie van de toekomst - of het nu gaat om een ​​energiebron voor voertuigen, fietsen en boten van de toekomst. Een heel reële toepassing van de brandstofcel bestaat vandaag al: de brandstofcelverwarming, die als mini-WKK in het huishouden kan worden gebruikt. In ons interview kunt u van de kostentracker-expert lezen welke kosten er gemaakt kunnen worden voor een dergelijke toekomstgerichte verwarmingsinstallatie.

Vraag: Welke kosten moet u verwachten met een brandstofcel voor uw woning?

Cost tracker expert: Met de huidige gemaakte kosten moet allereerst rekening gehouden worden dat het enerzijds een zeer complexe technologie is met een gecompliceerde opbouw, maar dit geldt voor de meeste WKK-systemen (gecombineerd Warmte-krachtkoppeling, warmtekrachtkoppeling WKK).

Aan de andere kant wordt de prijs momenteel vooral bepaald door het feit dat het een technische innovatie is die momenteel maar in zeer kleine aantallen wordt verkocht - dit drijft natuurlijk de prijs op. In andere landen, zoals Japan, liggen de zaken in sommige gevallen al anders, waar deze kachels al geruime tijd tot de verwarmingstechnologieën behoren waar veel vraag naar is, wat een impact heeft op de prijs. Wat hier is gezegd, kan zich in slechts een paar jaar tijd heel anders gedragen, als de vraag in de toekomst sterk toeneemt - hiermee moet altijd rekening worden gehouden.

Momenteel moet u voor een brandstofcel-WKK-installatie voor verwarming rekening houden met kosten in de range van ongeveer 25.000 EUR tot 55.000 EUR.

Prijs brandstofcel

Klein maar krachtig - een brandstofcel kost tot € 25.000

Het duurste onderdeel is de brandstofcel zelf, hier liggen de kosten in de meeste gevallen tussen de ongeveer 15.000 euro en 25.000 euro. De rest van de kosten hebben betrekking op het extra benodigde piekbelastingsapparaat, de omvormer en de bufferopslag en de installatie. Als er ook een elektriciteitsopslagsysteem wordt toegevoegd, wordt het iets duurder.

Als er al een gasaansluiting is en er geen elektriciteitsopslag nodig is, kunnen de kosten tot 10.000 EUR lager zijn.

De door de staat toegekende subsidies kunnen vervolgens op deze bedragen worden afgetrokken - brandstofcelsystemen worden niet als klassieke WKK-eenheden beschouwd, maar hebben hun eigen subsidies.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We willen onze eengezinswoning voorzien van een moderne en toekomstgerichte verwarmingsinstallatie en daarom een ​​brandstofcelverwarming laten plaatsen. Een gasaansluiting is al aanwezig, aangezien we al eerder met gas hebben verwarmd.

Postprijs
Brandstofcel17.500 EUR
Gasverwarming als piekbelastingsapparaatEUR 3.500
Omvormer1.800 EUR
Installatie inclusief waterafvoer en afvoer6.500 EUR
Bufferopslag1.500 EUR
Totale kosten (geen rekening gehouden met subsidies)EUR 30.800

De hier getoonde kosten zijn ontstaan ​​op basis van planning met individuele wensen en bepaalde lokale omstandigheden. De kosten voor het installeren van een brandstofcelverwarmingssysteem kunnen aanzienlijk variëren in andere gevallen en met andere lokale omstandigheden.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een brandstofcelverwarming?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

  • het benodigde vermogen in kW
  • de kosten van de brandstofcel
  • het type piekbelastingsapparaat dat wordt gebruikt, de prestaties en de aanschafprijs van dit apparaat
  • de kosten van de omvormer
  • de kosten van de bufferopslag
  • de kosten voor de installatie en de nodige installatie- en aansluitwerkzaamheden
  • eventueel de kosten voor een (extra mogelijke) elektriciteitsopslag
  • eventueel de kosten voor het tot stand brengen van een gasaansluiting
  • de hoogte van de mogelijke financiering in individuele gevallen

Vraag: Welke beurzen zijn mogelijk?

Promotie van brandstofcelkosten

Financiering kan worden aangevraagd voor het gebruik van schone energie

Kostentracker-expert: Voor brandstofcelverwarming worden verschillende subsidies uit verschillende bronnen verstrekt.

Van geval tot geval moet worden beoordeeld en berekend welke financiering van welke financier in elk afzonderlijk geval het meest de moeite waard is.

Bij KfW-Bank kan een forfaitaire subsidie ​​van 5.700 euro worden verkregen, met een bijkomende vergoeding van 450 euro per 100 W systeemvermogen. Het maximale financieringsbedrag is 28.200 euro.

De BAFA-financiering is ook forfaitair, maar met € 1.900 tot € 3.500 is het aanzienlijk lager. Het strekt zich alleen uit tot beursgenoteerde systemen; indien nodig kan ook een bonus voor elektriciteitsrendement worden geclaimd.

Gaat het om grotere systemen (minimaal 5 apparaten) en de installatie in een bedrijf, dan kan voor de genoemde apparaten ook financiering vanuit de BMVI in aanmerking komen.

Iedere gebruiker van een WKK-installatie ontvangt ook de zogenaamde WKK-toeslag. Als u uw eigen elektriciteit gebruikt, bedraagt ​​deze subsidie ​​ 0,04 EUR per kWh, bij levering aan het net komt er doorgaans ongeveer 0,03 EUR per kWh bij, plus er is een WKK-subsidie ​​van 0,08 EUR per kWh als evenals een subsidie ​​via de vermeden netwerkkosten. Dit betekent dat de eerste 60.000 vollasturen gesubsidieerd kunnen worden met in totaal 8,5 cent tot 11,8 cent per opgewekte kWh elektriciteit.

Aan het hoofddouanekantoor kan je dan 0,55 EUR extra krijgen voor elke verbruikte kWh aardgas (terugbetaling energiebelasting).