Dak verlengen - welke kosten zijn te verwachten?

dakverwijderingskosten

Een bestaande, voorheen ongebruikte zolder vertegenwoordigt een waardevolle ruimte die kan worden gebruikt voor extra woonruimte. De cost tracker expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten gemaakt kunnen worden bij het verwijderen van het dak.

Vraag: Is hokombouw de moeite waard in vergelijking met andere opties? En waar moet je op letten?

Kostentracker-expert: puur vanuit kostenperspectief is een zolderombouw bijna altijd de moeite waard - als je de kosten vergelijkt met die voor een uitbreiding van dezelfde grootte, is de dakombouw altijd aanzienlijk goedkoper.

Vergeleken met de kelderuitbreiding, die in eerste instantie eenvoudiger lijkt, wint de zolderuitbreiding meestal als het om kosten gaat. Bovendien vindt niemand het prettig om zijn lounge in de kelder te hebben en is het plaatsen van extra ramen in kelderkamers (voldoende ramen zijn vereist voor alle woonruimtes) niet altijd geheel onproblematisch.

Bij het ombouwen van het dak moet u altijd rekening houden met de vorm van het dak en de dakhelling.

Dakverlengingen zijn heel goed mogelijk met het schuine dak, het scheve schilddak en het mansardedak. In dit geval dient de dakhelling indien mogelijk meer dan 35 ° te zijn, zeer steile daken met een dakhelling van 50 ° zijn ideaal voor uitbreiding.

dakverwijderingskosten

Daken met een hoge hellingshoek zijn bijzonder geschikt voor uitbreiding

Hoe hoger de dakhelling, hoe meer bruikbare ruimte je wint op de zolder - onder een mansardedak kun je vaak gemakkelijk een hele verdieping herbergen zonder merkbare verliezen.

Zelfs lessenaarsdaken zijn bijzonder geschikt voor een uitbreiding, maar bij gebouwen met een lessenaarsdak wordt de bovenverdieping onder het dak meestal sowieso al als woonruimte ingericht.

Het is vooral interessant als je kijkt naar de kosten voor de zolderconversie in een nieuwbouw: in dit geval ontstaan ​​de relatief laagste kosten.

Als bij de bouw direct vanaf het begin een zolderconversie wordt uitgevoerd, zijn de totale kosten voor de vierkante meter bruikbare woonruimte 15% tot 20% lager dan voor gebouwen zonder omgebouwd dak.

Ook tijdens de bouwfase loont het de moeite om tegelijkertijd een zolderombouw te laten uitvoeren - ook als de kamers onder het dak in eerste instantie niet worden gebruikt.

Als u van meet af aan een zolderuitbreiding plant, kunt u uw gebouw vaak navenant kleiner dimensioneren - wat weer bouwkosten bespaart.

In een oud gebouw zijn de kosten en moeite voor een zolderuitbreiding beduidend hoger, en zijn er vaak problemen als het dak niet bijzonder geschikt is voor een uitbouw (te lage stijl, schilddak, etc.). Je moet hier heel zorgvuldig plannen.

In de loop van de zolderuitbreiding moet dan ook dakisolatie worden aangebracht - hierbij loont het vaak de moeite om na te denken over opdakisolatie als het dak binnen afzienbare tijd opnieuw moet worden bekleed. De kosten zijn dan aanvankelijk hoger, maar al het nodige werk kan met weinig inspanning in één keer worden gedaan, er zijn geen koudebrugrisico's en met de nieuwe dakbedekking hoeft er gedurende 20 - 30 jaar niets vernieuwd te worden in het dakgebied.

De essentiële stappen bij een dakverlenging zijn:

 • indien nodig knie-stick verhoging
 • de dakisolatie (isolatie op het dak of isolatie onder de dakspanten en tussen de dakspanten)
 • de plaatsing van dakramen en dakkapellen
 • de binnenconstructie van de zolderruimtes (chape, vloerbedekking, wandontwerp, plaatsen van scheidingswanden)
 • de verwarmingsaansluiting
 • de aansluiting van de elektrische leidingen
 • indien nodig de aansluiting van de water- en rioolleidingen

Hier zijn echter veel individuele stappen nodig, die van geval tot geval heel andere inspanningen kunnen opleveren - daarom moet u de kosten ruim van tevoren berekenen en budgetten vastleggen, zodat het niet aanzienlijk duurder wordt dan u eigenlijk had gepland. Een goede kostenplanning vooraf is daarbij essentieel.

