Buitenbepleistering: u moet deze prijzen inschatten

prijzen van buitenpleister

Bij het bouwen van een nieuw gebouw of het renoveren van een oud gebouw zijn er kosten die gemakkelijk kunnen worden onderschat - dit geldt ook voor buitenpleister. De kostentracker-expert legt in een interview uit welke prijzen doorgaans in rekening worden gebracht voor het bepleisteren van de gevel.

Vraag: Waarom worden de kosten van pleisterwerk zo vaak onderschat?

Kostentracker-expert: vaak worden alleen de kosten voor het schoonmaakmateriaal gezien, die eigenlijk erg laag zijn, maar niet de moeite die erachter zit.

Bij het stukadoorswerk komt er veel bijwerk aan de orde - van de steiger tot de meerlaagse pleisterconstructie tot het daaropvolgende schilderen van de gevel.

Uiteraard moet u ook voor deze werkzaamheden betalen, vaak hoge meerwerkzaamheden als u tegelijkertijd thermische isolatie wilt of moet aanbrengen. Ook hier zijn de materiaalkosten beheersbaar, maar de installatie door het gespecialiseerde bedrijf kan toch duur zijn.

Vraag: Wat kost het pleisteren van een gevel meestal?

prijzen van buitenpleister

Reken minimaal € 25, - per vierkante meter bij het bepleisteren van de gevel

Kostentracker-expert: dat is in het algemeen moeilijk te zeggen omdat er met veel verschillende factoren rekening moet worden gehouden.

In het algemeen kunt u echter uitgaan van ongeveer 25 EUR per m² tot 55 EUR per m² als er eenvoudige standaard pleistersystemen worden gebruikt en er zijn geen speciale omstandigheden.

Als er thermische isolatie is, moet u bijkomende kosten aanvaarden van minimum 45 EUR per m² tot 60 EUR per m², afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal en het type bevestiging. Totale kosten van 120 EUR per m² tot 140 EUR per m² zijn vaak niet ongewoon.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

Een gevel van 100 m² wordt volledig opnieuw gepleisterd. De gevelhoogte is in dit geval 8 m, het is een glad gevelvlak zonder uitsteeksels en extra randen. Pleisterwerk moet gebeuren met een eenvoudig, eenkleurig standaardpleistersysteem zonder speciale structuur voor de afwerkpleister.

Postprijs
Steiger inclusief steigerhuur voor 3 weken780 EUR
Gipsmateriaal en gipsrails compleet1.140 EUR
Werkprestaties4.700 EUR
totale prijsEUR 6.620
Kosten per m² geveloppervlak66,20 EUR
prijzen van buitenpleister

De arbeidskosten zijn meestal aanzienlijk duurder dan de materiaalkosten

Dit is natuurlijk slechts een kostenvoorbeeld. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het toegepaste stukadoorsysteem kunnen de kosten voor buitenbepleistering op andere gebouwen ook aanzienlijk variëren.

Ons prijsvoorbeeld laat echter al zien dat de kosten voor de buitenpleister beduidend hoger zijn dan de pure materiaalkosten. In dit geval maken de kosten voor het gips en alle andere benodigde materialen slechts ongeveer 20% van de totale kosten uit.

Vraag: Van welke factoren hangt de prijs van de externe pleister meestal af?

Cost Tracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

  • de afmetingen en de hoogte van de gevel alsook de totale gevelmaat
  • de uitvoering van de gevel
  • de bestaande ondergrond op het geveloppervlak en zijn eigenschappen
  • of er al dan niet een thermisch isolatiesysteem is geïnstalleerd

Met al deze factoren moet rekening worden gehouden bij het schatten van de prijs van buitenpleisterwerk. In de regel kan alleen een gespecialiseerd bedrijf na een bezoek een echt goed onderbouwde en betrouwbare kostenraming geven - men moet voorzichtiger zijn met "blinde" forfaitaire prijzen.

