Dakpannen: deze kosten mag u verwachten

dakpannen kosten

Bij dakbedekking kunnen de prijsverschillen enorm zijn. De cost tracker expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten je voor dakpannen moet berekenen en waar de prijsverschillen vandaan komen.

Vraag: Wat moet u allereerst weten over dakpannen?

Kostentracker-expert: dakpannen en dakbedekkingen in het algemeen zijn een wetenschap op zich. Er zijn talloze verschillende ontwerpen, elk met hun eigen speciale eigenschappen, en tegenwoordig worden er veel verschillende materialen gebruikt voor dakpannen.

De onderconstructie op het dak bestaat uit de spanten waarop de panlatten worden vastgespijkerd. De zogenaamde tengellatten bevinden zich dan op de latten.

In deze onderconstructie worden altijd dakpannen gehangen, soms ook vastgeschroefd (zeker bij moderne dakmaterialen). Belangrijk hierbij is dat de latafstand altijd moet worden aangepast aan de betreffende dakpannen. Je kunt niet twee verschillende dakpannen aan dezelfde panlatten hangen. Dit speelt vooral een rol bij het opnieuw bekleden van nieuwe daken, waarbij de bestaande latten vaak “vastgespijkerd” moeten worden. Dit leidt tot extra kosten bij het leggen, die vaak niet in overweging worden genomen. Zogenaamde reformbricks zijn een van de weinige soorten bakstenen die ook op verschillende bestaande latafstanden kunnen worden bevestigd - ze zijn daarom zeer geschikt voor renovaties als u uzelf de panlatten wilt besparen.

dakpannen kosten

Bij de keuze van de dakpannen moet rekening worden gehouden met de dakhelling

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat niet elke dakpan geschikt is voor elk dak. Enerzijds vereisen bepaalde dakpannen altijd een bepaalde minimale dakhelling. Dit heeft te maken met hoe goed ze water afvoeren met hun vorm en hoe strak de aansluitingen met de aangrenzende tegel zijn.

Zo zijn platte dakpannen niet goed te leggen op platte daken, maar wel op daken met een dakhelling van slechts 15 ° tot 20 °, omdat ze de afvoer van het opkomende water sterk versnellen. Een beverstaartbedekking daarentegen vereist meestal een dakhelling van minimaal 40 °, hoe hoger hoe beter.

Bij dakhellingen in het grensgebied en indien bepaalde pannen gewenst zijn, dient voor de veiligheid een waterdicht onderdak te worden aangelegd. Dit zorgt natuurlijk voor aanzienlijke meerkosten voor de dakbedekking, die men vaak zou kunnen vermijden door voor andere dakpannen te kiezen. Bij zeer lage dakhellingen worden om veiligheidsredenen echter waterdichte onderdaken aanbevolen.

Een ander punt is de stormbeveiliging van dakpannen. Sinds 2011 moeten de dakpannen op alle nieuw overdekte daken apart worden vastgezet. Het type bijlage is altijd afhankelijk van:

 • de windbelasting zone
 • de dakhelling
 • de dakvorm en
 • het type dakpannen dat is geïnstalleerd

Er zijn precieze voorschriften waaraan moet worden voldaan. De benodigde stormbescherming verhoogt dan de kosten voor de dakbedekking nog verder, aangezien het extra materiaal en extra werk voor de dakdekker betekent.

Een andere niet te onderschatten factor is het gewicht van de dakpannen. Betonnen dakpannen zijn bijvoorbeeld vaak beduidend zwaarder dan traditionele dakbedekking met dakpannen van klei of zelfs metalen dakpannen. Het dak moet deze hogere belasting kunnen dragen (naast het benodigde draagvermogen voor de windbelastingen en sneeuwbelastingen waarmee bij de constructie rekening moet worden gehouden). Is dit niet het geval, dan moet ofwel het draagvermogen worden vergroot, wat soms gepaard gaat met hoge kosten, ofwel moet er gekozen worden voor een lichtere dakbedekking.

Al deze factoren bepalen de selectie van geschikte dakpannen vanuit een technisch oogpunt. Vanuit een prijsoogpunt kunnen er enorme prijsverschillen zijn tussen de afzonderlijke versies van dakpannen.

Vraag: Wat kosten dakpannen meestal?

dakpannen kosten

De prijzen voor dakpannen lopen sterk uiteen

Kostentracker-expert: er is hier een ongelooflijk brede prijsklasse, al was het maar voor de materiaalprijzen.

