Drogen na waterschade: wat zijn de kosten?

waterschade-droogkosten

In oudere huizen is het risico heel reëel: het risico dat op een gegeven moment een waterleiding barst, of in ieder geval lekt, met aanzienlijke waterschade tot gevolg. Barstende waterleidingen zijn niet de enige mogelijke oorzaken - maar één ding blijft altijd hetzelfde: uiteindelijk moet er veel worden gedroogd. We wilden van de experts op het gebied van kostentracering weten hoe duur dit zal zijn.

Vraag: Wat kost het drogen na waterschade?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk voor een groot deel af van de omvang van de schade. Slechts beperkte delen van een muur kunnen doorweekt worden, maar ook zeer grote muur- en vloeroppervlakken kunnen echt doorweekt worden. De inspanning voor het drogen is dan natuurlijk aanzienlijk anders.

Als het alleen om het drogen (d.w.z. het gebruik van droogapparatuur) gaat, zijn er geen bijzonder hoge kosten te verwachten. Afhankelijk van de opstelling van de drooginrichting zijn kosten van EUR 3 tot EUR 20 per dag te verwachten, de gebruikelijke droogtijden zijn ongeveer 14 dagen tot een maand, afhankelijk van de mate van vochtindringing. Daarnaast zijn er ook de elektriciteitskosten voor de geïnstalleerde apparaten,

Doorweekte muren moeten dan echter meestal grondig worden gerenoveerd - en daar ontstaan ​​de echt hoge kosten. De renovatie van een vochtig muuroppervlak kan tot 250 EUR per m² en meer kosten, afhankelijk van de schade en de vereiste werkzaamheden.

Als de waterschade niet het gevolg is van leidingbeschadiging maar van een bestaand constructiefout (bijv. Onvoldoende afdichting van de keldermuren), kunnen de kosten voor het verhelpen van dergelijke constructiefouten (die vaak voorkomen) vaak oplopen tot € 500, - per m² en meer.

Alleen al de externe afdichting van een keldermuur kost 500 tot 1.000 EUR per strekkende meter keldermuur, en er komen andere afdichtings- en renovatiewerkzaamheden bij.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hadden een lekkende waterleiding in onze muur, pas na lange tijd merkten we dat er steeds meer vocht door de muur drong. We hebben de waterleiding laten vervangen en de muur afgevoerd. Na het plaatsen van een gebouwdrooginstallatie wordt de muur opnieuw gepleisterd met restauratiepleister, het oude, vochtige pleisterwerk wordt volledig verwijderd door het gespecialiseerde bedrijf. Een wanddeel van 15 m² is aangetast.

Postprijs
Materiaalkosten voor nieuw pleisterwerk (alle pleisterlagen)970 EUR
Arbeidskosten, schoonmaakkosten, droogkosten780 EUR
Arbeidskosten nieuw pleisterwerk (renovatiepleister)880 EUR
Totale kosten van afwatering en renovatie ermee2.630 EUR
Kosten per m² metselwerkoppervlak175,33 EUR per m²

Afhankelijk van de omvang van de schade en het schadepatroon aan de muur kunnen de renovatiekosten na waterschade variëren. De kosten voor het repareren van de beschadigde waterleiding (volledige vervanging) zijn in dit kostenvoorbeeld niet inbegrepen, maar worden ook gemaakt.

Vraag: Wat zijn de kosten voor het drogen na waterschade?

Kostentracker-expert: de kosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van de bestaande schade.

Droogkosten

waterschade-droogkosten
Het gebruik van droogapparatuur is meestal niet erg duur.

Voor het drogen van het gebouw zelf kan voor elke gebruikte drooginrichting ongeveer 3 à 20 EUR per dag worden geraamd. De elektriciteitskosten worden berekend op basis van de prestaties van het apparaat:

Apparaatvermogen (in watt) / 1.000 x 7,2 x aantal droogdagen=elektriciteitskosten in EUR.

Met een 9.000 W-apparaat resulteert dit in elektriciteitskosten van 9.000 / 1.000 x 7,2 x 14=907,20 EUR in 14 dagen.

Renovatiekosten

Voor de kosten van het renoveren van wanden en vloeren kunnen de kosten zeer breed liggen, afhankelijk van de benodigde renovatie-inspanning. Nieuw pleisterwerk kost minstens 40 EUR per m² tot 50 EUR per m², als een volledig nieuwe pleisterstructuur moet worden gemaakt met renovatiepleister, is dat meer als 150 EUR per m² tot 250 EUR per m² strong> te verwachten.

Indien nodig kunnen deze kosten wat worden verlaagd als u eenvoudige werkzaamheden uitvoert zoals het zelf verwijderen van de bevochtigde pleister.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het drogen na waterschade afhankelijk?

waterschade-droogkosten
De kosten na waterschade zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • de individuele omvang van de schade
  • de grootte van het getroffen gebied
  • het aantal droogapparaten dat moet worden gebruikt en hun prestaties
  • de vereiste droogtijd in elk afzonderlijk geval
  • het type en de omvang van de benodigde renovatiewerkzaamheden
  • de kosten van het wegnemen van de oorzaak van de waterschade (kan erg duur zijn als er oorzaken zijn zoals onvoldoende wandafdichting)