Dakbedekking - welke kosten moet u berekenen?

dakbedekkingskosten

Bij het plaatsen van de dakconstructie moet natuurlijk ook een dak worden afgedekt. Er zijn verschillende mogelijkheden en de totale kosten kunnen heel verschillend zijn. In een interview legt de cost tracker expert uitgebreid uit welke kosten je in de praktijk moet verwachten voor dakbedekking.

Vraag: Wat kost dakbedekking in het algemeen?

Kostentracker-expert: dat is over het algemeen niet zo eenvoudig te beantwoorden - het hangt er grotendeels van af met welk dak u met wat wilt bedekken.

In de praktijk moet men eerst differentiëren hoe een dak bedekt moet worden:

 • klassieke dakbedekking met dakpannen van klei of betonnen dakpannen
 • Dakbedekking met gelijktijdige isolatie op het dak
 • Dakbedekking met alternatieve materialen (dakpanelen van Eternit, kunststof, metaal, etc.)
 • Dakbedekking met geïsoleerde alternatieve materialen (bijv. Sandwichpanelen)
 • Dakbedekking met leisteen

Afhankelijk van het type dakbedekking dat wordt gebruikt, kunnen de prijzen heel verschillend zijn en in het algemeen zeer breed variëren.

Voor een klassieke dakbedekking met dakpannen van klei of betonnen dakpannen kunnen de kosten heel verschillend zijn. Alleen al het materiaal kan tussen de 6 EUR per m² en 50 EUR per m² kosten - bij toepassing op de grote dakoppervlakken resulteert dit in enorme kostenverschillen. De totale kosten voor de dakbedekking kunnen dus in de praktijk tussen ongeveer 25 EUR per m² en 80 EUR per m² liggen als het dak bedekt is met gewone dakpannen van klei.

Hierbij wordt al rekening gehouden met de kosten voor de panlatten, maar de kosten voor de eventuele sloop van een oud dak en eventuele speciale werkzaamheden zijn er nog niet. Misschien moet u dat hieraan toevoegen.

Als bovenop het dak isolatie wordt toegevoegd aan de dakbedekking, wordt het aanzienlijk duurder. Afhankelijk van het type en de omvang van de isolatie en het type dakpannen dat gebruikt wordt, kunnen de kosten tussen 150 EUR per m² en 250 EUR per m² bedragen. Het produceren van een geïsoleerd dak (bijvoorbeeld bij een geplande zolderuitbreiding) brengt daarom vaak zeer hoge kosten met zich mee.

Voor dakbedekkingen met alternatieve materialen zijn de prijzen doorgaans hoger dan voor dakpannen van klei. Vezelcementproducten zijn meestal nauwelijks verkrijgbaar voor minder dan 25 euro per m², metalen dakpanelen en kunststof dakpanelen bijna altijd boven de 30 euro per m². In dit geval kost de dakbedekking bijna altijd van 50 EUR per m² tot 60 EUR per m².

Indien er ook speciaal geïsoleerde alternatieve producten worden gebruikt, zoals sandwichpanelen, zijn kosten in de range van 60 EUR per m² tot 100 EUR per m² voor de dakbedekking meestal beschikbaar. uit.

dakbedekkingskosten

Leien zijn de duurste dakbedekking

De duurste mogelijke daken zijn leien daken. Ze schitteren ook met een ongeëvenaarde levensduur en duurzaamheid, die in de praktijk gemakkelijk enkele honderden jaren kan bedragen. De kosten zijn navenant hoog: zelfs bij de eenvoudigste en meest kostenbesparende installatiemethode moet je minstens 65 EUR per m² rekenen voor een dak in leisteen (zonder isolatie). Afhankelijk van de legmethode en het type leisteen kan dit dan tot 200 EUR per m² bedragen.

Grote verschillen in kosten, veel meerwerk

Voor dakbedekking liggen de kosten in een breed bereik van 25 EUR per m² tot 250 EUR per m².

Daarnaast moet men er ook rekening mee houden dat er in veel gevallen extra bijzonder en meerwerk nodig is. Dit varieert van de aanleg van een waterdicht onderdak tot het aanpassen en bewerken van dakkapellen, goten en valleien en de speciale stormbescherming voor dakpannen, die op sommige locaties aanzienlijk complexer kan zijn dan op andere.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Bij een kleine eengezinswoning moet een dakoppervlak van 180 m² worden overkapt. Het is een zadeldak met een normale dakhelling. De dakconstructie en de spanten zijn nieuw opgetrokken.