Als je de mogelijkheden voor dakbedekkingen bekijkt, kan je een dak in de gebruikelijke maat van 140 m² ofwel voor ongeveer 950 EUR ofwel voor 5.000 EUR bekleden. Dat geeft grofweg de prijsklasse weer die op dit gebied heerst.

Met andere woorden, de materiaalprijs voor betonnen dakpannen begint vaak rond de 6 EUR per m² tot 7 EUR per m², maar sommige tegelvarianten kunnen gemakkelijk 45 EUR per m² tot 55 EUR per m² bedragen. kosten.

In het geval van premium materialen voor dakbedekking, zoals leisteen, kunnen de kosten gemakkelijk oplopen tot tot 150 EUR per m² - maar dan in ieder geval inclusief dakbedekking door de dakdekker in een traditioneel patroon.

Enkele voorbeeldprijzen voor verschillende dakbedekkingen

DakpannenPrijs per m² bij normale plaatsing, richtwaarde
Berlijnse bevervanaf ongeveer 13 euro per m²
Gladde baksteenvanaf ongeveer 19 EUR per m²
Sigma panvanaf ongeveer 6 EUR per m²
Frankfurt panvan ongeveer 7 EUR per m² tot 9 EUR per m²
Platte dakpannenvanaf ongeveer 15 euro per m²
Dubbele groef in elkaar grijpende tegelvanaf ongeveer 15 euro per m²
Holle in elkaar grijpende tegelvanaf ongeveer € 5, - per m²
S panvanaf ongeveer 12 euro per m²
Geëgobeerde dakpannen, leisteenongeveer 25 euro per m²
Vlakke tegel, hoogglansongeveer 29 euro per m²
Dakplaat van vezelcement, geperforeerd 20 cm x 20 cm, merk fabrikantongeveer 49 euro per m²
Pan plaatwerk / dakpannen van metaalvanaf ongeveer 13 euro per m²
Leien dak, goedkoop, inclusief dakbedekking (moderne stijl)65 EUR per m²

Dit zijn natuurlijk slechts losse prijsvoorbeelden, maar ze kunnen de bestaande prijsverschillen al heel goed laten zien. De prijzen - zelfs voor vergelijkbare dakpannen - kunnen natuurlijk ook in andere gevallen aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type pan en de eisen aan het dak.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten van dakpannen in het algemeen afhankelijk?

Kostentracker-expert: natuurlijk spelen hier een aantal factoren een rol als het gaat om de kosten van pannendaken. In principe zijn dit:

 • het materiaal van de dakpannen
 • op de vorm van de dakpannen
 • op de oppervlaktekwaliteit van de dakpannen
 • vaak ook door de kleur van de stenen
 • of het nu een gemerkte dakpan is of niet

maar ook:

 • vanaf de dakhelling
 • van de benodigde latten
 • van de vereiste stormbescherming van de stenen

Vraag: In hoeverre speelt materiaal een rol?

Kostentracker-expert: betonnen dakpannen zijn meestal goedkoper dan dakpannen van klei. Dit is echter slechts een algemene regel die niet altijd van toepassing hoeft te zijn. Er zijn ook vrij goedkope dakpannen van klei, zoals de populaire Frankfurter Pfanne.

Dakpanelen van vezelcement zijn vaak wat duurder, en metalen dakpanelen in een speciaal, geluiddempend ontwerp (zodat je geen druppelgeluiden van de regen kunt horen) kunnen vaak meer dan 20 EUR per m² kosten.

Er zijn hier dus fundamentele prijsverschillen.

Vraag: In hoeverre speelt de vorm dan een rol in de kosten?

dakpannen kosten

Platte dakpannen zijn meestal iets duurder dan pannen uit Frankfurt

Kostentracker-expert: Vooral bij dakpannen van klei is de vorm een ​​van de belangrijkste prijscriteria. Een platdakpan is doorgaans duurder dan een Frankfurter Pfanne, dubbele uitsparing in elkaar grijpende pannen hebben andere prijzen dan Sigma-Pfannen. Dat zie je terug in onze prijsvoorbeelden, waar veel typische kleidakpannen op staan.

Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat je niet alleen platte pannen nodig hebt voor een dakbedekking. Noktegels of spantegels hebben op hun beurt een geheel eigen vorm en worden als bijzondere tegels beschouwd. De prijs is dienovereenkomstig: terwijl de prijs van een vlakke tegel tussen 1 EUR tot 1,50 EUR ligt, kan een nokpan 10 tot 15 EUR kosten.

