Bakstenen: deze prijzen kunnen van toepassing zijn

baksteen prijzen

Wie muren bouwt, heeft stenen nodig. De prijzen voor stenen kunnen echter sterk variëren. De kostentracker-expert legt in een interview uit welke kosten je moet uitrekenen voor welk type steen.

Vraag: In welke categorieën kun je stenen grofweg indelen?

Kostentracker-expert: U kunt de stenen het beste verdelen volgens het uitgangsmateriaal:

 • Betonblokken
 • kunstmatige stenen (dit omvat ook stenen, klinker en alle andere industrieel vervaardigde stenen)
 • Natuursteen (die direct uit de natuur kan worden gewonnen)

Uiteraard kunt u binnen deze groepen verder onderverdelen - voor natuursteen bijvoorbeeld naar steensoort. Vooral bij natuursteen kunnen de prijsverschillen erg groot zijn.

Vraag: Wat kosten stenen meestal?

baksteen prijzen

Goedkope stenen kosten ongeveer 14 € per vierkante meter

Kostentracker-expert: dit opent een zeer breed prijsbereik.

Als je de prijzen van bakstenen omrekent naar vierkante meters metselwerk, kosten de goedkoopste bakstenen 14 EUR per m² metselwerk, terwijl de prijzen van dure natuursteen variëren van tot 1.000 EUR per m² metselwerk. of zelfs sterker> bereikt.

Deze prijs is alleen van toepassing op de stenen, niet op de verwerking ervan. Voor het leggen van bepaalde muurvormen kan tot 350 EUR per m² metselwerk worden toegevoegd (bv. Wanneer de metselaar een droge stenen muur plaatst).

Enkele prijsvoorbeelden voor typische stenen:

SteensoortPrijs per m² metselwerkoppervlak
Hol blok, 11,5 cm dikongeveer 28 EUR per m² tot 32 EUR per m²
Hol blok, 36,5 cm dikongeveer 14 euro per m² tot 16 euro per m²
Kalkzandsteen, 11,5 cm dikongeveer 15 EUR per m² tot 25 EUR per m²
Kalkzandsteen, 17,5 cm dikongeveer 27 euro per m² tot 30 euro per m²
Geperforeerde baksteen, 11,5 cm dikongeveer 15 EUR per m² tot 18 EUR per m²
Geperforeerde baksteen, 36,5 cm dikongeveer 45 EUR per m² tot 50 EUR per m²
Cellenbetonblok, 36,5 cm dikongeveer 50 EUR per m² tot 55 EUR per m²
Decoratief betonblokongeveer 50 EUR per m²
Betonnen steen - sjaalsteenongeveer 25 EUR per m²
Betonblok - hol blokongeveer 35 EUR per m²
Steengroeve, natuursteen onbewerktongeveer 40 EUR per m² tot 60 EUR per m²
Systeemstenen (natuursteen)ongeveer 250 EUR per m²
Graniet (natuursteen)ongeveer 600 EUR per m² tot 1.000 EUR per m²

Dit zijn natuurlijk alleen losse prijzen voor specifieke stenen en steenformaten. De prijzen voor stenen in verschillende afmetingen of uitvoeringen kunnen ook aanzienlijk afwijken van deze prijzen.

Onze prijsvoorbeelden laten echter al zien dat een vierkante meter metselwerk zeer verschillende prijzen kan hebben, afhankelijk van het type steen dat wordt gebruikt.

Vraag: Van welke factoren is de prijs van stenen meestal afhankelijk?

Kostentracker-expert: hier moeten zeer verschillende factoren in overweging worden genomen:

 • de steenklasse
 • het steen materiaal
 • het type en ontwerp van een steen
 • de afmetingen van een steen
 • de steensoort (voor natuursteen)
 • het type verwerking (voor natuursteen)

Al deze factoren zorgen voor enorme prijsverschillen voor de verschillende stenen.

