Een eengezinswoning bouwen - welke kosten moet u berekenen?

eengezinswoning-bouwkosten

Veel mensen dromen van een eigen huis. In een interview legt de kostentracker-expert in detail uit wat het kan kosten om deze droom waar te maken en welke kosten je moet verwachten bij het bouwen van een eengezinswoning.

Vraag: Waar moet u op letten bij het bouwen van een huis?

Kostentracker-expert: Allereerst moet u een redelijk duidelijk idee hebben van wat u zou willen: welk type huis, wat voor soort constructie, welke locatie en hoe groot moet het huis zijn? Er is zoveel mogelijk als het om bouwen gaat - zonder je eigen specifieke richtlijnen kom je bijna nooit met een duidelijk plan.

Doorslaggevend is allereerst de locatie: woningen kunnen zeer verschillende prijzen hebben en niet alle locaties komen ook daadwerkelijk overeen met uw eigen woonwensen. Als u eenmaal een geschikt stuk grond heeft gevonden, is het de taak om uit te zoeken of u daar überhaupt uw ​​droomhuis kunt bouwen.

Een blik op het lokale ontwikkelingsplan leert dit: het geeft aan wat in welke gebieden kan worden gebouwd, hoe hoog en met welke beperkingen. Een belangrijk woord hier is vaak de term 'gebruikelijk' - als u uw huis op een manier wilt bouwen die aanzienlijk verschilt van de huizen in de directe omgeving, is er een groot risico dat het bouwproject wordt afgewezen. Een huis zou tot op zekere hoogte moeten opgaan in zijn omgeving.

Een ander belangrijk punt voor uw eigen overwegingen betreft de financiële planning: enerzijds mag men er nooit van uitgaan dat de bouwkosten alleen de werkelijke woningkosten uitmaken.

De zogenaamde nevenbouwkosten kunnen minimaal 15% - 20% op de rekening toevoegen. En natuurlijk moet er na de bouw genoeg geld overblijven om zijn huis in te richten. Mogelijk moet u tijdens de bouwfase meer huur betalen - daar moet u altijd rekening mee houden. Er moet ook enige reserve zijn voor ongeplande kostenstijgingen. Het komt erop neer dat u dan weet welk bedrag u daadwerkelijk met de bouwfinanciering moet financieren.

Men mag niet vergeten dat een bewoond huis ook exploitatiekosten met zich meebrengt, die vaak zelfs hoger kunnen zijn dan de totale huurkosten van een appartement. U kunt hier meer over lezen: https://kostentracker.nl/laufende-monatliche-kosten-haus

eengezinswoning-bouwkosten

Tijdens de bouw moet aandacht worden besteed aan energie-efficiëntie

Enerzijds is het belangrijk om tijdens de bouw te plannen zodat de exploitatiekosten (verwarming en warm water, etc.) later zo laag mogelijk zijn, anderzijds dient bij het berekenen van de aflossingstermijnen altijd rekening te worden gehouden met de lopende kosten voor het onderhoud van de huisaanval. Het totaal van beide moet je in latere inkomensgerelateerde probleemsituaties altijd kunnen betalen.

Het bouwen van een huis brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, het stelt ook bepaalde eisen aan een verantwoorde langetermijnplanning.

Vraag: Wat zijn de kosten om een ​​huis voor de opdrachtgever te bouwen?

Kostentracker-expert: dat kun je natuurlijk moeilijk zeggen - elk huis is anders en kan daarom heel andere kosten veroorzaken.

Voor de meest voorkomende eengezinswoningen liggen de pure bouwkosten over het algemeen tussen 1.200 EUR per m² tot 2.200 EUR per m², luxueus ingerichte huizen of huizen met een speciaal ontwerp kunnen soms ver boven dit bereik liggen.

Naast deze pure bouwkosten zijn er minimaal 15% - 20% bijkomende bouwkosten.

Je moet ook toevoegen:

 • de kosten van het onroerend goed
 • de kosten voor het ontwerp van de buitenvoorzieningen (tuinaanleg, vergroening, hekken, tuinvijvers, etc.)
 • de kosten voor de inrichting van de woning (meubels, keuken en badkamer, domotica, etc.)

Pas als je al deze kosten bij elkaar hebt opgeteld, weet je wat de werkelijke kosten zijn om een ​​huis te bouwen. Laat je niet voor de gek houden: naast de pure bouwkosten is er voor al het andere een aanzienlijk bedrag.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

We bouwen een gelijkvloerse woning met een woonoppervlak van 140 m² in solide constructie (brick-on-brick) in een rechthoekige plattegrond met een schuin dak. Het metselwerk is enkelschalig en is 36,5 cm dik metselwerk van baksteen. We bouwen ons huis als een KfW Efficiency House 70.

De woning ligt dicht bij de stad, de woningprijs is 120 EUR per m², de door ons gekozen bouwkavel is 1.100 m².