Bij daken met een normaal formaat is een aanzienlijke hoeveelheid nok- en bermpannen (voor de zijrand van het dak) nodig, waardoor de kosten voor de dakbedekking merkbaar duurder kunnen worden. Hoe meer valleien en goten er worden ingebouwd, hoe duurder de dakbedekking zal zijn.

Daarnaast hebben de meeste dakpannen ook nog “halve pannen” om de gewenste breedte te krijgen. Hoewel dit ook bijzondere tegels zijn, zijn ze meestal niet significant duurder dan vlakke tegels. Tegels met ingebouwde dakdoorvoer (bijv. Voor kabels of als antennebevestiging) zijn daarentegen meestal ook duurdere speciale pannen.

Vraag: In hoeverre speelt de dakhelling een rol bij de kosten van de dakbedekking?

Kostentracker-expert: hier spelen twee dingen een rol: enerzijds kan niet elke pan voor elke dakhelling worden gebruikt. Veel pannen hebben een bepaalde minimale dakhelling nodig om überhaupt te kunnen gebruiken. Anders zou een waterdicht onderdak absoluut noodzakelijk zijn - wat natuurlijk aanzienlijke meerkosten met zich meebrengt. Als de ondervloer echt regendicht is, is een volledig dakbeschot nodig, waarop vervolgens waterdichte membranen worden gelegd en aan elkaar worden gelast. Daarnaast moet de dakafvoer worden aangepast.

Bovendien moeten dakpannen, afhankelijk van de dakhelling, op verschillende afstanden worden gelegd - de vereiste dekking voor veel pannen wordt alleen bepaald door de bestaande dakhelling.

Dit verandert de oppervlakte die nodig is voor dakpannen: er zijn meer pannen nodig per m² oppervlakte, wat het duurder maakt per m², aangezien dakpannen altijd tegen een eenheidsprijs worden verkocht.

Vraag: Wat zijn de gebruikelijke kosten van stormbescherming?

Kostentracker-expert: dat is weer afhankelijk van verschillende factoren:

 • in welke windbelastingszone het gebouw zich bevindt
 • welke dakvorm het heeft
 • welke dakpannen zijn geïnstalleerd

Dit wordt door de dakdekker in een rekenprogramma ingevoerd, die vervolgens nauwkeurige instructies geeft hoe en hoeveel en welke dakpannen met stormclips worden vastgezet.

In verreweg de meeste gevallen zijn dit niet allemaal dakpannen, maar slechts een bepaald aantal. Hoe stormvaster de vorm van de dakpan is (meer bogen en overlappingen met de aangrenzende pannen), hoe minder nietjes er meestal nodig zijn.

De kosten voor de clips zelf zijn niet te hoog voor conventionele stormclips - ze liggen meestal tussen € 0,10 en € 0,30 per clip. Ook het extra werk voor de dakdekker, die de pannen afzonderlijk moet vastzetten, wat extra werktijd voor de dakbedekking kost, moet worden berekend.

Vraag: Hoe verhouden levensduur en prijs zich tot elkaar?

dakpannen kosten

Keramische bakstenen lopen duidelijk voorop in termen van prijs-prestatieverhouding

Kostentracker-expert: dit punt mag niet worden onderschat - vooral als het om dakbedekking gaat, moet u ook op de lange termijn denken.

Hoogwaardige dakpannen van klei gaan meestal 30 - 50 jaar mee, sommige zelfs langer. In het geval van leisteen daarentegen kan worden uitgegaan van een levensduur van meerdere eeuwen, zoals historische voorbeelden vaak indrukwekkend aantonen.

Bij andere dakbedekkingen is de levensduur vaak slechts ongeveer 25 - 30 jaar.

Dit speelt zeker een rol voor de prijs van de dakbedekking: voorzie je je dak van een minder duurzame dakbedekking, dan bedek je deze tijdens de levensduur van hoogwaardige kleipannen twee keer zo lang - met alle kosten van dien (steigers, dakbedekking, verwijdering van de oude Vervanging, kosten voor nieuwe vervanging, enz.).

Dit rechtvaardigt vaak bekledingen van hogere kwaliteit die aanvankelijk iets meer kosten - op de lange termijn loont dit vaak. Sommige goed bedekte, hoogwaardige pannendaken gaan tot wel 100 jaar mee. Dan heb je rust. Hetzelfde geldt voor leisteen, dat ook nog eens zeer weerbestendig is. Solide en professioneel overdekte daken zoals deze behoeven nauwelijks reparaties.

De hogere kosten die voor dergelijke aankopen worden betaald, zijn dan ook geen toeval. In veel gevallen loont het.