Vraag: Wat kost een ombouw van een hok doorgaans?

dakverwijderingskosten

Voor de uitbreiding moet de zolder vaak extra worden geïsoleerd

Kostentracker-expert: dat is natuurlijk heel moeilijk over de hele linie te zeggen - de kosten zijn altijd gebaseerd op de noodzakelijke maatregelen en de inspanning die wordt geleverd door de lokale omstandigheden.

De minimaal te verwachten kosten komen overeen met de gebruikelijke minimale kosten voor de binnenconstructie van een gebouw - dat is ongeveer 400 EUR per m² tot 500 EUR per m².

Aangezien in de meeste gevallen echter dakisolatie wordt toegevoegd en de bijbehorende dakramen moeten worden geïnstalleerd, kunnen de kosten tussen de 800 EUR per m² tot 1.000 EUR per m² liggen als u kiest voor een interieur van hoge kwaliteit.

Dit zijn echter slechts zeer grove richtwaarden die in geen enkel geval een vervanging zijn voor een exacte kostenraming in individuele gevallen.

Hier kunt u ook zien dat een zolderconversie aanzienlijk goedkoper is dan een uitbreiding: zelfs met goedkope bouwmethodes veroorzaakt het kosten van 1.400 EUR per m² tot 1.700 EUR per m² - dit wordt vaak onderschat. Als u de mogelijkheid heeft om een ​​loft om te bouwen, moet u daar uw voordeel mee doen - een uitbreiding toevoegen is sowieso veel duurder.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

In ons oude pand met voorheen ongeïsoleerd dak (dakhelling 40 °) willen we de zolder ombouwen tot woonruimte.

Ook laten we vanwege de ouderdom van het dak de dakbedekking vernieuwen; bij deze gelegenheid dient er ook dakisolatie aangebracht te worden.

Postprijs
Dakisolatie en dakbedekking volledig vernieuwdEUR 24.800
5 Installeer een dakraamEUR 3.480
Binnenafwerking van de zolder, compleet18.680 EUR
totale prijs46.960 EUR

Dit is natuurlijk maar een enkel kostenvoorbeeld dat van toepassing is op een heel specifiek individueel geval. In andere gevallen kunnen de kosten aanzienlijk verschillen.

De vernieuwing van de dakbedekking met dakisolatie veroorzaakte in ons geval zeer hoge kosten. Onderdakisolatie zou hier zeker goedkoper zijn geweest, maar de dakbedekking zou sowieso binnen een paar jaar moeten worden vernieuwd.

Dit gedraagt ​​zich in veel gevallen op dezelfde manier - een directe vernieuwing van de dakbedekking bespaart u in de meeste gevallen veel kosten vergeleken met een latere losse nieuwe dakbedekking, als deze over een paar jaar toch moet komen.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een hokconversie afhankelijk?

Kostentracker-expert: natuurlijk moet u hier rekening houden met verschillende dingen:

 • het type en de constructie van het dak en de dakhelling
 • Eventuele noodzakelijke renovatiemaatregelen op het dak (reparatie dakconstructie, nieuwe dakbedekking, etc.)
 • of een knielift nodig is
 • of dakisolatie vereist is
 • welk type dakisolatie wordt uitgevoerd
 • hoeveel dakramen zijn er nodig
 • welke kwaliteit moet worden bereikt in het interieurontwerp

Bij interieurwerkzaamheden zijn de kosten grotendeels afhankelijk van de kosten van de individuele maatregelen:

 • van de kosten van scheidingswanden en deuren
 • van de kosten van de gevelbekleding
 • van de kosten voor het installeren van de dekvloer
 • van de kosten voor wandontwerp (pleisterwerk, schilderen, behangen etc.) en voor de vloerbedekking
 • van de kosten van een eventueel ingebouwd verlaagd plafond
 • de kosten voor het leggen en aansluiten van elektrische leidingen (aantal aansluitingen, stopcontacten, etc.)
 • van de kosten voor de verwarmingsuitbreiding op zolder en indien nodig de verwarmingsaanpassing
 • van de kosten voor sanitaire aansluitingen op zolder (toilet-, water- en rioolaansluitingen)
dakverwijderingskosten

De prijzen voor de dakverlenging variëren sterk afhankelijk van de uit te voeren maatregelen

De kosten zijn enerzijds gebaseerd op de nodige technische maatregelen (dakisolatie, dakraammontage, etc.) en anderzijds op de individuele uitrustingsvereisten (ontwerp van wanden, vloeren, installatie van badkamer en keuken op zolder, enz.)

