Dekvloer: welke kosten moet u berekenen?

kosten voor dekvloer
Dekvloer kost € 20 tot € 40 per vierkante meter

Zeker als het gaat om het leggen van dekvloeren en de verschillende dekvloeren, is er vaak onduidelijkheid over de kosten. In een interview legt de cost tracker-expert in detail uit hoe duur vloeiende dekvloer meestal is, waar de kosten van individuele typen van afhangen en wat de installatiekosten zijn.

Vraag: Om even duidelijk te maken waar we het hier precies over hebben: Wat is een zelfnivellerende dekvloer precies?

Kostentracker-expert: afwerkbalk is elke afwerkbalk die in vloeibare toestand is geïnstalleerd. De dekvloer is dan zelfnivellerend, wat betekent dat hij zichzelf egaliseert tot een vlakke hoogte over het gehele oppervlak.

Vloeibare dekvloer is geen soort dekvloer, maar een dekvloerontwerp: zowel conventionele cementdekvloeren als calciumsulfaat- of anhydrietdekvloeren kunnen als vloeiende dekvloeren worden voorbereid. De zeldzame gietasfaltdekvloer is ook vloeibaar bij bestrating, maar geldt strikt genomen niet als vloeiende dekvloer in de feitelijke zin.

Vloeibare dekvloeren worden enerzijds gebruikt om oneffen vloeren te egaliseren, en anderzijds bijna altijd als verwarmingsdekvloer, aangezien een vloeiende dekvloer de verwarmingsbuizen volledig omsluit en zo voor een goede warmteoverdracht zorgt.

Vraag: Wat kost een vloeiende dekvloer in het algemeen?

kosten voor dekvloer

Voordelige egalisatiemortel is leverbaar vanaf 20 per vierkante meter

Kostentracker expert: grofweg bedragen de kosten voor een dekvloer ongeveer 20 - 40 EUR per m². Afhankelijk van hoe de dekvloer wordt gelegd, kunnen de kosten enigszins variëren.

Bij het bouwen van een nieuw gebouw zijn de kosten voor het plaatsen van de dekvloer vaak niet zo voor de hand liggend, ze verdwijnen bijna onder andere items op de bouwplaats. Als een dekvloer vernieuwd moet worden of als u later vloerverwarming wilt plaatsen zijn de kosten vaak duidelijk zichtbaar.

Een voorbeeld om dit te illustreren:

Een anhydriet dekvloer wordt als zwevende dekvloer aangebracht in een gang van 20 m².

Postprijs
Dekvloer materiaal255 EUR
folie150 EUR
Isolatie en aanvullend materiaal (randstroken / voegband)157 EUR
Lonen180 EUR
totale prijs742 EUR

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met reiskosten en bouwplaatsinrichting. Deze prijzen zijn uiteraard slechts een realistisch voorbeeld voor een specifieke inbouwsituatie. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen deze prijzen ook behoorlijk verschillen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van een dekvloer afhankelijk?

Kostentracker-expert: de belangrijkste kostenfactoren voor een dekvloer zijn:

 • het gebruikte type dekvloer
 • de grootte van het gebied waarop de verharding zal plaatsvinden
 • de bouwhoogte en
 • het type installatie
 • de nodige aanvullende materialen afhankelijk van het type installatie
 • bij zwevende dekvloer ook het type isolatielaag

Al deze factoren samen bepalen uiteindelijk de prijs van de dekvloer.

Vraag: In hoeverre speelt het type dekvloer een rol in de prijs?

Kostentracker-expert: zoals eerder vermeld, kan zelfnivellerende dekvloer van verschillende materialen worden gemaakt. Cementdekvloeren en anhydrietdekvloeren zijn bijzonder wijdverbreid.

De prijs per vierkante meter voor het materiaal wordt bepaald door

 • de materiaalprijs en
 • de gebruikelijke installatiehoogte
Type dekvloerPrijs per m² bij 1 cmgebruikelijke bouwhoogteTotale prijs voor installatiehoogte per m² oppervlakte
Cementdekvloeren1,50 - 2 EUR per m² voor 1 cm6 cmdus gemiddeld 9-12 EUR per m²
Anhydriet dekvloer2,50 - 3,50 EUR per m² voor 1 cm4 cmdus gemiddeld 10-14 EUR per m²

De opbouwhoogte kan ook anders gespecificeerd worden, de prijzen zijn dan afhankelijk van de opgegeven opbouwhoogte.

