Cementdekvloer: deze prijzen moet u berekenen

cement dekvloer prijzen
Cementdekvloer kent verschillende toepassingsgebieden

Cementdekvloer is de goedkoopste en meest stabiele dekvloer. Om deze reden wordt het vrij vaak gebruikt, zelfs als dekvloeren van anhydriet de laatste jaren steeds populairder zijn geworden. De cost tracker-expert legt in een interview uit wat een cementdekvloer kan kosten en wat de prijs van plaatsing bepaalt.

Vraag: Allereerst: wat moet u weten over cementdekvloeren?

Kostentracker-expert: cementdekvloer is, zoals reeds vermeld, het goedkoopste type dekvloer. Dit is ook geen wonder - het bestaat meestal alleen uit aggregaat, cement en toegevoegd water. Cementdekvloer is dus eigenlijk een soort beton.

Een cementdekvloer kan echter op heel verschillende manieren worden geïnstalleerd:

 • als samengestelde dekvloer,
 • als dekvloer op een scheidingslaag
 • als dekvloer op een isolatielaag
 • als dekvloer voor verwarming
 • als een vloeiende dekvloer

Elke installatietype heeft dan ook een impact op de kosten, die dan telkens weer anders kunnen zijn.

Vraag: Wat kost een cementdekvloer in het algemeen?

cement dekvloer prijzen

De kosten voor cementdekvloeren worden meestal nauwelijks opgemerkt bij het bouwen van een huis

Kostentracker expert: grofweg kan men zeggen dat cementdekvloer ongeveer tussen 20 en 40 EUR per m² kost, afhankelijk van het type installatie en het bedrijf dat de werken uitvoert.

Men ziet deze kosten echter pas bewust als men vervolgens een chape vernieuwt of plaatst - bij het bouwen van een huis is de chape-installatie "standaard" en gaan de kosten meestal verloren in veel andere kleine zaken.

Een kostenvoorbeeld uit de praktijk:

Bij een gelijkvloers van 70 m² wordt de cementdekvloer zwevend op een isolatielaag gelegd, de opbouwhoogte is in ons geval 60 mm. In dit geval willen we reiskosten en kosten voor bouwplaatsmaterieel weglaten.

Postprijs
Dekvloer materiaal770 EUR
Installatie van de dekvloer - arbeidskosten560 EUR
Folie met installatie550 EUR
30 mm isolatie en randisolatiestroken265 EUR
totale prijs2.145 EUR

Vraag: Van welke factoren zijn de prijs van de dekvloer en de plaatsing van de dekvloer in principe afhankelijk?

Kostentracker-expert: Bij de uiteindelijke prijs spelen een aantal factoren een rol:

 • het type dekvloerinstallatie
 • de bouwhoogte van de dekvloer
 • de grootte van het gebied waarop de cementdekvloer zal worden geïnstalleerd
 • de aanvullende materialen die nodig zijn voor de installatie
 • het ontwerp en de dikte van de isolatielaag

In bovenstaand voorbeeld kon je al zien dat er naast de installatie nog een paar andere factoren een rol spelen. In feite zijn de totale kosten aanzienlijk afhankelijk van verschillende factoren.

Vraag: Waarom speelt het type dekvloerinstallatie een rol in de prijs?

Kostentracker-expert: afhankelijk van hoe de dekvloer is geïnstalleerd, kunnen de kosten aanzienlijk variëren. Elke installatiemethode vereist een andere hoeveelheid inspanning, en sommige installatiemethoden vereisen ook extra materiaal, zoals isolatie.

cement dekvloer prijzen

Er zijn verschillende manieren om een ​​cementdekvloer te installeren

Bij een verlijmde dekvloer moet de betonvloer worden gestraald om een ​​goede hechting te verkrijgen, d.w.z. een goede hechting.

Bij dekvloer op een scheidingslaag wordt ook een film aangebracht om de dekvloer los te koppelen van de ondervloer. Indien deze tevens losgekoppeld wordt van de zijwanden ontstaat een zogenaamde zwevende cementdekvloer. Een dekvloer op een isolatielaag heeft nog steeds isolatie nodig; aan de zijkanten worden randisolatiestrips aangebracht om de dekvloer los te koppelen.