Vraag: In hoeverre spelen de maatvoering van de gevel een rol?

Kostentracker-expert: de geveldimensies hebben meerdere betekenissen:

  • voor de materiaalkosten
  • voor de kosten van arbeid en
  • voor de steigerkosten

Gewoonlijk worden de kosten voor de buitenpleister berekend op basis van de grootte van het geveloppervlak - dit maakt een schatting mogelijk van het materiaalverbruik en de werktijd.

prijzen van buitenpleister

Steigerkosten moeten worden meegerekend

Bij grotere oppervlakten kan de prijs per vierkante meter soms wat goedkoper zijn omdat de totale besteding wat gerelativeerd wordt door het grotere oppervlak.

De steigerkosten worden doorgaans ook berekend op basis van de grootte van het te storten geveloppervlak. Aangezien steigers van steigerklasse 4 - 6 gebruikt moeten worden voor stukadoorswerk, kunt u uitgaan van steigerprijzen in de range van 6 EUR per m² tot 12 EUR per m² geveloppervlak - maar dit kan sterk variëren van regio naar regio.

Ook bij steigers speelt de maximale werkhoogte een rol. Als een gevel hoger is dan 10 m, kunnen de kosten voor de steiger iets hoger zijn.

Vraag: De textuur van de gevel speelt ook een rol? Wat betekent het?

Kostentracker-expert: precies. Hier zijn ook enkele dingen die belangrijk zijn:

  • de aard van de ondergrond
  • het gevelontwerp (randen, ornamenten, reliëfs)
  • de aanwezigheid van erkers, uitsteeksels en dergelijke

Gevels met uitsteeksels en randen zijn veel moeilijker te bepleisteren dan gladde, rechte gevelvlakken. De inspanning die nodig is om met de hand te bewerken, kan vaak erg hoog zijn.

Hetzelfde geldt ook voor erkers of geveluitsteeksels, die ook het werk bemoeilijken en het bedrijf kosten die het werk uitvoeren. In beide gevallen heeft dit doorgaans een aanzienlijke invloed op de prijs.

Een ondergrond die ongelijk is of de pleister in het algemeen slecht laat hechten, moet vaak vooraf omslachtig worden voorbereid, of speciale, dan moeten veel duurdere pleistersystemen worden gebruikt.

Vraag: Wat wordt er eigenlijk bedoeld met een “stukadoorsysteem”?

prijzen van buitenpleister

Pleisters worden in meerdere lagen aangebracht

Kostentracker-expert: een pleisterwerk buitenshuis is over het algemeen meerlagig. Spuitmortel en primer zorgen voor een goede hechting van de pleisterlagen - dit zijn de eerste twee lagen.

Hierover wordt vervolgens een verdekte pleister aangebracht, waarna een toplaag van pleister wordt aangebracht, die op een speciale manier speciaal gekleurd of gestructureerd kan worden.

Het geheel van deze lagen, die qua materiaal altijd precies op elkaar zijn afgestemd, wordt dan het “pleistersysteem” genoemd.

Bij standaard pleistersystemen worden in de meeste gevallen de kosten van alle lagen gewoon bij elkaar opgeteld voor een berekening, ook al hebben de verschillende materialen natuurlijk verschillende individuele prijzen.

De toegepaste pleistersystemen kunnen alleen afzonderlijk voor afzonderlijke lagen in overeenstemming met de ondergrond worden gepland als er speciale vereisten zijn.

Vraag: Er was al sprake van thermische isolatie - is het verplicht om thermische isolatie toe te passen bij pleisterwerk?

Kostentracker-expert: er is een verplichting om alleen te isoleren voor gebouwen die vóór 1983 zijn gebouwd. Voor dergelijke gebouwen vereist de EnEV gevelisolatie als de gevel nieuw gestuukt is (maar dit geldt meestal niet voor alleen het schilderen van de gevel).