Vraag: In hoeverre speelt de grootte van de opstellingsruimte nog een rol in de prijs van de vloeimachine?

kosten voor dekvloer

Het loon per vierkante meter is lager naarmate het aan te leggen oppervlak groter is

Kostentracker-expert: De grootte van de oppervlakte bepaalt in de eerste plaats het loon: hoe groter de oppervlakte, hoe minder loon er per m² wordt gerekend.

Gebruikelijke prijzen zijn in de range van ongeveer 4 EUR per m² en 13 EUR per m² voor een gemiddelde oppervlakte. Bijkomende diensten (zoals het schuren van de dekvloer na plaatsing) worden dan vaak apart in rekening gebracht.

Voor de totaalprijs is natuurlijk ook het materiaalverbruik doorslaggevend, wat uiteraard ook toeneemt naarmate het aantal vierkante meters toeneemt.

Vraag: De constructiehoogte bepaalt dan hoeveel materiaal er wordt gebruikt, toch?

Kostentracker-expert: precies. Bij calciumsulfaat dekvloeren of anhydriet dekvloeren is bij toepassing als verwarmde dekvloer vaak een minimale dekking van de verwarmingsbuizen van 45 mm vereist.

Het bepalen van de juiste installatiehoogte is ingewikkeld en hangt af van verschillende omstandigheden:

 • afhankelijk van het type dekvloer
 • afhankelijk van het type installatie (bijv. zwevende dekvloeren of dekvloeren op een isolatielaag)
 • volgens de zogenaamde hardheidsklasse (bijvoorbeeld F4 of F7, voor gietasfaltvloeren echter bijvoorbeeld IC 10)
 • afhankelijk van de vereiste draagkracht, druksterkte en buigsterkte

In het geval van een gebonden dekvloer daarentegen voorziet DIN 18560 in een maximale hoogte en geen minimumhoogte - doorgaans 40 mm of 50 mm.

Het onderwerp is dus complex. In de regel wordt de juiste installatiehoogte berekend en gespecificeerd door een specialist. De benodigde hoeveelheid materiaal en op basis hiervan de materiaalprijs wordt hier vervolgens op gebaseerd.

Vraag: Waarom is het type installatie ook bepalend voor de dekvloerprijs?

kosten voor dekvloer

Het type installatie heeft ook een grote invloed op de kosten

Kostentracker-expert: Nou - al was het maar vanwege de materiaalprijs, zoals eerder beschreven. Daarnaast is het ook zo dat elk type installatie een andere inspanning vergt.

Voor sommige installatiewerkzaamheden wordt ook extra materiaal gebruikt, zoals een folie, een isolatielaag en randisolatiestroken. Dit heeft natuurlijk ook een grote impact op de totale kosten.

Vraag: In het bovenstaande kostenvoorbeeld leek de film mij erg duur. Is het altijd zo?

Kostentracker-expert: Ja, u moet rekenen vanaf ongeveer 7 EUR per m² tot ongeveer 9 EUR per m² voor een releasefilm als een gespecialiseerd bedrijf de film inbrengt. Dit is echter al berekend inclusief het leggen van de folie.

Als alternatief kunt u ook zogenaamd dekvloerpapier gebruiken, wat in de praktijk zeldzaam is in gespecialiseerde bedrijven. Het is ofwel speciaal zogenaamd natronkraftpapier met een plastic coating of bitumen gedrenkt papier. Omdat het in sommige gevallen in twee lagen gelegd moet worden, is de folie bijna altijd de goedkopere optie.

Vraag: Hoe zit het met de isolatie - kunnen de kosten daar variëren?

Kostentracker-expert: ja, heel duidelijk. In principe moet ervoor worden gezorgd dat het isolatiemateriaal voldoende drukvast is - anders kan de vloer knikken bij het opstellen van een zware kast.

Vaste isolatiematerialen worden tegenwoordig heel vaak gebruikt voor dekvloeren op een isolatielaag, onder de dekvloer vullen met los isolatiemateriaal is mogelijk, maar zelden.