Een vloeiende dekvloer wordt op een andere manier aangebracht, meestal met een zogenaamd afvoerblok en een drukslang. De dekvloer hoeft achteraf niet te worden verdicht, maar moet in sommige gevallen achteraf geschuurd worden.

Al deze verschillen in afwerking zie je natuurlijk ook terug in de prijs.

Vraag: Zijn er verschillende opbouwhoogtes voor de dekvloer?

Cost tracker expert: Ja, de constructiehoogte is altijd afhankelijk van de specifieke eisen van de chape. Er wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 • het benodigde draagvermogen van de chape
 • de vereiste buigsterkte en druksterkte
 • het respectieve type installatie
 • de hardheidsklasse (aangegeven met "F", d.w.z. ongeveer F4 of F7)

In veel gevallen wordt gekozen voor een inbouwhoogte van 60 mm, bij sommige inbouwsoorten mag echter volgens DIN 18560 de inbouwhoogte maximaal 40 mm tot 50 mm bedragen.

Bij andere soorten installatie is ofwel een minimale installatiehoogte vereist, bij verwarmde dekvloer een minimale afdekking boven de geïnstalleerde verwarmingsbuizen. Hoe hoog de dekvloer moet worden gebouwd, verschilt van geval tot geval.

Vraag: Wat voor invloed heeft de inbouwhoogte dan op de prijs?

Kostentracker-expert: over materiaalkosten. Cementdekvloer kost ongeveer 1,50 EUR - 2 EUR per m² bij een constructiehoogte van 1 cm. Elke centimeter opbouwhoogte verhoogt dus de prijs per vierkante meter van de cementdekvloer, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

BouwhoogtePrijs per m²
1 cm (rekenbasis)1,50 EUR per m² tot 2 EUR per m²
30 mm installatiehoogte of minimale dekking4,50 EUR per m² tot 6 EUR per m²
40 mm installatiehoogte of minimale dekking6 EUR per m² - 8 EUR per m²
50 mm inbouwhoogte7,50 EUR per m² tot 10 EUR per m²
60 mm inbouwhoogte9 EUR per m² tot 12 EUR per m²

De tabel laat al zien hoe verschillend de prijzen kunnen zijn. Als we dit extrapoleren naar ons voorbeeld met een oppervlakte van 70 m², zijn er behoorlijk grote verschillen in de prijs van materialen voor verschillende installatiehoogtes:

BouwhoogteMateriële prijs
Minimaal 30 mm overlapping315 EUR tot 420 EUR totale prijs
40 mm inbouwhoogte420 EUR tot 560 EUR totale prijs
60 mm inbouwhoogte630 EUR tot 840 EUR totale prijs

Op een relatief klein oppervlak kan alleen al door de montagehoogte een verschil in de totale kosten oplopen tot wel € 500, -. Dat is in ons voorbeeld minimaal 25% van de totale kosten.

Vraag: Dus de oppervlakte speelt een rol bij de kosten, vooral in relatie tot het materiaalverbruik?

cement dekvloer prijzen

Voor grotere oppervlakten zijn de arbeidskosten per meter lager

Kostentracker-expert: niet alleen, maar ook in relatie tot arbeidskosten, is de oppervlakte een belangrijke prijsfactor. In de meeste gevallen rekenen dekvloerlagen tussen 4 EUR per m² en 13 EUR per m² voor de plaatsing van de dekvloer.

Deze kosten zijn in wezen gebaseerd op de grootte van het oppervlak waarop de dekvloer is geïnstalleerd. Hoe meer vierkante meters dekvloer er wordt gelegd, hoe lager het loon per vierkante meter.

Een oppervlakte van 20 m² met een loon van 9 EUR veroorzaakt loonkosten van 180 EUR. Anderzijds veroorzaakt een oppervlakte van 75 m² met 4 euro arbeidskosten slechts 300 euro aan arbeidskosten, hoewel de oppervlakte bijna 4 keer zo groot is.

Vraag: Welke aanvullende materialen kunnen nodig zijn voor de plaatsing van de cementdekvloer?

