Een appartement van 70 vierkante meter behangen: wat zijn de kosten?

70 m2 appartement papierkosten

Behang is de laatste jaren weer erg trendy geworden - maar behangen op zich is niet voor iedereen weggelegd. Wat het kost om een ​​appartement van 70 m² te laten behangen, leest u in ons interview met de experts op het gebied van kostentracering.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor het behangen van een appartement van 70 m²?

Kostentracker-expert: Allereerst moeten we stellen dat de grootte van het appartement maar in zeer beperkte mate iets zegt over de mogelijke kosten. De muren moeten worden behangen, niet de vloer. De grootte van de muuroppervlaktes kan voor 70 m² sterk verschillen, afhankelijk van het aantal kamers en de indeling van het appartement.

Een directe ombouw van woonruimte naar wandruimte is dus niet mogelijk. U kunt echter een ruwe schatting krijgen als u het vloeroppervlak van het appartement vermenigvuldigt met 3,5. Bij appartementen met veel kleine kamers en dus veel scheidingswanden dient u voor een plausibele schatting de factor 4 te gebruiken.

In ons voorbeeld komen we uit op een totaal wandoppervlak van ongeveer 245 m². Behangmuren kosten over het algemeen tussen 6 EUR per m² en 15 EUR per m², dus de geschatte totale kosten zijn tussen ongeveer 1.500 EUR en 3.700 EUR.

Dit heeft echter alleen gevolgen voor de kosten van behangen. In principe moet onderscheid worden gemaakt tussen:

  • behangen
  • noodzakelijke voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden

We hebben de kosten voor behangen reeds vastgesteld op ongeveer 6 EUR per m² tot in de meeste gevallen 15 EUR per m². Afhankelijk van het gekozen behang kan dit iets duurder zijn. Bij het bevestigen van bijvoorbeeld een voorbeeldbehang moet u meestal 2 EUR per m² tot 5 EUR per m² rekenen aangezien de inspanning aanzienlijk hoger is .

Voorbereiding en bijkomende kosten

Bereid muurkosten voor

De voorbereidingskosten kunnen hoger zijn dan de behangkosten

Het is belangrijk om te weten dat je niet zomaar op elke ondergrond kunt behangen. Het kan nodig zijn om eerst oud behang te verwijderen, muren op te vullen of op een verspild behang te zetten.

Het verwijderen van oud behang kost meestal vanaf ongeveer 5 EUR per m², maar het kan ook tot 20 EUR per m² kosten voor complexe verwijderingswerken. Opvulwerk kan ook ongeveer 20 EUR per m² kosten, maar kan gemakkelijk verdubbelen als de muur bijzonder slecht is.

Noodzakelijk voorbereidend werk bij een zeer slechte staat van de muur en problematische voorbedekkingen kunnen de kosten dus snel enorm opdrijven, totdat het behangen zelfs het kleinste item op de rekening wordt.

Men mag niet vergeten dat rauhfaserbehang ook geschilderd moet worden nadat het is aangebracht, wat extra kosten kan veroorzaken in de range van ongeveer 5 EUR per m² tot 10 EUR per m².

Anderzijds is oud behang meestal een zeer kosteneffectieve extra uitgave, die gewoonlijk slechts ongeveer 2 EUR per m² tot 3 EUR per m² kost.

Sample kosten

We hebben de schilder behang laten aanbrengen op een geschilderde, vlakke muur in ons appartement van 70 m².

Postprijs
Vullen en voorbereiding van het oppervlak3.650 EUR
Bevestig behang3.200 EUR
totale prijs6.850 EUR
Totale kosten per m² woonoppervlak in dit geval97,85 EUR per m²
Totale kosten per m² wandruimte in dit gevalEUR 27,95 per m²

De hier getoonde kosten zijn gemaakt in een specifiek appartement onder bepaalde lokale omstandigheden en uitgevoerd door een bepaald schildersbedrijf. De kosten voor andere 70 m² appartementen kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de indeling van het appartement en de staat van de muur en de prijs van de betreffende schilder.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van het behangen van een appartement van deze omvang?

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

70 m2 appartement papierprijs

De kosten zijn voornamelijk afhankelijk van de omvang van het voorbereidende werk

  • de individueel gegeven grootte van de te behangen muuroppervlakken (afhankelijk van de indeling van het appartement)
  • de aard van de ondergrond en het meerwerk dat nodig is om de ondergrond voor te bereiden
  • het gekozen type behang en de moeite die het kost om het te bevestigen (hoger voor voorbeeldbehang, minder voor vinylbehang)
  • de prijs van de schilder (eventueel ook een afgesproken vaste prijs voor het gehele werk)

Een betrouwbare kostenraming kan de schilder doorgaans pas maken na een exacte meting van de ruimtes en een inschatting van de staat van de ondergrond. Vergelijk indien mogelijk ook meerdere aanbiedingen en probeer altijd voor alle werkzaamheden een lage vaste prijs te bedingen.