Vraag: In hoeverre spelen de steenklasse of het steenmateriaal een rol in de prijs van metselstenen?

baksteen prijzen

Betonblokken zijn goedkoper dan natuursteen

Kostentracker-expert: we kunnen eerst een grens trekken tussen kunststenen en betonstenen en natuurstenen.

Alle kunstmatige stenen en betonblokken zijn over het algemeen lager of iets meer dan 50 EUR per m² metselwerk. In bijna alle gevallen zijn natuursteen meer dan 100 EUR per m² metselwerk.

Het steenmateriaal speelt ook een rol:

Kalkzandsteen is iets voordeliger dan bakstenen vanwege het minder energie-intensieve fabricageproces. Cellenbeton is vaak iets duurder dan bakstenen. Betonblokken zijn goedkoper dan de meeste stenen.

Maar dit zijn slechts ruwe prijsontwikkelingen. Op elk gebied kunnen hierop uitzonderingen zijn.

Vraag: In hoeverre beïnvloeden het type en ontwerp van de steen en zijn afmetingen de prijs?

baksteen prijzen

Stenen met isolatie zijn duurder dan stenen zonder isolatie

Kostentracker-expert: Een zeer moderne, effectief thermisch geïsoleerde verticaal geperforeerde steen is natuurlijk altijd duurder dan een gewone steen zonder isolatie. Ook voor plan- en metselstenen zijn er prijsverschillen in het cellenbetongebied. En tot slot kost een eenvoudig vormblok meestal minder dan een massief betonblok.

Je moet dus altijd bepalen welk type steen je met een ander wilt vergelijken - anders vergelijk je appels met peren. Elke steen heeft een specifieke functie en specifieke toepassingsgebieden.

Ook de maat van een steen is van belang: bakstenen die bijvoorbeeld een groter formaat hebben, zorgen bij het metselen voor een grotere wanddikte, dan hebben ze natuurlijk ook een hogere prijs per m².

Vraag: En in hoeverre is de steensoort bepalend voor de prijs van natuursteen?

Kostentracker-expert: in hoge mate kunnen de prijzen van natuursteen sterk variëren. Hier speelt echter niet alleen de steensoort, maar ook de soort bewerking van de steen een rol als prijsfactor.

Als het om steensoorten gaat, zijn er enkele goedkope steensoorten - dat zijn ze

 • de meeste soorten zandsteen
 • de meeste kalksteen
 • sommige gneissen en
 • sommige porfier
baksteen prijzen

Natuurstenen zijn aanzienlijk duurder dan kunstmatige stenen zoals bakstenen

Hier liggen de prijzen meestal in het bereik van 80 EUR per ton tot 150 EUR per ton. Natuurstenen worden op gewicht verhandeld - afhankelijk van het gewicht van de steen geeft een ton een ander aantal m³ muur. Dat moet je in dit geval altijd omrekenen. Voor 1 m³ metselwerk is in veel gevallen circa 1,8 ton natuursteen nodig.

Tot de dure steensoorten behoren bijvoorbeeld graniet: hier zijn de prijzen al ruim boven de 200 EUR per ton, prijzen van 400 EUR per ton kunnen zeker voorkomen. Zeldzame en bijzonder hoogwaardige stenen, zoals Juramarmer, zijn zelfs nog duurder.

Ook de vorm van bewerking maakt een verschil voor de prijs: onbewerkte stenen zijn doorgaans beduidend voordeliger dan stenen die zijn gezaagd of gezaagd (zogenaamde "hamervaste" stenen). Vaak kun je onbewerkte, ongesorteerde stenen - bijvoorbeeld in steengroeven - bijzonder goedkoop krijgen.

Keien vormen een uitzondering op deze regel: deze stenen, die door het water zijn geslepen, zijn meestal - hoewel ze onbewerkt en zeer gevoelig zijn - nauwelijks onder de 160 EUR per ton te vinden.