In dit geval moet u natuurlijk rekening houden met aanzienlijk hogere kosten. Met de oppervlakte van ons huis in het kostenvoorbeeld, zou dit zeker een meerkost zijn van minstens 5.000 EUR, de totale kosten van 11.500 EUR tot 13.500 EUR zouden dan zijn best denkbaar.

Van de wettelijke isolatieverplichting kunt u in de regel alleen ontheffen als het gaat om een ​​monumentaal pand waarvan de gevel het waard is om te behouden, of als isolatie van de gevel economisch niet verantwoord is.

Vraag: Hoe weet u of isolatie economisch is?

Kostentracker-expert: in de regel wordt aangenomen dat de isolatie tamelijk oneconomisch is als de kosten voor isolatie niet binnen een redelijk redelijke termijn worden afgeschreven.

In ons voorbeeld zou dit betekenen dat je met de isolatie minimaal zo'n 300 à 400 euro per jaar aan energiekosten moet besparen, anders loont de onderneming niet.

In principe moet de niet-bestaande economische levensvatbaarheid echter altijd worden bepaald door een overeenkomstige deskundige, de kosten voor een deskundig oordeel bedragen meestal ongeveer 1.000 EUR. Maar dat is nog steeds goedkoper dan de kosten van gevelisolatie.

Vraag: Waar moet je nog meer op letten bij een gipsgevel? Wat als je de gevel bekleedt in plaats van bepleisterd?

prijzen van buitenpleister

Er zijn goedkope alternatieven voor de gipsgevel

Kostentracker-expert: dat is een heel interessant punt - stukadoorswerk is altijd maar één optie voor gevelontwerp. Qua kosten is het niet de goedkoopste optie, maar eerder de duurste.

Bij een gipsgevel moet u rekening houden met regelmatige vervolgkosten. Deze ontstaan ​​door regelmatig de gevel te schilderen, wat bij gevelbekleding niet nodig is.

Laten we dat vergelijken aan de hand van ons kostenvoorbeeld:

In het eerste geval hebben we de gevel gepleisterd, zoals in ons voorbeeld. In het tweede geval laten we de gevel bekleden met goedkope klinkersteenstrippen en in het derde geval gebruiken we een eenvoudige gevelbekleding van kunststof. Laten we aannemen dat de periode van overweging 40 jaar is.

KostenfactorGips gevelBakstenen gevelKunststof bekleding
Fabricagekosten van de gevelEUR 6.620ongeveer 7.000 EUR - 8.000 EURongeveer 7.500 EUR - 9.000 EUR
Laat de gevel vier keer schilderenongeveer 16.000 - 18.000 EUR0 EUR0EUR
totale prijsongeveer 22.600 EUR - 24.600 EURongeveer 7.000 EUR - 8.000 EURongeveer 7.500 EUR - 9.000 EUR

De vergelijking van de kosten is dus duidelijk. Het schilderen van de gevel brengt ook hoge kosten met zich mee die niet van toepassing zijn op gevelbekleding.

In dit geval hebben we alleen gekozen voor het eenvoudigste bekledingsontwerp uit het lagere prijssegment - er kunnen echter ook hogere totale kosten ontstaan ​​voor de gepleisterde gevel met hoogwaardige ontwerpen, waardoor de kostenvergelijking in evenwicht zou blijven.

Zelfs met isolatie zouden de kostenverschillen dan ongeveer hetzelfde zijn, alleen kan het installeren van isolatieklinker iets duurder zijn.

In termen van kostenverschillen zijn er echter niet al te veel veranderingen op de lange termijn - gepleisterde gevels hebben duidelijk hogere onderhoudskosten dan elk type gevelbekleding.

U kunt ook besparen op klinkersteenstrippen door ze zelf te bevestigen - dit is veel gemakkelijker voor leken dan het stukadoren van een gevel en voor steenstrips betaalt u meestal niet meer dan ongeveer 20 EUR per m² tot 30 EUR per m² .