Bij isolatiematerialen speelt natuurlijk ook de dikte van de isolatielaag een belangrijke rol bij het bepalen van de prijs. In het algemeen moet u tussen 4 EUR per m² en 9 EUR per m² schatten voor de isolatielaag.

De prijs per vierkante meter voor de isolatie kan doorgaans grofweg worden bepaald door de dikte:

Dikte van de isolatielaagprijs
Minimale isolatie (20 mm dik)1,50 EUR per m² - 3 EUR per m²
30 mm dik€ 2,50 per m² - € 3,50 per m²
40 mm diktussen 3 EUR per m² en 4,50 EUR per m²
50 mm dik4 EUR per m² tot 6 EUR per m²
hogere sterktestot 9 EUR per m²

Vraag: Kunnen er extra materialen nodig zijn voor individuele installatietypen?

Kostentracker-expert: in sommige gevallen worden ook wapeningsnetten gebruikt. Dit is niet absoluut noodzakelijk, maar is vaak zinvol als later zware steenbedekkingen of keramische bedekkingen met een hoog gewicht moeten worden gelegd op zwevende dekvloeren. Deze zogenaamde "dekvloerroosters" zijn echter geen grote kostenfactor en vergen ook weinig werk bij het leggen.

Randisolatiestroken zijn ook nodig voor zwevende dekvloeren - maar worden altijd gebruikt. Samen met het leggen vertegenwoordigen ze ook slechts een lage kostenfactor.

Vraag: Hoe zit het met het schuren van de dekvloer?

kosten voor dekvloer

Dekvloer hoeft niet per se geschuurd te worden

Kostentracker-expert: het schuren van de dekvloer is niet altijd nodig, maar vaak nuttig - afhankelijk van hoe het oppervlak eruitziet en welke vloer er later op gelegd moet worden (schuren is altijd handig voor gelijmde bekledingen) .

Na het schuren moet het ook worden verzegeld. De kosten voor deze werkzaamheden worden doorgaans extra in rekening gebracht. Over het algemeen kunt u bovendien ongeveer 5 - 12 EUR per m² verwachten, afhankelijk van hoe schoon het schuren is.

Vraag: Hoe kunt u kosten besparen bij het plaatsen van een dekvloer?

Kostentracker-expert: in ieder geval natuurlijk door verschillende aanbiedingen te verzamelen en deze zorgvuldig te vergelijken. De prijzen die dekvloerlagen voor plaatsing in rekening brengen, kunnen vaak aanzienlijk variëren.

Pas echter op als een aanbieding aanzienlijk onder de hier vermelde richtprijzen ligt. Zulke prijzen worden bijna altijd gekocht met compromissen in kwaliteit - en vooral bij dekvloeren moet je dat niet riskeren, reparaties en verbeteringen zijn hier niet leuk.

Vraag: Kun je een aantal dingen zelf doen bij het plaatsen van de dekvloer? Of kunt u uw gietvloer ook plaatsen?

Kostentracker-expert: de installatie van een zelfnivellerende dekvloer - zelfs als deze zelfnivellerend is - is lang niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn een paar dingen die hier moeten worden overwogen, en je hebt specialistische kennis en vaardigheid nodig, evenals een beetje ervaring.

Op het gebied van isolatie kunt u wellicht zelf het isolatiemateriaal leggen of de randisolatiestrip bevestigen, maar dat levert geen grote kostenbesparing op.

Bij vloerverwarming kunt u wellicht zelf de leidingen leggen (volgens de instructies) als u het juiste gereedschap organiseert. In de meeste gevallen is het echter raadzaam om dergelijke werkzaamheden over te laten aan het gespecialiseerde bedrijf.

Tips en trucs

Als uw vloeiende dekvloer moet worden omgezet in een dekvloer, kost het schuren en afdichten aanzienlijk meer. Drievoudig schuren levert over het algemeen meerkosten op van circa 60 euro per m², bij een speciale glansafwerking of spiegelende afwerking kunnen de kosten oplopen tot 90 euro per m². Vraag in ieder geval vooraf een bindende offerte aan en idealiter een vaste prijs.