Postprijs
Bouwkosten volledig145.000 EUR
Aankoopprijs voor het onroerend goed132.000 EUR
Bouwkosten34.000 euro
Totale opstartkosten (alle kamers)55.000 EUR
Tuinontwerp, tuinhekken25.000 EUR
Totale kosten eengezinswoning met grond391.000 EUR

Dit is natuurlijk slechts een eenmalig kostenvoorbeeld voor een huis op een zeer specifieke locatie en met een specifiek ontwerp. De kosten voor andere eengezinswoningen kunnen ook aanzienlijk verschillen.

Ons kostenvoorbeeld laat echter al duidelijk zien dat de pure bouwkosten en de kosten van het onroerend goed niet voldoende zijn. Naast de kosten voor de bouw en het onroerend goed, zijn er nog net geen 114.000 EUR aan bijkomende kosten. In ons kostenvoorbeeld zouden veel dingen aanzienlijk duurder zijn geweest.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een eengezinswoning in de praktijk afhankelijk?

Kostentracker-expert: natuurlijk spelen hier talloze dingen een rol. De belangrijkste kostenfactoren zijn:

eengezinswoning-bouwkosten

Tegen de tijd dat de vloerplaat werd gebouwd, waren er al kosten gemaakt van enkele 10.000 euro

 • de vastgoedkosten (afhankelijk van de locatie en grootte van de woning)
 • de gemaakte ontwikkelingskosten voor het onroerend goed
 • de incidentele bouwkosten (makelaarskosten, financieringskosten, aankoopkosten onroerend goed, bouwplaatsuitrusting, landmeetkunde, enz.)
 • de planningskosten en kosten voor de architect (meer hierover hier)
 • de geselecteerde huisgrootte
 • de bouwwijze (massief baksteen-op-baksteen huis, geprefabriceerd huis, geprefabriceerd massief huis, houten huis, enz.)
 • de gekozen dakvorm
 • de gekozen energienorm van het huis
 • of het huis een kelder moet hebben of niet
 • de gewenste standaard voor interieurinrichting (meer hierover hier)
 • de kosten van het ontwerpen van de buitenruimte

Dan zijn er nog tal van andere kostenfactoren, zoals de kosten voor de installatie.

Uiteindelijk kosten nauwelijks twee huizen hetzelfde - de kostenverschillen van huis tot huis, ook al zijn ze van vergelijkbare grootte, zijn in de praktijk vaak enorm.

Vraag: Zijn geprefabriceerde huizen goedkoper dan massieve huizen?

Kostentracker-expert: geprefabriceerde huizen zijn in grote mate afhankelijk van prefabricage volgens bepaalde standaardpatronen. Dit heeft twee doorslaggevende voordelen: kortere bouwtijden en lagere bouwkosten.

De verkorte bouwtijd kan ook een financieel voordeel zijn:

 • je hoeft minder lang extra huur te betalen en je kunt eerder intrekken
 • Weergerelateerde vertragingen bij de bouwvoortgang zijn bijna onmogelijk
 • je hoeft minder te organiseren en minder tijd te verliezen op het werk, wat je ook ernaast moet doen

Veel geprefabriceerde huizen worden nu ook aangeboden als "solide geprefabriceerde huizen" gemaakt van massieve bouwmaterialen voor muren (bijv. Bakstenen). Dit kan vaak een goed compromis zijn tussen een zelf geplande solide woning en een geprefabriceerde woning.

Vraag: Hoeveel verdienen kelders het bouwen van een huis?

Kostentracker-expert: dat kan aanzienlijk zijn - in de meeste gevallen kom je nauwelijks weg met 20.000 EUR extra kosten, maar een kelder kan ook 50.000 EUR in tegenstelling tot een simpele voetplaat.

De kelderkwestie moet echter altijd van twee kanten worden bekeken: in vergelijking met de extra ruimte die wordt verkregen, is het bouwen van een kelder ronduit goedkoop.

eengezinswoning-bouwkosten

De kosten voor een kelder zijn aanzienlijk

Als men bijvoorbeeld een stookruimte zou moeten plannen voor een pelletverwarmingssysteem op de begane grond als een bijkomende oppervlakte van 15 m², zou dit resulteren in bijkomende kosten van gemiddeld 22.500 EUR (met bouwkosten van 1.500 EUR per m²). Voor deze prijs krijgt u bijna een kelder ter grootte van het gehele vloeroppervlak. De relatie tussen de gewonnen oppervlakte en de gebruikte kosten is dan ook uitstekend in de kelder.

Het souterrain biedt - net als de zolder - ook een belangrijke extra ruimte als de ruimte krap is. Deze extra ruimte kan tijdens de bouwfase goedkoop worden gecreëerd en is later altijd beschikbaar.

Bovendien hebben woningen zonder kelder later vaak een beduidend lagere inruilwaarde, wat uiterlijk tot forse verminderingen leidt.

De kelderkwestie moet altijd zorgvuldig worden overwogen.