Brandweer moet een boom kappen: welke kosten zijn te verwachten?

kosten voor het bestrijden van bomen

Als het gaat om gevaarlijke situaties van allerlei aard, is de brandweer meestal het eerste aanspreekpunt. Dit is ook het geval als het gaat om het omhakken van een boom die is beschadigd door een storm die een bedreiging vormt voor de openbare veiligheid en die op elk moment kan omvallen. In ons interview hebben we de kostentracker gevraagd welke kosten er in dit geval voor de brandweer te verwachten zijn.

Vraag: Wat kost het als de brandweer een boom laat vallen?

Cost tracker expert: in principe moet je duidelijk maken dat de brandweer niet zomaar kan worden belast met het kappen van een boom. Het is haar verboden. De brandweer kapt alleen bomen als er acuut gevaar is en de boom kan in de openbare ruimte vallen (niet op privéterrein). Privé-eigendommen vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de vastgoedeigenaar, die hiervoor een privé-bedrijf moet inhuren.

kosten voor het bestrijden van bomen
De brandweer is alleen actief bij acuut gevaar.

De brandweer is alleen actief als er acuut gevaar voor de openbare ruimte (straten, paden, pleinen) is. Als een dergelijke operatie plaatsvindt, moet de eigenaar van het betreffende gebied van waaruit de dreiging uitgaat (bijvoorbeeld als de boom op privéterrein staat) de kosten van de brandweer dragen.

In sommige gevallen, vaak om onberekenbare risico's bij het vellen te vermijden, zal ze het getroffen gebied gewoon afzetten en het eigenlijke vellen overlaten aan een speciaal bedrijf.

Bedrag aan kosten

kosten voor het bestrijden van bomen
De kosten voor het kappen van bomen zijn afhankelijk van de gemeente.

De kosten die de brandweer in rekening brengt voor een operatie die heeft plaatsgevonden, verschillen van gemeente tot gemeente. Doorslaggevend is hiervoor het zogenaamde brandweerstatuut van de betreffende gemeente.

De berekening is echter meestal gebaseerd op het hulpvoertuig en de mankracht. In veel gemeenten worden kosten tot op de minuut doorgerekend. In Berlijn kost een minuut gebruik voor een normale hulpdienst bijvoorbeeld € 4,70 en een kraanwagen € 11,70. Elke man (of vrouw) betaalt 1,70 euro per minuut voor de duur van de opdracht. In andere gemeenten kunnen ook geheel andere tarieven gelden.

De kosten voor een noodkap kunnen daardoor zeer snel zeer hoog oplopen als een hele trein wordt ingezet en het vellen in lastige situaties langer duurt. Als je dat vergelijkt met de kosten van het kappen van bomen door een particulier bedrijf (lees hier hier meer over), is het bij gevaar aanzienlijk duurder voor de brandweer.

Zelfs bij het eenvoudig verwijderen van gevaarlijke delen van een boom zijn kosten van ongeveer 500 EUR tot 1.000 EUR te verwachten; als de boom volledig is gekapt, is het meestal nog duurder.

Verzekeringsschade?

kosten voor het bestrijden van bomen
Of de brandweer door de verzekering wordt betaald, hangt van meerdere factoren af.

Of de opstalverzekering van de vastgoedeigenaar de kosten voor de brandweer betaalt, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden in het individuele geval. Ook hiervoor is de betreffende situatie bepalend. Ook zal zeker een rol spelen of de vastgoedeigenaar aantoonbaar aan zijn zorgplicht heeft voldaan door middel van regelmatige boominspecties, eventueel via een professionele bomexpert.

In geen geval mag algemeen worden aangenomen dat de opstalverzekering hoe dan ook in alle gevallen de kosten voor de brandweer dekt. De meeste verzekeringsmaatschappijen doen dat niet.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Na een hevige storm is een deel van onze oude boom op het terrein afgebroken en hangt boven de openbare weg. Hij kon op elk moment op straat en op het trottoir vallen. De brandweer nadert en verwijdert het overhangende deel van de boom. Als verhuurder dragen wij hiervoor de kosten. De gebruiksduur is 30 minuten.

Postprijs
Duur brandweer - voertuig135 EUR
Operationele sterkte 9 mannen378 EUR
Totale kosten ermee513 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een brandweerinzet op een specifieke locatie en de brandweerstatuten van een specifieke gemeente. De inzetkosten kunnen ook op andere locaties verschillen.

Vraag: Waar zijn de kosten van afhankelijk als de brandweer een boom moet kappen op privéterrein?

kosten voor het bestrijden van bomen
De kosten van het kappen van bomen voor de brandweer zijn vaak afhankelijk van de duur van de inzet.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • de lengte van de gebruiksperiode
  • de mankracht aan het werk
  • de inspanning die gepaard gaat met het verwijderen van gevaarlijke delen van de boom of het kappen van de boom
  • de inspanning voor eventuele verdere veiligheids- en verwijderingsmaatregelen
  • of de opstalverzekering van de eigenaar de kosten dekt