Onderbouwing: welke kosten zijn te verwachten?

stichting-ondernemingskosten

Onderbouwen in gebouwen is een ingewikkelde zaak: dit is altijd nodig als een direct aangrenzend gebouw hoger wordt gefundeerd dan je zelf zou willen bouwen - of als je een hele kelder inclusief fundering volledig wilt verlagen. In ons interview hebben we met de kostentracker-expert gesproken over de te verwachten kosten in dergelijke gevallen.

Vraag: Wat kost het om een ​​stichting op te richten?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk volledig af van de lokale omstandigheden. Daarnaast gaat het ook om de reden waarom een ​​fundering onderbouwd moet worden en op welke lengte deze nodig is.

stichting-ondernemingskosten
Wat is het doel van de onderneming?

Het doel van de onderbouwing kan enerzijds zijn om de fundering van een naburig gebouw zodanig vast te zetten dat de fundering van de eigen (dieper gepland) niet leidt tot enige afwikkeling van de naburige fundering en geen scheuren in de bestaande fundering. gebouw. Bij het bouwen in een bestaand “leegstaand perceel” of met eenvoudige uitbreidingen (bijv. Uitbreiding), kan een dergelijke behoefte snel en vrij vaak voorkomen.

Als aannemer bent u verplicht dit ook bij bestaande buren te doen - dit is al heel duidelijk geregeld in artikel 908 van het BGB. Doet u dit niet, dan bent u verplicht een vergoeding te betalen aan uw buurman.

De kosten voor een dergelijke onderbouwing van een enkele (aangrenzende) wand kunnen in de praktijk sterk variëren. Dit kan in de orde van grootte van 5.000 EUR aan extra kosten voor de vestiging liggen, maar het kan ook een veelvoud hiervan zijn. De gegeven situatie, de bestaande bodemgesteldheid en de wijze waarop de muur van het bestaande gebouw wordt onderbouwd, zijn hierbij altijd doorslaggevend.

Een taxatie door een specialist (bouwkundig ingenieur) kan erg duur zijn - taxatiekosten van enkele duizenden euro's zijn zeker te verwachten, vooral in gecompliceerde gevallen.

Verlagen van de kelder

stichting-ondernemingskosten
Het verlagen van de kelder gaat gepaard met zeer hoge kosten.

Indien daarentegen wordt gestreefd naar het volledig 'verlagen' van een kelderverdieping, zijn in ieder geval hoge tot zeer hoge kosten te verwachten. Zelfs in het beste geval zal een dergelijk project nauwelijks haalbaar zijn voor minder dan 30.000 EUR, afhankelijk van de structurele situatie van de kelder en de geplande renovatiewerken, in sommige gevallen kunnen zelfs twee keer zo hoge bedragen wordt verwacht.

De gegeven situatie ter plaatse, de aard van de ondergrond en de mate van gewenste verlaging zijn altijd bepalend. In veel gevallen is het verkrijgen van meer kamerhoogte in de kelder de kosten van dergelijke maatregelen niet waard.

Planningsfouten door de architect

Bij zijn due diligence moet de architect de noodzaak voorzien om een ​​aangrenzende fundering te onderbouwen. Doet hij dit niet en dit leidt tot ongeplande meerkosten die de architect niet heeft meegerekend, dan kan er tegen de architect een beroep worden gedaan.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In de loop van ons bouwproject ontdekken we dat het aangrenzende, reeds zeer oude buurhuis een onvoldoende diepe en slechts zeer dunne fundering heeft en dat de fundering voor onze geplande oprit al lager zou zijn dan de fundering van de buurman. We laten een gespecialiseerd bedrijf en onze architect de kosten voor een onderbouw plannen.

Postprijs
Onderbouwing van kostenraming5.000 EUR
Bijkomende kosten om ermee te bouwen5.000 EUR

De kostenraming is gebaseerd op een specifiek individueel geval. In dit geval moet er rekening mee worden gehouden dat de fundering van het naastgelegen huis ook niet voldoet aan de huidige normen. In dat geval zou de eigenaar van het naburige huis slechts een verminderd recht hebben op de vergoeding van de kosten voor de onderbouwing - ook hier bestaat de mogelijkheid om met een overeenkomst de kosten gedeeltelijk door te kunnen rekenen aan de buurman.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor funderingsondersteuning afhankelijk?

stichting-ondernemingskosten
De kosten voor het opzetten van de stichting zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: het volgende is altijd doorslaggevend:

  • de gegeven situatie
  • het type bouwproject
  • de omgevingscondities (bodemgesteldheid, bouwstabiliteit, etc.)
  • de omvang van de nodige maatregelen (ondersteuning van de fundering aan één kant, volledige verlaging van de kelder, enz.)
  • de geplande technologie voor onderbouwing
  • de kosten van de gebruikte materialen en de daarbij behorende werkzaamheden
  • de prijsstelling van het uitvoerende bedrijf
  • de gemaakte planningskosten