Postprijs
Latten aanbrengen (steunlatten en tengellatten)EUR 1.992
Dakbedekking met betonnen dakpannen, gekleurd (rood)EUR 5.782
totale prijs7.774 EUR
Totale kosten per m²43 EUR per m²

Dit is slechts een voorbeeld van een enkele kosten voor een heel specifiek type dekking voor een heel specifiek huis. De kosten voor andere dakbedekkingen kunnen ook aanzienlijk variëren.

Houd er rekening mee dat in ons kostenvoorbeeld alleen rekening wordt gehouden met de werkzaamheden en materialen voor het afdekken van het dak. De kosten voor de benodigde veiligheidsteiger voor dakdekkers en voor de installatie van de dakafvoer (goot, regenpijp) en eventuele bijkomende afdichtingswerken op het dak (werken aan schoorstenen, dakdoorvoeren, dakramen, etc.) worden niet in rekening gebracht. account. Mogelijk moet u ook rekening houden met deze kosten.

Vraag: Waar zijn de kosten van dakbedekking in de praktijk van afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn veel verschillende factoren waarmee u rekening moet houden:

dakbedekkingskosten
De kosten van dakbedekking zijn afhankelijk van veel verschillende factoren

 • de grootte van het dakoppervlak of de vergoeding
 • het type dak en het dakontwerp
 • de benodigde latten
 • het gebruikte dakbedekkingsmateriaal
 • de bestaande dakhelling
 • of het dak tegelijkertijd moet worden geïsoleerd
 • of er een waterdicht onderdak moet worden aangelegd
 • de kosten voor extra uitrusting op het dak (bijv. sneeuwbeschermingssysteem, dakluiken, daktreden, stormbescherming, etc.)
 • de hoogte van de steigerkosten

Al deze factoren spelen een belangrijke rol bij de totale kosten van dakbedekking. In de praktijk zijn er ook prijsverschillen tussen individuele dakdekkers. Het is het beste om vooraf uw basiscriteria vast te leggen (bekledingsmateriaal, soort bekleding, speciale verzoeken) en op basis hiervan, na een enquête, verschillende aanbiedingen van verschillende bedrijven te doen, die u vervolgens vergelijkt.

Vraag: In hoeverre bepaalt de grootte van het dakoppervlak de prijs voor dakbedekking?

Kostentracker-expert: de grootte van het dakoppervlak is een fundamentele maatstaf voor de berekening, maar niet de enige belangrijke.

Voor de prijsberekening zijn er altijd enkele extra waarden die tellen:

 • de noklengte
 • de lengte van de bermen (de zijrand van het dakoppervlak)
 • de dakhelling

Nok en berm worden meestal niet meegenomen in de berekening van de vierkante meter voor dakbedekking, omdat daar altijd speciaal gevormde pannen worden gebruikt. Om deze reden wordt de bestaande lengte berekend en wordt een prijs geschat per strekkende meter nok / bermlengte.

De dakhelling heeft ook een zeer grote invloed op de kosten van dakbedekking. Afhankelijk van de dakhelling zijn er meer of minder dakpannen per m² nodig, aangezien de overlappingsafstanden verschillend moeten zijn. Als ik meer pannen per m² nodig heb, kost de vierkante meter dak natuurlijk ook meer. Platte daken zijn daardoor bijna altijd duurder dan steilere daken (doordat water langzamer over het dak loopt en daardoor grotere overlappingen nodig zijn om het binnendringen van water te voorkomen).

Vraag: Waar gaat de standaard dakhelling over?

Kostentracker expert: De zogenaamde standaard dakhelling is geen vaste waarde, maar heeft altijd betrekking op een bepaald type dakpan.

De meeste dakpannen zijn ontworpen voor een standaard dakhelling van meer dan 25 °, sommige hebben ook een hogere standaard dakhelling. Platte dakpannen daarentegen kunnen vaak ook bij zeer lage dakhellingen worden toegepast.

