Duitse Huurdersvereniging: wat zijn de kosten voor lidmaatschap?

kosten duitse huurdersvereniging

Het ingewikkelde huurrecht in Duitsland zorgt vaak voor onenigheid tussen huurders en verhuurders. In veel gevallen worden de huurders door het heersende woningtekort vanwege hun hachelijke situatie overbelast door de verhuurder of worden ze belast met onaanvaardbare kosten. Ook als huurder heb je rechten. Het lidmaatschap van de huurdersvereniging kan nuttig zijn als het gaat om het laten controleren van de energierekening, het inwinnen van juridisch advies of, indien nodig, een beetje steun in een geschil met de verhuurder. Zoals bij elke club zijn natuurlijk lidmaatschapsbijdragen en andere vergoedingen verschuldigd. Hoe hoog ze zijn, leest u in ons interview van de experts op het gebied van kostentracering.

Vraag: Wat zijn de kosten van lidmaatschap van de Duitse huurdersvereniging?

Kostentracker-expert: Allereerst moet u weten dat de Duitse Huurdersvereniging (DMB) geen landelijke vereniging is, maar integendeel bestaat uit vele lokale huurdersverenigingen (er zijn 300 in totaal) DMB zijn samengevoegd.

Als het gaat om het opstellen van statuten en het vaststellen van vergoedingen voor lidmaatschappen en diensten, zijn de individuele huurdersverenigingen vrij om binnen bepaalde grenzen te ontwerpen. Dit betekent dat de kosten enigszins kunnen variëren, afhankelijk van de locatie.

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen:

 • Toegangsprijs
 • Jaarlijkse lidmaatschap contributie
 • Abonnementsgeld voor tijdschriften van huurdersverenigingen
 • extra kosten voor speciale diensten (boeken, tijdschriften, etc.)
 • verlaagde tarieven (bijv. voor studenten)

Toegangsprijs

Vergoeding van de Duitse huurdersvereniging

Allereerst is een toegangsprijs verschuldigd

Iedereen die het lidmaatschap aanvraagt, moet eerst lidmaatschapsbijdrage betalen aan de meeste lokale DMB-huurdersverenigingen. Deze toegangsprijs is meestal rond de 15 EUR en hoeft slechts één keer bij opname te worden betaald.

De toegangsprijs wordt niet door alle huurdersverenigingen in rekening gebracht, in sommige gevallen kan er ook voor bepaalde groepen mensen (bijvoorbeeld studenten) van worden afgezien.

Jaarlijkse lidmaatschap contributie

Het lidmaatschap zelf wordt gedekt door een jaarlijkse contributie. Over het algemeen bedragen de kosten hiervoor tussen 60 EUR en 90 EUR per jaar.

Opgemerkt moet worden dat er in de meeste gevallen een minimale lidmaatschapsperiode is, meestal 2 jaar. Het lidmaatschap kan pas na het verstrijken van deze periode worden beëindigd; het betalen van de contributie is voor beide jaren verplicht.

Voor individuele groepen mensen kunnen ook bij bepaalde huurdersverenigingen speciale kosten gelden.

Abonnementsgeld voor het ledenblad

Indien nodig kan een extra jaarlijkse abonnementsvergoeding worden gevraagd voor een ledenblad. Dit is echter alleen het geval bij enkele huurdersverenigingen, in veel gevallen wordt hiervan afgezien.

Extra kosten voor bepaalde diensten

Zo is bij veel lokale huurdersverenigingen een rechtsbijstandsverzekering op het gebied van het huurrecht gratis inbegrepen en worden de premies gedekt door de contributie.

In andere gevallen, als een rechtsbijstandsverzekering vereist is die uw eigen proceskosten dekt in het geval van een geschil, zijn aanvullende vergoedingen van ongeveer 20 tot 40 EUR per jaar verschuldigd.

Sommige huurdersverenigingen hebben mogelijk ook een eigen risico voor een rechtsbijstandverzekering (bijvoorbeeld € 150, -), maar de verzekering zelf is als een uitkering in de contributie inbegrepen.

Informeer daarom altijd uitvoerig naar de diensten en de daarvoor benodigde kosten bij de betreffende huurdersbeschermingsvereniging in uw eigen stad.

Verlaagde tarieven

Korting Duitse huurdersvereniging

Studenten kunnen korting aanvragen

Aan individuele groepen mensen kunnen bij individuele huurdersverenigingen een gereduceerd tarief worden toegekend. Dit treft heel vaak studenten. Bij hen kan ofwel van de toegangsprijs worden afgezien ofwel kan het lidgeld worden verlaagd tot een bepaald, vast percentage. Dit kan slechts voor een beperkte tijd gelden (bijvoorbeeld de eerste twee lidmaatschapsjaren).

Omgekeerd kunnen er ook hogere vergoedingen gelden voor individuele groepen mensen - zoals voor commerciële huurders, die soms jaarlijkse vergoedingen moeten betalen tot meer dan 200 euro.

Ook hier dient u zich te informeren over mogelijke speciale kortingen bij uw plaatselijke huurdersvereniging.

Sample kosten

We sluiten ons aan bij de huurdersbeschermingsvereniging in Dortmund.

Postprijs
Toegangsprijs20 EUR
Jaarlijkse vergoeding voor woonruimte (voor minimaal 2 jaar lidmaatschapsperiode)78 EUR x 2=156 EUR
Rechtsbijstandverzekering (minimale lidmaatschapsperiode 2 jaar), eigen risico 150 EURO36 euro x 2=72 euro
Totale kosten voor minimaal lidmaatschap248 EUR
Kosten eerste jaar134 EUR
Kosten tweede jaar114 EUR

De hier getoonde kosten gelden alleen voor een specifieke lokale huurdersvereniging in de DMB (Dortmund) op dit moment. De kosten op andere plaatsen kunnen variëren afhankelijk van uw persoonlijke status, de diensten die u gebruikt en mogelijke kortingen. Daarnaast kunnen de kosten ook veranderen.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van lidmaatschap van de DMB?

Kostentracker-expert: hier komt veel bij kijken:

 • Bij welke lokale huurdersvereniging je je aanmeldt en welke tarieven daar gelden
 • het al dan niet in rekening brengen van toegangsprijzen
 • of u een particuliere huurder (woonruimte) of een zakelijke huurder (gehuurde bedrijfspand) bent
 • of u een wettelijke beschermingsverzekering afsluit
 • of u recht heeft op een tariefvermindering van de plaatselijke huurdersvereniging
 • of er een minimale lidmaatschapsperiode is

Je kunt je alleen inschrijven bij de huurdersvereniging in je eigen woonplaats - je hoeft alleen de kosten die daar gelden te accepteren.