Dakdekkers: welke prijzen mag men verwachten?

dakdekker prijzen

Dakdekkers nemen een veelheid aan taken op en rondom het dak op zich, variërend van het plaatsen van dakramen tot het bouwen van dakkapellen en dakterrassen. De kernactiviteit van de dakdekker is echter nog steeds het bedekken en isoleren van zeer verschillende daken. In een interview legt de kostentracker-expert in detail uit wat dakdekkers doorgaans nodig hebben voor hun dienstverlening.

Vraag: Wat kost een dakdekker?

Kostentracker-expert: het is onmogelijk om een ​​algemeen antwoord te geven, het hangt altijd af van de taak die een dakdekker momenteel uitvoert. Rondom het dak van een huis is veel te doen en de individuele taken zijn vaak heel verschillend en worden in de praktijk heel anders afgerekend.

Dus eerst moet je altijd duidelijk maken over wat voor soort werk je het hebt:

 • van de feitelijke bedekking van een dak
 • van isolatiewerkzaamheden in het dakgebied
 • van sloopwerkzaamheden in het dakgebied
 • van sanitair in het dakgebied
 • van afdichtingswerkzaamheden op het gebied van platte daken
 • van de installatie van dakramen
 • van het bevestigen van dakconstructies (zoals een zonnestelsel)
 • van het groen maken van daken of het aanleggen van dakterrassen

Al deze werkzaamheden worden op verschillende manieren gefactureerd; voor de dakdekker speelt naast de werktijd vaak het benodigde machinegebruik een rol bij de berekening.

In de praktijk ligt het zuivere uurloon van een dakdekker meestal tussen de 50 en 65 EUR per uur. Deze waarde op facturen kan van bedrijf tot bedrijf licht verschillen, afhankelijk van hoe hoog het deel van de kosten is dat het bedrijf toekent aan de individuele gewerkte uren van een werknemer (zogenaamde overheadkosten). In de meeste gevallen zit er een ingewikkelde berekening achter de berekening en toerekening van overheadkosten of algemene kosten.

Voor het afdekken van een dak zijn de aangerekende kosten doorgaans ongeveer 20 EUR per m² tot 30 EUR per m². Dan zijn er de kosten voor het materiaal, in dit geval de dakpannen of dakpannen.

Indien isolatie wordt aangebracht in het dakplafond, kunnen kosten van ongeveer 10 EUR per m² tot 40 EUR per m² het gevolg zijn. Dan zijn er ook nog de kosten voor het isolatiemateriaal, die in de praktijk tussen de 20 EUR per m² en 60 EUR per m² kunnen liggen bij de gebruikelijke isolatiediktes.

Als een dak geheel of gedeeltelijk wordt afgebroken of gedemonteerd, worden meestal forfaitaire tarieven gehanteerd. In de regel bedragen de kosten voor sloopwerkzaamheden (verwijderen van de dakbedekking, de panlatten, enz.) Voor een schuin dak ongeveer 10 EUR per m² tot 15 EUR per m² , indien de dakdekker niet hoeft te beschikken over de gedemonteerd materiaal is het meestal 1 EUR per m² tot 3 EUR per m² goedkoper.

Voor loodgieterswerk in het dak gelden aparte zinnen omdat het strikt genomen een aparte branche (loodgieter) is. Hier wordt het werk meestal berekend op basis van de lopende meter - in de praktijk liggen de prijzen meestal tussen de 40 EUR en 60 EUR per lopende meter.

Als het gaat om afdichtingswerkzaamheden op het gebied van platte daken (bij schuine daken daarentegen is het altijd "afdichten" op platte daken) dan kan dat in de meeste gevallen tegen kosten van ongeveer 20 EUR per m², bereken tot 40 EUR per m². Het materiaal (bitumenplaten) wordt dan bij deze prijs opgeteld (meestal rond de 8 euro per m² tot 12 euro per m²). Als er selectief reparaties aan de dakafdichting worden uitgevoerd, kan de prijs per m² soms hoger zijn.

dakdekker prijzen

Het plaatsen van dakramen behoort ook tot de taken van een dakdekker

De installatie van dakramen valt ook onder de verantwoordelijkheid van een dakdekker. Hier worden meestal forfaitaire kostentarieven gebruikt - de pure installatiekosten per raam liggen meestal tussen 150 en 500 EUR en tot 150 EUR voor de installatie van de binnenbekleding op het raam.

De situatie is vergelijkbaar met de kosten van montage van een zonnesysteem of fotovoltaïsch systeem op het dak: ook hier worden meestal forfaitaire kostentarieven toegepast, afhankelijk van de inspanning die nodig is wanneer de dakdekker het systeem installeert. In de regel bedragen de montagekosten voor de meeste systemen van de gebruikelijke maat ongeveer 1.500 EUR, maar dit kan in individuele gevallen variëren afhankelijk van de inbouwsituatie ter plaatse en de grootte van het systeem.

Bij groendaken zijn de kosten altijd gebaseerd op het type groenvoorziening (extensief of intensief) en de inspanning die nodig is voor het individuele dak. De kosten liggen doorgaans tussen 25 EUR per m² en 100 EUR per m². Indien nodig kan dit iets hoger zijn voor ingewikkelder werk. Bij het aanleggen van dakterrassen speelt, net als bij het bouwen van dakkapellen, alleen de daadwerkelijke inspanning een rol in de kosten. In deze gevallen worden berekeningen altijd individueel gemaakt op basis van het vereiste werk en de vereiste inspanning.

