Welke lopende kosten zijn er eigenlijk voor het onroerend goed?

doorlopende-kosten-eigendom

De bouw start niet altijd direct na de aankoop van het onroerend goed: in veel gevallen wordt het gekochte onroerend goed enkele jaren bewaard voordat het bouwproject daadwerkelijk wordt gestart. Vaak rijst de vraag wat de lopende kosten zijn voor een braakliggend perceel. Deze vraag hebben we in ons interview gesteld aan de kostentracker-expert.

Vraag: Welke exploitatiekosten zijn te verwachten in het geval van braakliggende grond?

Cost tracker expert: afhankelijk van de locatie en gemeente kunnen er verschillende kosten ontstaan. In ieder geval kan het volgende worden verwacht:

 • de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering voor landeigenaren
 • de kosten van onroerende voorheffing
 • de kosten voor het beveiligen van het onroerend goed (eenmalig)
 • de kosten voor de afwatering van het pand (alleen indien nodig)
 • Gemeentelijke vergoedingen (straatreiniging, winterdienst, deelname aan wegrenovatie of weguitbreiding, bij bebouwd terrein eventueel ook water- en rioolbijdrage)
 • de kosten voor het benodigde vastgoedonderhoud
doorlopende-kosten-eigendom

De respectieve gemeentelijke vergoedingen zijn van toepassing.

Bij het bezitten van een braakliggend perceel heeft de grondeigenaar te maken met een hele reeks verschillende kosten. In de meeste gevallen zijn de totale kosten ruim onder de 500 euro per jaar.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben een stuk grond gekocht van 600 m² waar we in drie jaar op willen bouwen. Tot die tijd zijn er ook kosten voor het braakliggende terrein.

Postprijs
Aansprakelijkheid voor grondeigenaren (braakliggende grond) jaarlijks17,86 EUR
Onroerende voorheffing jaarlijks91,70 EUR
Bijdrage straatreiniging229 EUR
Winterdienst jaarlijks24 EUR
Eigendomsbeheer0 EUR (wordt door uzelf betaald)
dus totale kosten per jaar362,56 EUR
hiermee geëxtrapoleerde maandelijkse kosten30,21 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op de exploitatiekosten voor een specifiek pand op een specifieke locatie in één gemeente. De kosten voor andere eigendommen op andere locaties kunnen ook verschillen.

Vraag: Wat is de prijsklasse voor de jaarlijkse exploitatiekosten voor een braakliggend perceel?

Kostentracker-expert: in de meeste gevallen kunt u ruim onder de 500 EUR per jaar uitgaan.

Onroerende voorheffing kosten

De kosten van onroerendgoedbelasting zijn afhankelijk van het belastingtarief van de betreffende gemeente en de eenheidswaarde van het onroerend goed. De betreffende gemeente informeert over de onroerende voorheffing die voor een specifiek onroerend goed moet worden betaald.

Aansprakelijkheidsverzekering grondeigenaar

Als grondeigenaar kunt u in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld - bijvoorbeeld in verband met ongevallen of als kinderen die op uw terrein spelen gewond raken. De kosten voor een dergelijke verzekering zijn erg laag, zeker voor braakliggende gronden, bij de meeste verzekeraars hoeft u voor de gebruikelijke bescherming slechts een jaarpremie te verwachten van ongeveer EUR 20 tot EUR 30.

Door de beheersbare kosten mag een dergelijke verzekering zeker niet ontbreken - onder ongunstige omstandigheden, waarop men zelf vaak geen invloed kan uitoefenen, kunnen enorm dure schadeclaims ontstaan. Het is beter om u er vanaf het begin effectief tegen te beschermen.

Gemeentelijke vergoedingen

De kosten voor straatreiniging en winterdienst zijn afhankelijk van de individuele gemeente, maar ook van de grootte en locatie van het onroerend goed. De hoogte van de eventueel te betalen bouwkostensubsidie ​​voor de renovatie van de straat hangt ook af van de grootte van het pand, maar er zijn ook andere verdelingscriteria voor de verdeling van de vergoedingen over de aangrenzende panden (aantal verdiepingen, lengte langs de betreffende straat, etc.)

doorlopende-kosten-eigendom

Rioolheffingen worden ook geheven voor braakliggend land.

Ook voor braakliggende gronden worden water- en afvalwaterheffingen geheven (mits ze beschikken over de juiste aansluitingen of tenminste voorbereide aansluitingen). In de meeste gevallen worden dan forfaitaire tarieven in rekening gebracht voor het braakliggende terrein als de zoetwater- en rioolaansluitingen niet worden gebruikt. De hoogte van de geldende tarieven is afhankelijk van het afvalwaterstatuut van de betreffende gemeente.

Een andere situatie doet zich voor wanneer het pand wordt afgevoerd via het openbare riool. In dit geval worden reguliere afvalwaterheffingen voorgeschreven (afhankelijk van de grootte van het af te voeren gebied op het riool).

Als er daarentegen alleen afwatering door infiltratie op het terrein is, wil dat niet zeggen dat er geen rioolheffing is.

Eigendomsbeveiliging en eigendomsonderhoud

Op de meeste plaatsen in Duitsland is het verplicht dat eigendommen "omheind" zijn, dat wil zeggen te voorzien van een hekwerk. Dit veroorzaakt echter slechts eenmalige kosten, namelijk de aanlegkosten voor het hekwerk.

U kunt hier in detail zien wat de verschillende soorten afrasteringen per lopende meter kosten.

Zelfs bij een braakliggend stuk grond is altijd een beetje onderhoud nodig: het gazon moet regelmatig worden gemaaid, eventuele heggen of bomen moeten worden gesnoeid. U kunt deze dingen zelf doen, maar u kunt het onderhoud van de woning ook overlaten aan professionele dienstverleners. Op dit punt kunt u lezen welke kosten u kunt verwachten.

Vraag: Waar zijn de lopende kosten van een leegstaand perceel van afhankelijk?

doorlopende-kosten-eigendom

De kosten voor braakliggend land zijn meestal afhankelijk van de gemeenschap.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

 • welke kosten worden gemaakt voor de aansprakelijkheid van verhuurder (bedrag van de jaarlijkse bijdrage)
 • hoe hoog de te betalen onroerende voorheffing is (afhankelijk van de gemeente)
 • welke gemeentelijke leges worden gemaakt en voor welk bedrag (straatreiniging, winterdienst, bouwkostensubsidie ​​wegrenovatie, rioolbijdrage)
 • welke kosten zijn gemoeid met het plaatsen van de afrastering
 • welke lopende kosten worden gemaakt voor het onderhoud van het onroerend goed

De hoogte van de vergoeding is altijd afhankelijk van de grootte van de woning en de gemeente waarin deze gelegen is.