Dienovereenkomstig kunnen er zeer grote verschillen in kosten zijn. Waar je bij de technische maatregelen meestal nauwelijks speelruimte hebt, kun je met de ontwerpmaatregelen vaak veel besparen als je een beetje luxe achterwege laat. Daarnaast kun je met je eigen werk op dit gebied vaak enorm besparen op de kosten.

Vraag: De dakisolatie lijkt een belangrijke kostenfactor te zijn bij de uitbreiding - wat kost de isolatie van een dak meestal?

Kostentracker-expert: het verschilt afhankelijk van het type isolatie dat wordt gebruikt.

Op dakisolatie, waarbij het isolatiemateriaal op de spanten zit, is zeer effectief en biedt tegelijkertijd het laagste risico op koudebruggen in de dakruimte, wat vervolgens vaak leidt tot vochtschade of mal.

Om op het dak te kunnen isoleren moet echter de gehele dakbedekking (dakpannen) worden verwijderd. Deze hoge inspanning is eigenlijk alleen de moeite waard als tegelijkertijd het dak opnieuw wordt bedekt.

Als u een volledige dakvernieuwing met on-dakisolatie uitvoert, bedragen de kosten ongeveer 150 EUR per m² tot 250 EUR per m² dakoppervlak. Als u dit zou doen zonder nieuwe dakbedekking, zou de prijs alleen worden verlaagd met de materiaalkosten van de dakbedekking ( 20 EUR per m² tot 50 EUR per m²), dus het is het niet waard.

Het alternatief is om van binnenuit te isoleren. In dit geval wordt isolatiemateriaal tussen de spanten geplaatst en wordt extra isolatiemateriaal aan de binnenkant van de spant bevestigd. Een combinatie van beide methoden (tussen-spantisolatie en onder-spantisolatie) is noodzakelijk vanwege de strenge eisen van de EnEV - met alleen tussen-spantisolatie kunnen de maximaal toegestane warmteoverdrachtswaarden in de meeste gevallen niet meer gehaald worden .

De kosten zijn hier iets goedkoper dan voor isolatie op het dak - meestal moet u rekening houden met kosten in de range van 100 EUR per m² (afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse en het gebruikte isolatiemateriaal) .

In de praktijk kan het de moeite waard zijn om het werk zelf te doen - met binnenisolatie is dit technisch niet bijzonder ingewikkeld, maar het moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Het is het beste om de maatregelen en de individuele isolatiedikte te laten plannen door een specialist en de gegeven instructies nauwkeurig op te volgen.

Vraag: De installatie van het dakraam lijkt ook een grote kostenfactor te zijn. Hoe bereken je het aantal benodigde ramen - en wat kosten dakramen?

Cost tracker expert: in het algemeen zijn de kosten voor de dakramen beduidend lager dan voor de isolatie, maar de kosten zijn natuurlijk nog steeds aanzienlijk.

Hoeveel ramen je nodig hebt, hangt vooral af van de grootte van de kamer op zolder. Doorslaggevend is het gebied waar de kamerhoogte groter is dan 2,40 m.

Afhankelijk van de federale staat waarin u zich bevindt, moet de som van de raamopeningsoppervlakken ten minste 10% of 12,5% zijn van de bovengenoemde oppervlakte.

dakverwijderingskosten

Hoeveel raamoppervlak een kamer moet hebben, is wettelijk geregeld.

Dus als 60 m² op de zolder een kamerhoogte heeft van meer dan 2,40 m, dan moet je minimaal 6 m² - 7,5 m² raamopeningen op de zolder hebben (hier tellen de volledige raamafmetingen niet alleen de glasoppervlakken).

Omdat, om kosten te besparen, de ramen idealiter slechts zo breed zijn dat ze tussen de spanten passen, is het eenvoudig uit te rekenen hoeveel ramen er nodig zijn.