Dit zijn alleen de belangrijkste taken die een dakdekker uitvoert - er zijn ook tal van andere nevenwerkzaamheden, waarvoor vaak aparte prijzen gelden, of waarvoor een bedrijf individueel rekent.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een schuin dak van 180 m² wordt volledig vernieuwd. Hiervoor moeten het oude dak en de panlatten volledig worden afgebroken, enkele spanten vervangen en nieuwe latten aangebracht en het dak opnieuw bekleed met antracietgrijze betonnen dakpannen.

Postprijs
Sloop van het oude dak en berging2.509 EUR
vervang individuele spanten770 EUR
Vernieuw de basislatten980 EUR
Vernieuw steun- en tegenlatten2.160 EUR
Bedek het dak met betonnen dakpannen (inclusief nok- en bermbedekking)6.480 EUR
totale prijsEUR 12.899

Dit is slechts een voorbeeld van een enkele kosten die alleen van toepassing is op specifieke werkzaamheden aan een specifiek huis. In andere gevallen kunnen de kosten aanzienlijk verschillen.

In ons kostenvoorbeeld kunt u duidelijk zien dat zogenaamd eenvoudig werk uit veel afzonderlijke stappen bestaat en dat de moeite dan oploopt. De feitelijke “overkapping” van het dak is slechts goed voor ongeveer de helft van de totale kosten - de rest is verdeeld over de sloop- en het draaiwerk.

In dit kostenvoorbeeld is geen rekening gehouden met de kosten voor de dakdekkersteiger en klein nevenwerk zoals het aanpassen van de dakrand, het aanbrengen van nieuw plaatwerk aan de schoorsteen en wat ander klein bijkomend werk. In de praktijk vind je veel van zulke kleine werkjes er naast maar ook op de factuur. Om de complexiteit van ons voorbeeld niet te groot te laten worden, werden ze ter wille van de duidelijkheid buiten beschouwing gelaten.

Vraag: Waar zijn de prijzen van dakdekkers in de praktijk van afhankelijk?

dakdekker prijzen

Materiaal en omstandigheden ter plaatse zijn bepalend voor de prijs voor dakbedekking

Kostentracker-expert: hier moet u rekening houden met een aantal dingen:

 • het soort werk dat wordt gedaan
 • de individuele inspanning van het werk
 • de individuele omstandigheden ter plaatse (dakhelling, complexiteit van de dakgeometrie, hoogte van het dak, etc.)
 • het gebruikte materiaal
 • de apparatuur die nodig is voor het werk
 • de grootte van het gebied waaraan wordt gewerkt en de totale omvang van de werkzaamheden
 • het bedrag aan overheadkosten dat het bedrijf toerekent aan de individuele gewerkte uren

Al deze zaken spelen een rol in de prijs die de dakdekker kost voor zijn werk. In de praktijk spelen hier op elk punt veel details mee waarmee rekening moet worden gehouden.

Vraag: Dus een bedrijf dat hoge overheadkosten toewijst, is automatisch altijd duurder?

Kostentracker-expert: nee, de context is hier inderdaad complexer.

Heeft u een bedrijf dat gebruik maakt van een schuine lift en zijn medewerkers werken met de "Lattblitz" (een apparaat waarmee bijzonder snel draaibanken kunnen worden bevestigd), dan werkt dit bedrijf ook beduidend efficiënter en sneller.

Dit betekent dat het bedrijf beduidend minder werktijd “produceert” in de afzonderlijke werkstappen. Dit maakt de diensten goedkoper.

Omgekeerd moeten deze hulpmiddelen echter ook worden aangeschaft en betaald, plus onderhoudskosten. Deze kosten worden vervolgens als overhead toegerekend aan het individuele werkuur.

Wat voor jou als klant uiteindelijk goedkoper is, is in het algemeen niet te zeggen: het bedrijf dat langzaam vele uren werkt met een lage overheadkostenallocatie, of het bedrijf dat beduidend minder uren nodig heeft maar hogere overheadkosten toevoegt aan het uurtarief. Veel hangt ook hier af van de individuele taaksituatie; machines zijn vaak maar beperkt inzetbaar of bieden in individuele situaties slechts een klein tijdsvoordeel.

In feite kunnen prijzen alleen worden vergeleken als de totale kosten met elkaar worden vergeleken voor exact dezelfde services.

In de praktijk is het, vanwege de vele verschillen in de details, het beste om eerst een aanbieding te krijgen, de prijzen zwart te maken en op basis van dit "offertemodel" aanbiedingen van andere bedrijven te krijgen en de uiteindelijke prijzen te vergelijken. Dit is de enige manier om uiteindelijk vaak tot een zinvolle kostenvergelijking te komen.

Vraag: In hoeverre spelen de gebruikte materialen een rol?

Kostentracker-expert: Vooral op het gebied van daken zijn er altijd verschillende manieren om verschillende materialen te gebruiken. De prijsverschillen kunnen aanzienlijk zijn.

Een goed voorbeeld hiervan zijn zeer eenvoudige dakpannen van klei: terwijl eenvoudige ontwerpen vaak slechts € 7 à € 10 per m² kosten, kunnen premiummodellen gemakkelijk tot € 40 per m² of 50 EUR per m².

Als deze verschillen in materiaalprijs van 30 EUR per m² of meer worden geëxtrapoleerd naar de grootte van de dakoppervlakken (vaak 100 m² tot 200 m²), zijn er enorme kostenverschillen voor alleen het materiaal.

Het lijkt erg op andere materialen, zoals plaatwerk. Het prijsverschil tussen zink, RVS en koper is eveneens groot. Dit heeft uiteindelijk ook een aanzienlijke impact op de totale kosten van dakwerkzaamheden.