Als een dak onder de standaard dakhelling valt, zijn vaak een groot aantal aanvullende afdichtingsmaatregelen nodig - dit omvat onder meer de constructie van een waterdicht onderdak om op betrouwbare wijze te voorkomen dat water door het dakmembraan kan dringen. Daken onder de standaard dakhelling zijn daarom doorgaans aanzienlijk duurder voor dakbedekking dan daken binnen de standaard dakhelling.

Vraag: Wat zijn de kosten van latten op het dak?

dakbedekkingskosten

Welke daklatten in het geding komen, hangt af van de dakpannen

Kostentracker expert: Als normale dakpannen van klei of betonnen dakpannen worden gebruikt, worden altijd steunlatten en tengellatten gebruikt. De latafstand (en dus het materiaalverbruik) varieert altijd een beetje afhankelijk van het type dakpan dat wordt gebruikt - daarom zijn er altijd kleine verschillen in kosten.

Voor de latten liggen de kosten voor een typische eengezinswoning tussen 7 EUR per m² tot 10 EUR per m², voor de tengellatten moeten ze normaal gesproken tussen 2,50 EUR liggen. per m² en 4 EUR per m².

Dit zijn echter puur de kosten van het bevestigen van latten aan de spanten. Als een oud dak opnieuw wordt bedekt, moeten mogelijk ook de kosten voor het slopen van de oude latten worden berekend. In sommige gevallen kunnen nog oude latten worden gebruikt, maar meestal is in ieder geval een aanpassing van de latten vereist. De kosten zijn dan gebaseerd op de hoeveelheid werk die ermee gemoeid is.

Vraag: Welke invloed heeft het type en de geometrie van het dak op de kosten van dakbedekking?

Kostentracker-expert: als het basisoppervlak hetzelfde is, is de grootte van het dakoppervlak afhankelijk van het daktype en de dakhelling.

Een lessenaarsdak heeft bijvoorbeeld ongeveer een derde minder oppervlakte dan een klassiek zadeldak - en veroorzaakt daarom ongeveer een derde minder kosten als het om dakbedekking gaat. Een schilddak daarentegen heeft vaak - afhankelijk van de lengte van de heup - tot 1,5 keer het dakoppervlak van een zadeldak, de dakbedekking kost dan navenant meer (meer materiaal en meer werk).

Ook voor het gebied speelt de dakhelling een rol - bij een dak met een dakhelling van 45 ° is het dakoppervlak 1,4 maal het vloeroppervlak. Als het dak nog steiler is, wordt het dakoppervlak groter. Omgekeerd wordt het weer kleiner bij een lagere dakhelling.

Ingewikkelde dakgeometrieën (hellend dakoppervlak met knikken, goten, dalen, dakkapellen) verhogen de totale werklast aanzienlijk. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de kosten: bij een gecompliceerde dakgeometrie moet u rekening houden met aanzienlijk hogere kosten, afhankelijk van de complexiteit van de dakgeometrie in detail.

Vraag: Wat kosten de afzonderlijke dakbedekkingsmaterialen?

Kostentracker-expert: het is niet alleen het materiaal zelf dat telt, maar ook de uitvoering. Een globaal overzicht van de prijsklassen vindt u in onderstaande tabel:

AfdekmateriaalGeschatte kosten per m² (pure materiaalkosten)
Betonnen dakpannenvan ongeveer 6 euro per m² tot ongeveer 20 euro per m²
Dakpannen van klei, eenvoudige ontwerpenvan ongeveer 7 euro per m² tot ongeveer 30 euro per m²
Dakpannen van klei, hoogwaardige afwerkingvan circa 25 euro per m² tot circa 50 euro per m²
Vezelcementproductenvanaf ongeveer 25 EUR per m², producten van hogere kwaliteit vanaf ongeveer 50 EUR per m²
Metalen dakpanelenvanaf ca. 30 euro per m²
Kunststof dakpannenvan ongeveer 25 tot 30 EUR per m²
leisteenvan ongeveer 65 EUR per m² (reeds inclusief installatie) tot ongeveer 200 EUR per m² (complexe en traditionele installatietechnieken altijd meer dan 100 EUR per m²)

Dit zijn echter slechts globale richtprijzen - in individuele gevallen kunnen de kosten buiten de gespecificeerde prijscategorieën vallen.