Kiest u voor ramen met een breedte die groter is dan de ruimte tussen de spanten, dan zouden bij de montage individuele spanten moeten worden verwijderd, wat veel moeite kost en de montage technisch zeer ingewikkeld maakt.

Met een spleet van 75 cm tussen de spanten zouden we in totaal 8 m raamhoogte nodig hebben om de vereiste 6 m² te bereiken. Dat zouden bijvoorbeeld 6 ramen van 150 cm hoog zijn.

U moet voorzichtig zijn bij het opdelen van de bovenste verdieping in afzonderlijke kamers met scheidingswanden - in dit geval heeft elke kamer met zijn kamerbasis een bepaald aantal ramen nodig. Hier moet dus meer worden berekend.

De prijzen voor dakramen zijn heel verschillend - in de praktijk moet je zelfs voor eenvoudige dakramen inclusief montage minstens ongeveer 400 EUR tot 500 EUR rekenen. Grotere dakramen, modellen van hogere kwaliteit of ramen met een speciale uitrusting kosten dan gemakkelijk twee keer zoveel. Als u grote dakramen met een uitgang wilt plaatsen, kan dit tot 3.000 EUR of zelfs meer per raam kosten.

Vraag: Kun je dakkapellen gebruiken als vervanging voor dakramen?

Kostentracker-expert: dit is natuurlijk mogelijk, maar in de praktijk is het meestal een erg dure en gecompliceerde manier.

Enerzijds zijn dakkapellen bijna overal goedkeuringsplichtig en hebben ze ook toestemming van de buren nodig, wat de inspanning al in de planfase enorm verhoogt. Aan de andere kant moet u zelfs voor kleine dakkapellen met installatie ongeveer 7.000 EUR tot 10.000 EUR rekenen. Dit zijn meestal nog de goedkope geprefabriceerde dakkapellen.

Dakkapellen zijn natuurlijk een geweldige oplossing voor elke dakruimte - als ze slim worden geselecteerd en geplaatst, zorgen ze voor extra ruimtewinst en veel meer helderheid dan dakramen.

Vraag: Wat kosten gevelbekleding, verwarmingsuitbreidingen, dekvloer en al deze dingen?

Kostentracker-expert: dat hangt altijd af van de omstandigheden in het individuele geval en natuurlijk vooral van de apparatuurvereisten.

Wandbekleding kost gewoonlijk 50 EUR per m² tot 80 EUR per m², als u ze zelf installeert, moet u materiaalkosten betalen tussen de 10 EUR per m² en 15 EUR per m² berekenen. De kosten voor pleisterwerk en schilderen of behangen komen dan natuurlijk ook bij, maar dat is niet duurder dan in andere kamers.

Zie de onderstaande tabel voor andere kosten die veel voorkomen:

Werk stapKosten ca.
Scheidingswand in droge constructieca. € 60, - per m² tot € 80, - per m² wandoppervlak
Tussendeur in de gipsplaat, compleetvanaf ongeveer 120 EUR
Complete elektrische installatiecirca € 40, - per m² tot € 70, - per m²
per radiator (zonder toevoerleiding)vanaf ongeveer 500 EUR
Droge dekvloerca. € 30, - per m² tot € 50, - per m²
Droge dekvloerelementen met geïntegreerde vloerverwarming (zelfinstallatie)vanaf ongeveer 100 euro per m²
Vloerbedekking, eenvoudig (materiaalprijs)vanaf ongeveer 10 euro per m²
Vloeren van hoge kwaliteit (materiaalprijs)ongeveer € 20, - per m² tot € 40, - per m², luxe bekledingen zelfs nog hoger
Installatiekosten (ambachtelijke zaken)ongeveer 25 EUR per m² tot 65 EUR per m² afhankelijk van de vloer
Vloertegels van hoge kwaliteit inclusief plaatsingvanaf ongeveer 70 euro per m²

Dit zijn natuurlijk slechts grove richtlijnen. Uit de tabel blijkt echter al dat de kosten ook bij kleine werkstappen niet onderschat mogen worden.

In de praktijk doet u er goed aan als u al het werk en budget zorgvuldig plant met behulp van een specialist (architect, dakdekker). Anders maken het aantal benodigde werkzaamheden en het gebruik van tal van verschillende beroepen een overzicht van de kosten bijna onmogelijk.