Kostentracker-expert: dit kunnen zeer verschillende materialen zijn. Voor bijvoorbeeld een dekvloer op een scheidingslaag (zoals in ons kostenvoorbeeld) is een folie nodig die ook moet worden aangebracht.

cement dekvloer prijzen
Onder de cementdekvloer kan een isolatielaag of een scheidingslaag worden aangebracht

Voor de folie (scheidingslaag) inclusief de plaatsing moet u doorgaans tussen 7 EUR per m² en 9 EUR per m² rekenen. Ook zogenaamd chape-papier kan worden gebruikt, maar dit komt in de praktijk niet veel voor.

Randisolatiestroken zijn nodig waar een dekvloer zijdelings moet worden ontkoppeld. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, maar veroorzaken meestal slechts geringe meerkosten.

Hetzelfde geldt voor wapening, wat soms nodig is. De wapeningsroosters die in de dekvloer worden gebruikt, veroorzaken meestal ook slechts lage meerkosten.

Vraag: En dan moet de dekvloerisolatie worden meegenomen, toch?

Kostentracker-expert: ja, dat klopt. In het algemeen wordt bij dekvloeren op een isolatielaag of bij verwarmde dekvloeren (boven vloerverwarming) ook isolatie onder de dekvloer gelegd, met de scheidingslaag bovenop.

De kosten voor isolatie kunnen echter sterk variëren, afhankelijk van het type isolatie en de toegepaste isolatiedikte. In de regel worden vaste isolatiematerialen gebruikt, maar losse isolatie komt minder vaak voor.

Bij de gebruikelijke isolatiematerialen zorgt vooral de isolatiedikte voor forse prijsverschillen. De minimale dikte voor de isolatie is 20 mm, maar isolatiediktes van 50 mm of zelfs meer komen ook veel voor. Dit heeft uiteraard invloed op de prijs per vierkante meter voor de isolatie, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Dikte van de isolatielaagPrijs per m² isolatie
20 mm1,50 EUR per m² tot 3 EUR per m²
30 mm€ 2,50 per m² tot € 3,50 per m²
40 mm3 EUR per m² tot 4 EUR per m²
50 mm4 EUR per m² tot 6 EUR per m²
hogere sterktestot 9 EUR per m²

Als je deze kosten vanaf het begin omrekent naar ons kostenvoorbeeld, is er een verschil van ongeveer 250 EUR in de totale kosten tussen de minimale isolatie en 50 mm dikke isolatie - ofwel 10% van de totale prijs.

In ons voorbeeld zou het verschil tussen maximale en minimale isolatie meer dan 500 euro bedragen, opnieuw ongeveer een kwart van de totale installatiekosten.

Vraag: Hoe kunt u kosten besparen op cementdekvloeren?

Cost Tracker-expert: voornamelijk door verschillende aanbiedingen te krijgen en prijzen te vergelijken. De verschillen tussen individuele dekvloerleggers kunnen aanzienlijk zijn.

Als een aanbieding echter aanzienlijk onder de hier vermelde richtwaarden ligt, moet u altijd voorzichtig zijn. Grotere prijsverschillen op dit gebied worden alleen gekocht bij gebrek aan kwaliteit - en dat moet je niet riskeren met dekvloer. Blaasvorming, onvoldoende draagkracht op afzonderlijke plaatsen of een oneffen dekvloerconstructie kunnen na enkele jaren tot ernstige schade leiden. Een renovatie kan dan buitengewoon tijdrovend en kostbaar zijn.

Anders kunnen noch op de voorgeschreven structuur, noch op individueel werk echt kosten worden bespaard. Bij het zelf leggen van de dekvloer kunt u weinig doen.

Vraag: Is het mogelijk om de dekvloer zelf te leggen om kosten te besparen?

Kostentracker-expert: dit is absoluut niet aan te raden. Cementdekvloer kan vrij goedkoop worden gekocht, maar de installatie vereist nogal wat vaardigheid en expertise. Je moet ook wat ervaring hebben, voor grotere gebieden heb je ook wat ervaren helpers nodig.

Tips en trucs

Als je een cv-dekvloer hebt geïnstalleerd, kan het op de lange termijn de moeite waard zijn om wat meer geld te investeren in een iets betere isolatie: zo gaat er nauwelijks warmte naar beneden en wordt de meeste warmte ook daadwerkelijk de ruimte in uitgestraald. Dit bespaart u op de lange termijn stookkosten, doordat de warmteverliezen worden geminimaliseerd en de volledige verwarmingsenergie in de ruimte beschikbaar is.