Brandweerkosten bij vals alarm

brandbestrijding kost vals alarm

De brandweerwetten van de afzonderlijke deelstaten bepalen zeker dat in sommige gevallen de kosten van een brandweer doorgerekend kunnen worden aan een vervuiler. In dit geval kunnen de getroffenen aanzienlijke kosten maken. In ons interview hebben we de kostentracker gevraagd hoe hoog deze kosten kunnen zijn.

Vraag: Wanneer moet u betalen voor een vals alarm of voor een brandweer - en hoe duur is dat?

Kostentracker expert: Allereerst: voor de inzet van een brandweer, ook bij vals alarm, hoeft u niet altijd direct te betalen.

De belangrijkste redenen om de kosten door te berekenen aan de persoon die de operatie heeft veroorzaakt, zijn ofwel opzettelijk (bv. Grapjes) ofwel grove nalatigheid die de operatie heeft veroorzaakt. De rechtbanken beoordeelden het echter soms als grove nalatigheid als men achteloos voedsel op het fornuis vergeet en het daaropvolgende aanbranden van een maaltijd vervolgens naar een brandweer leidt.

brandbestrijding kost vals alarm

De kosten voor het inzetten van een brandweer kunnen snel hoog oplopen.

De kosten die dan worden gefactureerd, kunnen echter aanzienlijk zijn: Berlin compenseert de kosten voor elke afzonderlijke minuut van gebruik bijvoorbeeld met EUR 4,70. Alleen ongerechtvaardigd gebruik van kraanwagens is daar nog duurder, daarvoor wordt 11,70 euro per minuut gebruik gefactureerd. Als brandweer en ambulance door een onterechte missie tegelijk bij elkaar komen, moet je natuurlijk beide betalen.

De gemeenten nemen de kosten voor hun rekening

Zolang er echter een redelijk gerechtvaardigde reden is dat de brandweer moet intrekken of tenminste redelijkerwijs kan vermoeden dat er mensen in gevaar kunnen zijn, wordt er normaliter geen factuur opgemaakt. De gemeenschap draagt ​​dan de kosten voor de operaties. Over het algemeen hoeft u zich nergens zorgen over te maken, zolang men niet met opzet of door grove nalatigheid een operatie start. Het is beter om de brandweer een keer te vaak te bellen dan er van af te zien als het echt aan te raden is.

In rekening gebrachte kosten kunnen in twijfel worden getrokken

Als u van mening bent dat de kosten ten onrechte in rekening zijn gebracht, kunt u zich natuurlijk verdedigen. Ook het in rekening gebrachte bedrag aan kosten kan in twijfel worden getrokken - verzoekkosten die worden doorberekend aan de veroorzaker worden door de rechter niet zelden als te hoog aangemerkt in een procedure en het bedrag dat niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Vals alarm in brandmeldinstallaties

brandbestrijding kost vals alarm

Als brandmeldinstallaties een vals alarm activeren, ontstaan ​​er niet direct kosten.

Bij brandmeldinstallaties met automatische aansluiting op de brandweer kunnen vaak vals alarm optreden. Niet al deze missies brengen een vast bedrag in rekening voor het valse alarm, maar ongeveer de helft doet dat wel. Ook hier zijn de triggers veelal vermijdbare alarmen, bijvoorbeeld door ontoelaatbaar werk zonder de brandmeldinstallatie op de betreffende plaats uit te schakelen (bijv. Stofvorming tijdens bouwwerkzaamheden). Bij technische storingen in het gebied van het systeem of op andere gebieden worden echter vaak geen operationele kosten in rekening gebracht.

De inzetkosten die de brandweer in rekening brengt voor een vermijdbaar vals alarm is altijd afhankelijk van de individuele brandweer ter plaatse. De kosten zijn terug te vinden in de aansluitvoorwaarden. Bij het verlaten van een brandweerauto zijn over het algemeen kosten van EUR 200 tot 400 te verwachten, in kritieke gebieden zoals ziekenhuizen worden meestal meerdere brandweerwagens tegelijkertijd verrekend, de kosten kunnen dienovereenkomstig worden hoger. In dergelijke gevallen kunt u gewoonlijk uitgaan van bedrijfskosten van van 600 EUR tot 700 EUR, vaak zelfs meer.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In ons bedrijf vinden renovatiewerkzaamheden plaats. Het brandalarmsysteem wordt geactiveerd door de enorme hoeveelheid stof die wordt gegenereerd en de warmte die wordt gegenereerd tijdens het lassen. Vanwege het gevaar in ons bedrijf en het hoge aantal medewerkers komt de brandweer met twee complete brandweerwagens aan. Wij moeten dan de kosten betalen voor onnodig gebruik.

Postprijs
Forfaitair vals alarm, 2 brandblustreinen693 EUR
Totale kosten ermee693 EUR

Het hier getoonde bedrag van de vaste vergoeding heeft alleen betrekking op de tarieven van een brandweer op een bepaalde locatie met individuele bedrijfsomstandigheden. De kosten van andere false positives kunnen ook variëren.

Vraag: Waar zijn de kosten van een vals positief van afhankelijk?

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • of de missie opzettelijk of door grove nalatigheid is gestart
  • of het nu gaat om een ​​persoonlijk alarm of een vals alarm van het brandmeldsysteem (forfaitair tarief voor doorschakeling)
  • de gebruiksduur (facturering van minuten gebruik)
  • de operationele sterkte in het betreffende geval (aantal brandweerwagens, kraanwagens, etc.)